e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Siječanj '16

Odluke, rješenja i presude
Odluke i rješenja
Rješenje kojim se odbija u cijelosti prigovor željezničkog prijevoznika Train Hungary - Podružnica Zagreb, na uvjete pristupa industrijskom kolosijeku istočni matičnjak u kolodvoru Zagreb Žitnjak, protiv vlasnika kolosijeka HŽ Carga d.o.o., Zagreb, kao neosnovan (pdf)
 Presude Upravnih sudova
Presuda Upravnog suda u Osijeku, Poslovni broj: 1UsI-1089/15-9 povodom tužbe korisnika protiv odluke HAKOM-a (pdf)
Rješenje Upravnog suda u Rijeci, Poslovni broj: 3Usi-24/15-7 radi izvršenja presude – rješavanja spora između korisnika i operatora (pdf)
Presuda Upravnog suda u Osijeku, Poslovni broj: 3UsI-1110/15-6 povodom tužbe korisnika protiv odluke HAKOM-a (pdf)
Presuda Upravnog suda u Osijeku, Poslovni broj: 2UsI-1184/15-8 povodom tužbe korisnika protiv odluke HAKOM-a (pdf)
Presuda Upravnog suda u Osijeku, Poslovni broj: 2UsI-1299/15-9 radi rješavanja spora između korisnika i davatelja poštanskih usluga (pdf)
Presuda Upravnog suda u Zagrebu, Poslovni broj: UsI-4305/13-8 povodom tužbe korisnika protiv odluke HAKOM-a (pdf)
Presude Visokog upravnog suda
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Poslovni broj: Usž-2070/15-2 povodom tužbe korisnika protiv odluke HAKOM-a (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Poslovni broj: Usž-1908/15-2 povodom tužbe korisnika protiv odluke HAKOM-a (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Poslovni broj: Usž-1891/15-2 povodom tužbe korisnika protiv odluke HAKOM-a (pdf)
 ispiši stranicu