e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Prosinac '15

Odluke, rješenja i presude
Odluke i rješenja
Rješenje o isplati naknade za nepravovremeni prijenos broja TERRAKOM d.o.o. - HT d.d. (pdf)
Odluka o oduzimanju dozvole za uporabu RF spektra na plovilu - PEGAZ TRADE d.o.o. (pdf)
Rješenje poštanskog inspektora davatelju WEBER ESCAL d.o.o. radi usklađivanja obavljanja zamjenskih poštanskih usluga (pdf)
Odluka o izmjeni SP RUO – FTTN tip 1 izuzetci (pdf)
Odluka o izmjeni analiza tržišta M1/2014 i M2/2014 (pdf)
Odluka o izmjeni BSA standardne ponude u dijelu kućne svjetlovodne instalacije (pdf)
Odluka o određivanju mjesečne naknade za LLU uslugu (pdf)
Odluka o izmjeni analiza tržišta M1/2007, M3a/2014 i M3b/2014 u dijelu rokova za dostavu cijena (pdf)
Odluka o oduzimanju dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra na plovilima 1 (pdf)
Odluka o oduzimanju dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra na plovilima 2 (pdf)
Presude Upravnih sudova
Presuda Upravnog suda u Rijeci, Poslovni broj 3UsI-1180/14-26 povodom tužbe korisnika protiv odluke HAKOM-a (pdf)
Presuda Upravnog suda u Splitu, Poslovni broj 1 UsI-47/14-10 povodom tužbe korisnika protiv odluke HAKOM-a (pdf)
Presuda Upravnog suda u Splitu, Poslovni broj 1 UsI-2442/13-12 povodom tužbe korisnika protiv odluke HAKOM-a (pdf)
Presuda Upravnog suda u Zagrebu, Poslovni broj UsI-1425/14-15 povodom tužbe korisnika protiv odluke HAKOM-a (pdf)
Presuda Upravnog suda u Zagrebu, Poslovni broj UsI-4384/13-9 povodom tužbe korisnika protiv odluke HAKOM-a (pdf)
Presuda Upravnog suda u Rijeci, Poslovni broj 3UsI-1180/14-26 povodom tužbe korisnika protiv odluke HAKOM-a (pdf)
Presuda Upravnog suda u Rijeci, Poslovni broj 4UsI-1613/13-14 u upravnom sporu povodom tužbe korisnika protiv odluke HAKOM-a, u predmetu rješavanja spora između korisnika i operatora (pdf)
Presude Visokog upravnog suda
Presuda Visokog upravnog suda u Zagrebu, Poslovni broj Usž-1764/15-2 povodom tužbe korisnika protiv odluke HAKOM-a (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Poslovni broj UsII-46/14-8 povodom tužbe tužitelja Hrvatski Telekom d.d. protiv odluke tuženika HAKOM-a radi određivanja naknada unutar standardne ponude za uslugu izdvojenog pristupa lokalnoj petlji (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Poslovni broj UsII-56/14-9 povodom tužbe tužitelja OT-Optima Telekom d.d. protiv odluke tuženika HAKOM-a radi rješavanja spora u svezi utvrđivanja prava na naplatu dodatnih usluga (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Poslovni broj UsII-81/13-10 povodom tužbe tužitelja Hrvatski Telekom d.d. protiv odluke tuženika HAKOM-a radi određivanja regulatornih obveza (pdf)
Rješenje Visokog Upravnog suda Republike Hrvatske, Poslovni broj UsII-14/13-10 u upravnom sporu tužitelja Hrvatskog Telekoma d.d. protiv tuženika HAKOM-a, u predmetu rješavanja spora između operatora (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Poslovni broj: UsII-147/15-5 u upravnom sporu tužitelja K3 Keter Telekom d.o.o. iz Zagreba protiv tuženika HAKOM-a, radi oduzimanja dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Poslovni broj UsII-8/12-10 u upravnom sporu tužitelja Hrvatski Telekom d.d., protiv rješenja tuženika HAKOM-a radi rješavanja spora između korisnika i operatora (pdf)
Presude Prekršajnih sudova
Presuda Prekršajnog suda u Zagrebu, poslovni broj 29.PpG-8010/12 zbog prekršaja iz članka 119. stavka 1. točka 59. i stavka 2. ZEK-a (pdf)
 
 ispiši stranicu