e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Listopad '15

Odluke, rješenja i presude
Odluke i rješenja
Rješenje o odbijanju isplate naknade za nepravovremeni prijenos broja (pdf)
Rješenje o isplati naknade za nepravovremeni prijenos broja O.Š. školi „ Slavka Kolara“ iz Hercegovaca, Braće Petr 2 (pdf)
Rješenje o isplati naknade za nepravovremeni prijenos broja korisniku D.V. (pdf)
Rješenje o isplati naknade za nepravovremeni prijenos broja korisniku Obrt „Skoko“  (pdf)
Rješenje o isplati naknade za nepravovremeni prijenos broja korisniku Z.B., L. 44, iz Š.L. (pdf)
Rješenje o inspekcijskom nadzoru nad trgovačkim društvima Terrakom d.o.o. i IT Jedan d.o.o. zbog povrede odredaba iz članka 73. i 74. ZEK-a (pdf)
Djelomično rješenje u okviru inspekcijskog nadzora nad trgovačkim društvima Terrakom d.o.o. i IT Jedan d.o.o. zbog povrede odredaba iz članka 73. ZEK-a (pdf)
Odluka kojom se trgovačkom društvu Imenik d.o.o. izdaje prethodno odobrenje na cijene univerzalnih usluga pristupa sveobuhvatnom imeniku svih pretplatnika javno dostupnih telefonskih usluga i službi davanja obavijesti (informacija) o brojevima pretplatnika (pdf)
Izjava o usklađenosti metodologije računovodstvenog razdvajanja davatelja univerzalne usluge HP-Hrvatske pošte d.d., koju je primijenio u dostavljenom regulatornom izvješću za 2014., s odredbama članka 47. Zakona o poštanskim uslugama te odlukama HAKOM-a o načinu računovodstvenog razdvajanja za davatelja univerzalne usluge (pdf)
Odluka o utvrđivanju iznosa neto troška, koji predstavlja nepravedno financijsko opterećenje davatelja univerzalne usluge HP-Hrvatska pošta d.d. (pdf)
Odluka o raspisivanju javne dražbe za izdavanje dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra za javne mreže pokretnih elektroničkih komunikacija, na području Republike Hrvatske (pdf)
Presude 
Presuda Visokog Upravnog suda u Zagrebu, Poslovni broj UsII-110/14-7 u upravnom sporu tužitelja Hrvatski Telekom d.d. protiv rješenja tuženika HAKOM-a, u predmetu rješavanja spora između operatora (pdf)
Presuda Upravnog suda u Zagrebu, Poslovni broj UsI-3662/13-20 povodom tužbe korisnika protiv odluke HAKOM-a (pdf)
Presuda Upravnog suda u Osijeku, broj 3 UsI-666/15-9, u upravnom sporu povodom tužbe korisnika radi poništenja rješenja HAKOM-a (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske Poslovni broj UsII-105/13-6 u upravnom sporu tužitelja Hrvatski Telekom d.d. protiv tuženika HAKOM-a, radi rješavanja spora između operatora (pdf)
Presuda Visokog prekršajnog suda RH, poslovni broj: Gž-303/15, zbog prekršaja iz članka 118. st.1. tč.2 ZEK-a (pdf)
Presuda Upravnog suda u Zagrebu, Poslovni broj UsI-4006/13-12 povodom tužbe korisnika protiv odluke HAKOM-a (pdf)
Presuda Upravnog suda u Zagrebu, Poslovni broj: UsI-4304/13-8, povodom tužbe korisnika protiv odluke HAKOM-a (pdf)
Presuda Upravnog suda u Zagrebu, Poslovni broj: UsI-5118/13-8, u upravnom sporu povodom tužbe korisnika protiv odluke HAKOM-a, radi inspekcijskog nadzora (pdf)
Presuda Upravnog suda u Zagrebu, Poslovni broj: UsI-3562/13-10, povodom tužbe korisnika protiv odluke HAKOM-a (pdf)
Presuda Upravnog suda u Osijeku, Poslovni broj: 7 UsI-398/15-11, povodom tužbe korisnika protiv odluke HAKOM-a (pdf)
Odluke notificirane Europskoj komisiji
Nacrt odluke - izmjene analiza tržišta M1/2007, M3a/2014 i M3b/2014 u dijelu obveze nadzora cijena (pdf)
                 
 ispiši stranicu