e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

HAKOM: Bude li se Italija držala sporazuma, smetnje na hrvatskim TV kanalima znatno će se smanjiti u travnju 2016.

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE
 
Talijansko Ministarstvo gospodarskog razvitka pozvalo je nakladnike da dobrovoljno napuste radiotelevizijske frekvencije koje stvaraju smetnje, među ostalim, i hrvatskim nakladnicima, a za tu svrhu osiguralo je 50.826.000 eura. Očekuje se kako će proces oslobađanja frekvencija trajati oko pet mjeseci.  
 
ZAGREB, 4. studenog 2015. – Ministarstvo gospodarskog razvitka Talijanske Republike (MISE), nakon nekoliko odgoda, napokon je donijelo uredbu kojom je pokrenut javni poziv talijanskim nakladnicima televizijskog sadržaja da se u razdoblju od 2. studenog do 1. prosinca 2015. uključe u postupak dobrovoljnog napuštanja radiotelevizijskih frekvencija koje uzrokuju ometanje TV signala susjednih država. Za provođenje navedene odluke resorno talijansko ministarstvo je osiguralo sredstva u iznosu od 50.826.000 eura, kao i zamjenske frekvencijske kanale za nakladnike koji žele nastaviti s emitiranjem. 
 
Ova uredba rezultat je dugotrajnih nastojanja Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM-a) da u okviru međunarodnih institucija otkloni problem talijanskih smetnji koje se već čitav niz godina javljaju na hrvatskim televizijskim i radijskim kanalima. U okviru Radijskog regulacijskog odbora (RRB-a) pri Međunarodnoj telekomunikacijskoj uniji HAKOM je pokrenuo mehanizam rješavanja sporova oko smetnji, a pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji, HAKOM je pokrenuo inicijativu i aktivno se uključio u rješavanje problema smetnji između Italije i susjednih država putem Radne grupe o prekograničnoj koordinaciji pri savjetodavnoj Skupini za politiku upravljanja radiofrekvencijskim spektrom Europske komisije.  Rezultat aktivnosti RH i stručnjaka HAKOM-a u međunarodnim aktivnostima su i tri uredbe sa zakonskom snagom koje je donijela  Italija. Uredbama je izmijenjen plan TV frekvencija kojim se izuzimaju frekvencije koje smetaju susjednim zemljama, osnovan je kompenzacijski fond i osigurana su sredstva za gašenje ometajućih odašiljača u iznosu 50.826.000 eura, te je propisan postupak prilikom gašenja. 
 
Spomenuta uredba koju je donijelo MISE odnosi se na postupak i rok prijave za dodjelu kompenzacijskih sredstava, temeljem uredbe broj 129, objavljene 6. lipnja ove godine, a koja se odnosi na gašenje odašiljača lokalnih i regionalnih TV mreža koje izazivaju smetnje u Hrvatskoj i drugim susjednim državama. Prema vremenskom planu, proces oslobađanja frekvencija trebao bi trajati oko pet mjeseci. Unutar tog razdoblja mjesec dana će trajati zaprimanje zahtjeva nakladnika, nakon čega je potrebno 15 do 30 dana za analizu i objavu rezultata prijava za kompenzacijske naknade s rokovima gašenja koju obavlja MISE, te se predviđa kako će biti potrebno još oko tri mjeseca za isključenje odašiljača za koje je predviđena naknada.
 
Ukoliko se talijanska strana bude držala rokova koji su dogovoreni na sastancima radne skupine za prekograničnu koordinaciju, može se očekivati kako će se istokanalne smetnje u TV pojasu znatno smanjiti u travnju 2016. Cijeli ovaj proces rezultat je suradnje hrvatskih institucija i nakladnika te sustavnih aktivnosti HAKOM-a koje su poduzimane po ovom pitanju tijekom posljednjih godina pri međunarodnim institucijama. Po pitanju problematike talijanskih smetnji HAKOM je neprekidno surađivao s Ministarstvom vanjskih i europskih poslova, Ministarstvom pomorstva, prometa i infrastrukture, Agencijom za elektroničke medije, Odašiljačima i vezama d.o.o. i oštećenim hrvatskim nakladnicima.
 
Više informacija o procesu  može se naći na web stranici  MISE: http://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/comunicazioni/rottamazione-frequenze-tv 
 
                                                                                              # # # 
 
Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:
 
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)
Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
10110 Zagreb
Tel. + 385 (0)1 700 70 07
Fax. + 385 (0)1 700 70 70
 
Novinarski upiti postavljaju se na službenoj web stranici HAKOM-a na adresi: https://www.hakom.hr
 
 
O HAKOM-u:
 
HAKOM (www.hakom.hr) - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – osigurava pretpostavke za ravnopravno tržišno natjecanje, stabilan rast i prostor za inovacije na tržištima elektroničkih komunikacija te poštanskih i željezničkih usluga. HAKOM štiti interese korisnika i osigurava mogućnost izbora usluga po prihvatljivim cijenama, određuje održive konkurentne uvjete operatorima, davateljima poštanskih usluga i željezničkim prijevoznicima uz pravedne uvjete za povrat ulaganja te pruža podršku ekonomskom rastu, javnim uslugama i kakvoći života u RH primjenom suvremenih tehnologija. Strateški ciljevi HAKOM-a su unaprjeđenje regulacije tržišta elektroničkih komunikacija te željezničkih i poštanskih usluga, podržavanje rasta ulaganja i inovacija u tržišta, učinkovita uporaba ograničenih resursa, ubrzani rast širokopojasnih usluga, velika ponude komunikacijskih, željezničkih i poštanskih usluga, zaštita i informiranje korisnika, izgradnja učinkovitog i sveobuhvatnog informacijskog sustava, određivanje i ugradnja učinkovitih procesa te stjecanje multidisciplinarnih stručnosti i znanja u području reguliranja tržišta.
 ispiši stranicu