e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Studeni '15

Odluke, rješenja i presude
Odluke i rješenja
Odluka o oduzimanju dozvole za uporabu RF spektra na plovilu ERGATULA j.d.o.o. (pdf)
Odluka o izdavanju prethodnog odobrenja na maloprodajne cijene univerzalnih usluga trgovačkom društvu Hrvatski Telekom d.d. (pdf)
Odluka o obavljanju zamjenskih poštanskih usluga obrta za trgovinu i usluge Promo 21 (pdf)
Rješenje kojim se odbija prigovor željezničkog prijevoznika HŽ Cargo d.o.o. zbog diskriminacije u određivanju prioriteta u uvjetima ograničenja infrastrukturnih kapaciteta u prekograničnom prometu na graničnom prijelazu Koprivnica – Gyekenyes protiv upravitelja infrastrukture HŽ Infrastruktura d.o.o. (pdf)
Rješenje o obustavljanju inspekcijskog nadzora nad operatorom SIGNUM TELEKOMUNIKACIJE d.o.o. u svezi postupanja sukladno Pravilniku o dodjeli adresa i brojeva (pdf)
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude i izdavanju dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra za javne mreže pokretnih elektroničkih komunikacija na području RH u frekvencijskom području 1710-1785/1805-1880 MHz trgovačkom društvu VIPnet d.o.o., na temelju javne dražbe (pdf)
Rješenje o inspekcijskom nadzoru nad željezničkim prijevoznikom HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ d.o.o. (pdf)
Odluka o izdavanju dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra trgovačkom društvu NOVI-NET TELEKOMUNIKACIJE d.o.o., za uporabu radiofrekvencijskog spektra bloka 2x14 MHz i bloka 2x21 MHz, za područje Međimurske i Varaždinske županije (pdf)
Presude 
Presuda Upravnog suda u Zagrebu, Poslovni broj UsI-5276/13-8 u upravnom sporu tužiteljaTELE2 d.o.o. protiv rješenja inspektora elektroničkih komunikacija radi povrede regulatornih obveza (pdf)
Presuda Visokog Upravnog suda u Zagrebu, Poslovni broj UsII-26/14-7 u upravnom sporu tužitelja Hrvatski Telekom d.d. protiv tuženika HAKOM-a, radi rješavanja spora između operatora (pdf)
Presuda Visokog Upravnog suda u Zagrebu, Poslovni broj UsII-153/15-8 u upravnom sporu tužitelja NOVI-NET d.o.o. protiv tuženika HAKOM-a, radi oduzimanja dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra (pdf)
Presuda Visokog Upravnog suda u Zagrebu, Poslovni broj UsII-36/13-9 u upravnom sporu tužitelja Iskon Internet d.d. protiv odluke tuženika HAKOM-a, radi nadzora maloprodajnih cijena na tržištu (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, broj UsII-93/14-6, u upravnom sporu tužitelja Hrvatskog Telekoma d.d., protiv rješenja tuženika HAKOM-a (pdf)
Presuda Visokog Upravnog suda u Zagrebu, Poslovni broj UsII-34/13-7 u upravnom sporu tužitelja Hrvatski Telekom d.d. protiv  tuženika HAKOM-a, radi provođenja regulatorne obveze nadzora maloprodajnih cijena na tržištu (pdf)
Presuda Visokog Upravnog suda u Zagrebu, Poslovni broj UsII-80/13-12 u upravnom sporu tužitelja Hrvatski Telekom d.d. protiv  tuženika HAKOM-a, radi analize tržišta (pdf)
Presuda Visokog Upravnog suda u Zagrebu, Poslovni broj UsII-71/14-6 u upravnom sporu tužitelja Hrvatski Telekom d.d. protiv  tuženika HAKOM-a, radi rješavanja spora između operatora (pdf)
Presuda Visokog Upravnog suda u Zagrebu, Poslovni broj UsII-51/13-14 u upravnom sporu tužitelja Hrvatski Telekom d.d. protiv  tuženika HAKOM-a, radi određivanja regulatornih obveza operatorima sa značajnom tržišnom snagom (pdf)
Odluke notificirane Europskoj komisiji
Nacrt odluke – izmjene analiza tržišta M1/2014 i M2/2014 (pdf)
Nacrt odluke – Izmjene SP RUO – FTTN tip 1 izuzetci (pdf)
Nacrt odluke – Određivanje mjesečne naknade za LLU uslugu (pdf)
Nacrt odluke – izmjene BSA standardne ponude u dijelu kućne svjetlovodne instalacije (pdf)
  
 ispiši stranicu