e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

HAKOM: Započeli radovi na izgradnji Podružnice u Splitu i kontrolno mjernog središta

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE
 
HAKOM-ova Podružnica Split gradi se na lokaciji Vrh Visoke u gradskom kotaru Visoka u Splitu, a radovi bi trebali biti okončani u svibnju 2016. Navedena lokacija je najviša kota u gradu Splitu i kao takva izuzetno je pogodna za izgradnju novog kontrolno mjernog središta HAKOM-a.
 
ZAGREB, 16. rujna 2015. – U nazočnosti predstavnika Grada Splita i Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM-a), prigodno je obilježen početak izgradnje nove HAKOM-ove Podružnice u Splitu i kontrolno-mjernog središta. Nakon dva i pol desetljeća djelovanja u unajmljenom prostoru u splitskoj Kopilici, koji se pokazao neodgovarajućim zbog prostornih ograničenja, što je stručnjacima HAKOM-a otežavalo nadzor radiofrekvencijskog spektara u pojedinim dijelovima Dalmacije, kao i dugogodišnje neuspješne potrage za odgovarajućom lokacijama, HAKOM je, nakon ishođenja svih potrebnih dozvola i uspješno okončanog javnog natječaja, odabrao izvođača radova na izgradnji novog objekta. 
 
HAKOM-ova Podružnica Split gradi se na lokaciji Vrh Visoke u gradskom kotaru Visoka u Splitu, a radovi bi trebali biti okončani u svibnju 2016. Navedena lokacija je najviša kota u gradu Splitu i kao takva izuzetno je pogodna za izgradnju novog kontrolno-mjernog središta HAKOM-a. Objekt je dio kritične nacionalne infrastrukture i od vrlo velikog značaja za sustav nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske s obzirom na to da HAKOM u sklopu svojih nadležnosti, među ostalim,  upravlja radiofrekvencijskim spektrom i obavlja mjerenja, ispitivanja i utvrđivanja uzroka smetnja u radiofrekvencijskom spektru te obavlja tehničke preglede, izračune i mjerenja vrijednosti elektromagnetskog polja, pri čemu se koristi najsuvremenijom tehničko-mjernom opremom.
 
U svrhu provođenja svojih zakonom propisanih ovlasti, HAKOM ustrojava sustav kontrolno-mjernih središta i kontrolno-mjernih postaja, s potrebnom mjernom, računalnom i komunikacijskom opremom, programskom potporom te mjernim i drugim vozilima. Iz Splita, kao jednog od svoja četiri kontrolno-mjerna središta, nadzire radiofrekvencijski spektar u čitavoj Dalmaciji. Kontrolno-mjerni sustav, koji će se postaviti u sklopu Podružnice, sastoji se isključivo od pasivne opreme tj. prijamnih antena i uređaja te kao takav nije izvor elektromagnetskog zračenja. Štoviše, zbog osjetljivosti mjerne opreme u neposrednoj blizini kontrolno-mjernog središta ne smije biti nikakvih izvora elektromagnetskih zračenja, poput baznih postaja operatora ili sličnih odašiljačkih antena.
 
Više informacija o radu HAKOM-a možete naći na www.hakom.hr  
 
Podruznica_Split_1.JPG
Podruznica_Split_2.JPG
 
                                                                                             # # #
 
 
Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:
 
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)
Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
10110 Zagreb
Tel. + 385 (0)1 700 70 07
Fax. + 385 (0)1 700 70 70
 
Novinarski upiti postavljaju se na službenoj web stranici HAKOM-a na adresi: https://www.hakom.hr
 
 
O HAKOM-u:
 
HAKOM (www.hakom.hr) - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – osigurava pretpostavke za ravnopravno tržišno natjecanje, stabilan rast i prostor za inovacije na tržištima elektroničkih komunikacija te poštanskih i željezničkih usluga. HAKOM štiti interese korisnika i osigurava mogućnost izbora usluga po prihvatljivim cijenama, određuje održive konkurentne uvjete operatorima, davateljima poštanskih usluga i željezničkim prijevoznicima uz pravedne uvjete za povrat ulaganja te pruža podršku ekonomskom rastu, javnim uslugama i kakvoći života u RH primjenom suvremenih tehnologija. Strateški ciljevi HAKOM-a su unaprjeđenje regulacije tržišta elektroničkih komunikacija te željezničkih i poštanskih usluga, podržavanje rasta ulaganja i inovacija u tržišta, učinkovita uporaba ograničenih resursa, ubrzani rast širokopojasnih usluga, velika ponude komunikacijskih, željezničkih i poštanskih usluga, zaštita i informiranje korisnika, izgradnja učinkovitog i sveobuhvatnog informacijskog sustava, određivanje i ugradnja učinkovitih procesa te stjecanje multidisciplinarnih stručnosti i znanja u području reguliranja tržišta.
 
 ispiši stranicu