e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Vijeće HAKOM-a donijelo odluku o novoj cijeni usluge izdvojenog pristupa lokalnoj petlji

VIJEST
 
Nova cijena za uslugu izdvojenog pristupa lokalnoj petlji primjenjuje se od 1. siječnja 2017.
 
ZAGREB, 16. prosinca 2015. – Vijeće Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM-a) donijelo je odluku o cijeni usluge izdvojenog pristupa lokalnoj petlji (LLU usluga). Naime, odlukom Vijeća HAKOM-a iz prosinca 2013. Hrvatskom Telekomu (HT-u) je ostavljena mogućnost da LLU uslugu može naplatiti u iznosu od 57,30 kn s obzirom na to da ta cijena predstavlja trošak koji HT ima za navedenu uslugu. HT je zatražio primjenu nove cijene u drugoj polovici 2015..
 
HAKOM je u svojoj odluci odredio rok u kojem se navedena cijena može početi primjenjivati. Naime, kako se radi o značajnoj promjeni cijene za LLU uslugu, koja je trenutno 43,61 kn, cijena od 57,30 kn se ne može primijeniti u kratkom roku od podnošenja zahtjeva odnosno ne može se početi primjenjivati prije 1. siječnja 2017.
 
Naime, uzevši u obzir da povećanje cijene za LLU uslugu ima utjecaj i na još jednu veleprodajnu uslugu (NBSA usluga) te da su obje veleprodajne usluge od izrazitog značaja za prisutnost alternativnih operatora na tržištu, potrebno je, u svrhu osiguravanja regulatorne predvidljivosti i prilagodbe poslovanja operatora korisnika, omogućiti razumno razdoblje prilagodbe svih dionika na tržištu novonastalim okolnostima. Tako će operatori u svoje poslovne planove za buduću godinu moći uključiti i povećanje veleprodajnih naknada, što je važno s obzirom na to da se radi o značajnom povećanju. Uzevši u obzir da je HT zahtjev za povećanjem cijena poslao u drugoj polovici 2015., operatori nisu imali mogućnost uključiti povećanje veleprodajnih naknada u poslovne planove za 2016. te je stoga HAKOM odredio rok primjene novih cijena s 1. siječnja 2017. 
 
Dodatno, povećanje cijene za LLU uslugu može imati utjecaj i na formiranje maloprodajnih cijena koje operatori nude krajnjim korisnicima. Ukoliko radi poslovnih odluka HT i društva pod njegovom kontrolom, Iskon i Optima, povećaju maloprodajne cijene, navedena društva, za razliku od ostalih operatora, ne mogu se u ugovornim odnosima s korisnicima pozivati na odredbu članka 42.a stavka 10. točke 3. Zakona o elektroničkim komunikacijama, koja propisuje slučajeve kada korisnik nema pravo na raskid bez naknade za vrijeme trajanja ugovorne obveze, jer se ne radi o izmjenama cijena na koje nisu imali utjecaja. Naime, cijene se povećavaju na zahtjev HT-a, a s obzirom da su Iskon i Optima pod njegovom kontrolom i zajedno s HT-om čine HT grupu, odnosno jedinstveni gospodarski subjekt, nije moguće tumačiti da je izmjena cijena bila izvan njihovog utjecaja.
 
Navedena odluka objavljena je službenim stranicama HAKOM-a te je dostupna putem poveznice https://www.hakom.hr/default.aspx?id=7530  
 
                                                                                             # # # 
 
Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:
 
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)
Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
10110 Zagreb
Tel. + 385 (0)1 700 70 07
Fax. + 385 (0)1 700 70 70
 
Novinarski upiti postavljaju se na službenoj web stranici HAKOM-a na adresi: https://www.hakom.hr
  
O HAKOM-u:
 
HAKOM (www.hakom.hr) - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – osigurava pretpostavke za ravnopravno tržišno natjecanje, stabilan rast i prostor za inovacije na tržištima elektroničkih komunikacija te poštanskih i željezničkih usluga. HAKOM štiti interese korisnika i osigurava mogućnost izbora usluga po prihvatljivim cijenama, određuje održive konkurentne uvjete operatorima, davateljima poštanskih usluga i željezničkim prijevoznicima uz pravedne uvjete za povrat ulaganja te pruža podršku ekonomskom rastu, javnim uslugama i kakvoći života u RH primjenom suvremenih tehnologija. Strateški ciljevi HAKOM-a su unaprjeđenje regulacije tržišta elektroničkih komunikacija te željezničkih i poštanskih usluga, podržavanje rasta ulaganja i inovacija u tržišta, učinkovita uporaba ograničenih resursa, ubrzani rast širokopojasnih usluga, velika ponude komunikacijskih, željezničkih i poštanskih usluga, zaštita i informiranje korisnika, izgradnja učinkovitog i sveobuhvatnog informacijskog sustava, određivanje i ugradnja učinkovitih procesa te stjecanje multidisciplinarnih stručnosti i znanja u području reguliranja tržišta.
 
 ispiši stranicu