e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

HAKOM putem dnevnog tiska distribuirao informativni letak za korisnike javnih elektroničkih komunikacijskih usluga

VIJEST

Korisnici su i na ovaj način upoznati s pravima i obvezama, posebno vezano za sklapanje i raskid pretplatničkih ugovora te s mogućnostima kontrole potrošnje i zaštite od neželjenih iznosa računa.

 
ZAGREB, 24. prosinca 2015. – Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) i ove je godine izradila informativni letak s ciljem informiranja i edukacije korisnika javnih elektroničkih komunikacijskih usluga, a kako bi se korisnike upoznalo s njihovim pravima te obvezama operatora, posebno pri sklapanju ili raskidu pretplatničkih ugovora, kontroli potrošnje i zaštite od neželjenih iznosa računa.
 
HAKOM u sklopu regulacije čitavog tržišta elektroničkih komunikacija rješava prigovore korisnika u vezi s pružanjem javnih elektroničkih komunikacijskih usluga, što uključuje prigovore korisnika na iznose računa za pružene usluge operatora, prigovore na kakvoću tih pruženih usluga te prigovore zbog povreda odredaba pretplatničkog ugovora, a sve na temelju Zakona o elektroničkim komunikacijama. 
 
HAKOM-ov informativni letak distribuiran je ovog četvrtka, 24. prosinca, putem tri dnevna lista s najvećom nakladom, kako bi bio dostupan što većem broju korisnika diljem Hrvatske. Letak je dostupan i u elektroničkom obliku kao pdf dokument putem poveznice https://www.hakom.hr/default.aspx?id=1504

                                                                                             # # #
 
 
Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:
 
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)
Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
10110 Zagreb
Tel. + 385 (0)1 700 70 07
Fax. + 385 (0)1 700 70 70
 
Novinarski upiti postavljaju se na službenoj web stranici HAKOM-a na adresi: https://www.hakom.hr
  
O HAKOM-u:
 
HAKOM (www.hakom.hr) - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – osigurava pretpostavke za ravnopravno tržišno natjecanje, stabilan rast i prostor za inovacije na tržištima elektroničkih komunikacija te poštanskih i željezničkih usluga. HAKOM štiti interese korisnika i osigurava mogućnost izbora usluga po prihvatljivim cijenama, određuje održive konkurentne uvjete operatorima, davateljima poštanskih usluga i željezničkim prijevoznicima uz pravedne uvjete za povrat ulaganja te pruža podršku ekonomskom rastu, javnim uslugama i kakvoći života u RH primjenom suvremenih tehnologija. Strateški ciljevi HAKOM-a su unaprjeđenje regulacije tržišta elektroničkih komunikacija te željezničkih i poštanskih usluga, podržavanje rasta ulaganja i inovacija u tržišta, učinkovita uporaba ograničenih resursa, ubrzani rast širokopojasnih usluga, velika ponude komunikacijskih, željezničkih i poštanskih usluga, zaštita i informiranje korisnika, izgradnja učinkovitog i sveobuhvatnog informacijskog sustava, određivanje i ugradnja učinkovitih procesa te stjecanje multidisciplinarnih stručnosti i znanja u području reguliranja tržišta.
 
 ispiši stranicu