e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Ove godine zbog smetnji administraciji Italije upućeno čak 700 novih prijava

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE

HAKOM-ovi stručnjaci proveli mjernu kampanju identificiranja i praćenja talijanskih smetnji

HAKOM svake godine provodi opsežnu mjernu kampanju duž cijele obale i na otocima gdje su talijanske smetnje na hrvatskim radijskim i televizijskim mrežama najizraženije. U proteklih sedam godina poslano je više od 3200 međunarodnih prijava smetnji administraciji Italije, a samo ove godine upućeno je novih 700 prijava. 
 
ZAGREB, 13. listopada 2015. – Stručnjaci Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM-a) i ovog su ljeta provodili opsežnu mjernu kampanju identificiranja i praćenja smetnji koje dolaze iz susjedne Italije i javljaju se na hrvatskim radijskim i televizijskim kanalima. Mjerenja su se provodila duž cijele obale i na otocima gdje su smetnje najizraženije.
 
U posljednjih sedam godina, temeljem utvrđenih smetnji, poslano je više od 3200 međunarodnih prijava smetnji administraciji Italije, od čega ove godine oko 700 prijava, sa zahtjevom za njihovim žurnim uklanjanjem. O podnesenim prijavama smetnji obaviještena je i Međunarodna telekomunikacijska unija (ITU), odgovorna za provedbu međunarodnih sporazuma iz područja elektroničkih komunikacija. HAKOM redovito izvješćuje nadležna tijela ITU-a, Radijski regulacijski odbor (RRB) i Direktora Radiokomunikacijskog ureda (BR), o statusu smetnji te traži pomoć u rješavanju ovog važnog pitanja za Republiku Hrvatsku.

U okviru RRB-a HAKOM je pokrenuo mehanizam rješavanja sporova oko smetnji, a pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji, HAKOM je pokrenuo inicijativu i aktivno se uključio u rješavanje problema smetnji između Italije i susjednih država putem Radne grupe o prekograničnoj koordinaciji pri savjetodavnoj Skupini za politiku upravljanja radiofrekvencijskim spektrom Europske komisije.
 
U okviru navedene radne skupine ostvareni su pozitivni pomaci u području televizije. Kao rezultat aktivnosti RH i stručnjaka HAKOM-a u međunarodnim aktivnostima, Italija je donijela tri uredbe sa zakonskom snagom. Uredbama je izmijenjen plan TV frekvencija kojim se izuzimaju frekvencije koje smetaju susjednim zemljama, osnovan je kompenzacijski fond i osigurana su sredstva za gašenje ometajućih odašiljača, te je propisan postupak prilikom gašenja.
 
Nažalost, početak provođenja donesenih uredbi, odnosno mjera za isključivanje ometajućih odašiljača, Italija je već nekoliko puta odgodila, od prvog predviđenog roka u  prosincu 2014. preko travnja 2015. pa sve do danas, kada i dalje talijanska strana nije započela provedbu donesenih mjera koje bi osigurale značajno smanjivanje smetnji prema Hrvatskoj.
 
O svim aktivnostima u ovom području HAKOM izvješćuje i nadležna ministarstva, Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture i Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, koja su se uključila u rješavanja ovog problema i na diplomatskoj razini. Tijekom posljednjih nekoliko godina, dobivena su brojna obećanja i rokovi za rješavanje smetnji, potpisani su sporazumi i zaključci s predstavnicima Ministarstva regionalnog razvitka, talijanske regulatorne agencije AGCOM i diplomacije, ali nažalost Italija do danas nije uklonila niti jednu značajniju smetnju, prijavljenu od Republike Hrvatske. S obzirom na neprestano odgađanje procesa od strane Italije, na inicijativu HAKOM-a pitanje talijanskih smetnji bit će otvoreno i na plenarnom sastanku Skupine za politiku radiofrekvencijskog spektra (RSPG),  koji će se održati krajem ovog tjedna u Briselu.
  
 
                                                                                            # # # 
 
 
Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:
 
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)
Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
10110 Zagreb
Tel. + 385 (0)1 700 70 07
Fax. + 385 (0)1 700 70 70
 
Novinarski upiti postavljaju se na službenoj web stranici HAKOM-a na adresi: https://www.hakom.hr
  
O HAKOM-u:
 
HAKOM (www.hakom.hr) - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – osigurava pretpostavke za ravnopravno tržišno natjecanje, stabilan rast i prostor za inovacije na tržištima elektroničkih komunikacija te poštanskih i željezničkih usluga. HAKOM štiti interese korisnika i osigurava mogućnost izbora usluga po prihvatljivim cijenama, određuje održive konkurentne uvjete operatorima, davateljima poštanskih usluga i željezničkim prijevoznicima uz pravedne uvjete za povrat ulaganja te pruža podršku ekonomskom rastu, javnim uslugama i kakvoći života u RH primjenom suvremenih tehnologija. Strateški ciljevi HAKOM-a su unaprjeđenje regulacije tržišta elektroničkih komunikacija te željezničkih i poštanskih usluga, podržavanje rasta ulaganja i inovacija u tržišta, učinkovita uporaba ograničenih resursa, ubrzani rast širokopojasnih usluga, velika ponude komunikacijskih, željezničkih i poštanskih usluga, zaštita i informiranje korisnika, izgradnja učinkovitog i sveobuhvatnog informacijskog sustava, određivanje i ugradnja učinkovitih procesa te stjecanje multidisciplinarnih stručnosti i znanja u području reguliranja tržišta.
 
 ispiši stranicu