e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

1. siječnja na snagu stupa Pravilnik o jedinstvenom europskom broju za hitne službe 112

VIJEST

Pravilnikom o jedinstvenom europskom broju za hitne službe 112  propisuju se način i uvjeti uporabe jedinstvenog europskog broja za hitne službe 112 i e-poziva.
 

ZAGREB. 30. prosinca 2015. - Nakon provedenog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću donesen je Pravilnik o jedinstvenom europskom broju za hitne službe 112, a objavljen je u Narodnim novinama broj 138/15 i stupa na snagu 1. siječnja 2016. Pravilnik je donijelo Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture kao nadležno tijelo, a u samoj izradi nacrta pravilnika sudjelovali su i stručnjaci HAKOM-a.
 
Pravilnikom o jedinstvenom europskom broju za hitne službe 112 propisuju se način i uvjeti uporabe jedinstvenog europskog broja za hitne službe 112 i e-poziva, tehnički i drugi zahtjevi za operatore javnih komunikacijskih mreža i javno dostupnih telefonskih usluga u ispunjavanju obveza prema središnjem tijelu nadležnom za zaprimanje poziva prema hitnim službama u skladu s posebnim zakonom, način, oblik i rokovi dostave podataka o ostvarenim pozivima prema broju 112, mjerila kakvoće usluge poziva na broj 112 i e-poziva te način i uvjeti provedbe privremenog i trajnog isključenja iz elektroničke komunikacijske mreže pretplatničke ili korisničke terminalne opreme u slučaju utvrđene zlouporabe poziva na broj 112.
 
Pravilnik se može pronaći na poveznici http://narodne-novine.nn.hr/
 
                                                                                                           # # # 
 
Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:
 
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)
Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
10110 Zagreb
Tel. + 385 (0)1 700 70 07
Fax. + 385 (0)1 700 70 70
 
Novinarski upiti postavljaju se na službenoj web stranici HAKOM-a na adresi: https://www.hakom.hr
 
 
O HAKOM-u:
 
HAKOM (www.hakom.hr) - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – osigurava pretpostavke za ravnopravno tržišno natjecanje, stabilan rast i prostor za inovacije na tržištima elektroničkih komunikacija te poštanskih i željezničkih usluga. HAKOM štiti interese korisnika i osigurava mogućnost izbora usluga po prihvatljivim cijenama, određuje održive konkurentne uvjete operatorima, davateljima poštanskih usluga i željezničkim prijevoznicima uz pravedne uvjete za povrat ulaganja te pruža podršku ekonomskom rastu, javnim uslugama i kakvoći života u RH primjenom suvremenih tehnologija. Strateški ciljevi HAKOM-a su unaprjeđenje regulacije tržišta elektroničkih komunikacija te željezničkih i poštanskih usluga, podržavanje rasta ulaganja i inovacija u tržišta, učinkovita uporaba ograničenih resursa, ubrzani rast širokopojasnih usluga, velika ponude komunikacijskih, željezničkih i poštanskih usluga, zaštita i informiranje korisnika, izgradnja učinkovitog i sveobuhvatnog informacijskog sustava, određivanje i ugradnja učinkovitih procesa te stjecanje multidisciplinarnih stručnosti i znanja u području reguliranja tržišta.
 ispiši stranicu