e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Ožujak '16

Odluke, rješenja i presude
Odluke i rješenja
Odluka o raspisivanju javnog poziva za izdavanje dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra za širokopojasni bežični pristup u frekvencijskom području 10 – 10,3 GHz na području Regije 3 (pdf)
  • Dodatak 1 - Obrazac prijave (word)
Rješenje poštanskog inspektora o prisilnom izvršenju davatelju WEBER ESCAL d.o.o.
(pdf)
Rješenje u svezi isplate naknade za nepravovremeni prijenos brojeva Hrvatski Telekom d.d. - Metronet telekomunikacije d.d. (pdf)
Rješenje radi kršenja regulatorne obveze nadzora cijena i vođenja troškovnog računovodstva (pdf)
Odluka kojom se trgovačkom društvu Hrvatski Telekom d.d. određuju izmjene Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa, u dijelu implementacije novih profila, definicije VDSL obuhvata i provjere tehničke mogućnosti za pružanje usluge veleprodajnog širokopojasnog pristupa (pdf)
Rješenje vezano uz zabranu slanja SMS poruka u svrhu izravne promidžbe i prodaje putem kratkog koda operatora Infrasat d.o.o. (pdf)
Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Naputka o načinu postupanja u slučaju zlouporabe poziva na broj 112, u tekstu koji je Hrvatskoj regulatornoj agenciji za mrežne djelatnosti dostavila Državna uprava za zaštitu i spašavanje, aktom klase: 012-02/16-03/03, urbroja: 543-01-08-01/16-1, od 18. veljače 2016. (pdf)
 Presude Upravnih sudova
Presuda Upravnog suda u Osijeku, Poslovni broj: 4UsI-1669/15-9, povodom tužbe korisnika protiv odluke HAKOM-a (pdf)
Presuda Upravnog suda u Zagrebu, Poslovni broj: UsI-1495/14-7, povodom tužbe korisnika protiv odluke HAKOM-a (pdf)
Presuda Upravnog suda u Rijeci, Poslovni broj: 3UsI-1942/14-15, povodom tužbe korisnika protiv odluke HAKOM-a (pdf)
Presuda Upravnog suda u Rijeci, Poslovni broj: 2UsI-1510/13-32, povodom tužbe korisnika protiv odluke HAKOM-a (pdf)
Presuda Upravnog suda u Zagrebu, Poslovni broj: UsI-3938/13-8, povodom tužbe korisnika protiv odluke HAKOM-a (pdf)
Presuda Upravnog suda u Osijeku, Poslovni broj 2 UsI:-1734/15-6, povodom tužbe korisnika protiv odluke HAKOM-a (pdf)
Rješenje Upravnog suda u Osijeku, Poslovni broj: 2 UsI:-1299/15-12, radi prijedloga HP-Hrvatske pošte d.d. za obnovu spora (pdf)
Presuda Upravnog suda u Zagrebu, Poslovni broj UsI:-1494/14-9, povodom tužbe korisnika protiv odluke HAKOM-a (pdf)
Presuda Upravnog suda u Zagrebu, Poslovni broj UsI:-4005/13-9, radi rješavanja spora između korisnika i operatora usluga prijenosa govora putem Interneta (pdf)
Presude Visokog upravnog suda
Presuda Upravnog suda u Splitu, Poslovni broj: UsI-2345/13-20, povodom upravnog spora korisnika protiv odluke HAKOM-a (pdf)
Presuda Visokog Upravnog suda Republike Hrvatske, Poslovni broj: UsII-88/13-14, radi inspekcijskog nadzora (pdf)
Presuda Visokog Upravnog suda Republike Hrvatske, Poslovni broj: UsII-40/14-10, radi izmjene i dopune Standardne ponude HT-a za uslugu najma korisničke linije (pdf)
Presuda Visokog Upravnog suda Republike Hrvatske, Poslovni broj: UsII-106/14-10, radi pristupa javnoj komunikacijskoj mreži na fiksnoj lokaciji za privatne i poslovne korisnike (pdf)
                                    
 ispiši stranicu