e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Travanj '16

Odluke, rješenja i presude
Odluke i rješenja
Odluka o obavljanju zamjenskih poštanskih usluga davatelja poštanskih usluga Pošte express j.d.o.o. (pdf)
Odluka kojom se trgovačkom društvu Hrvatski Telekom d.d. određuju izmjene Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu izdvojenog pristupa lokalnoj petlji, u svezi skraćenja minimalne udaljenosti između FTTC čvorova i CO lokacije u mreži HT-a (pdf)
Rješenje kojim se odbija u cijelosti prigovor željezničkog prijevoznika HŽ Carga d.o.o., Zagreb, na Izvješće o mreži 2017, HŽ Infrastrukture d.o.o., Zagreb, kao neosnovan (pdf)
Odluka o odabiru idejnih rješenja za softverske aplikacije i usluge za poticanje i ujednačavanje razvoja širokopojasnosti, na područjima od posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima i otocima (pdf)
Odluka o oduzimanju dozvola nakladniku HRVATSKI RADIO – RADIO GOSPIĆ d.o.o. (Z-GS) (pdf)
Rješenje o odgodi izvršenja rješenja poštanskog inspektora o prisilnom izvršenju WEBER ESCAL-u d.o.o. (pdf)
 Presude Upravnih sudova
Presuda Upravnog suda u Splitu, Poslovni broj: 3UsI-2229/13-7, povodom tužbe korisnika protiv odluke HAKOM-a (pdf)
Presuda Upravnog suda u Splitu, Poslovni broj: 3UsI-2475/13-11, povodom tužbe korisnika protiv odluke HAKOM-a (pdf)
Presuda Upravnog suda u Splitu, Poslovni broj: 3UsI-2833/13-10, povodom tužbe korisnika protiv odluke HAKOM-a (pdf)
Rješenje Upravnog suda u Zagrebu, Poslovni broj: UsI-4400/15-6, u upravnom sporu tužitelja HŽ CARGO d.o.o. protiv tuženika HAKOM-a, radi diskriminacije u određivanju prioriteta u uvjetima ograničenja infrastrukturnih kapaciteta (pdf)
Presuda Upravnog suda u Zagrebu, Poslovni broj: UsI-801/14-12, povodom tužbe korisnika protiv odluke HAKOM-a (pdf)
Presude Visokog upravnog suda
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Poslovni broj: UsII-99/14-4, radi utvrđivanja naknade nepravednog financijskog opterećenja davatelja univerzalne usluge (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Poslovni broj: UsII-55/14-9, radi utvrđivanja prava na naplatu usluga kolokacije (pdf)
Rješenje Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Poslovni broj: UsII-13/16-6, radi izdavanja privremene mjere (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Poslovni broj: UsII-27/12-5, radi izvršenja odluke o utvrđivanju postojanja odgovarajućih uvjeta za zajedničko korištenje dijela kanalizacije (pdf)
Odluke notificirane Europskoj komisiji
Prijedlog odluke u postupku određivanja mjesečne naknade za uslugu potpuno izdvojenog pristupa lokalnoj petlji na temelju bakrene parice, dobivene na temelju ažuriranog BU-LRAIC+ troškovnog modela, u svrhu notifikacije Europskoj komisiji (pdf)
Prijedlog odluke u postupku određivanja stope povrata uloženog kapitala u nepokretnoj i pokretnoj mreži, u svrhu notifikacije Europskoj komisiji (pdf)
 
 ispiši stranicu