e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Lipanj '16

Odluke, rješenja i presude
Odluke i rješenja
Odluka kojom se trgovačkom društvu Consiliumu d.o.o. nalaže usklađivanje obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga s uvjetima iz općeg ovlaštenja i drugim posebnim obvezama (pdf)
Odluka kojom se trgovačkom društvu Hrvatski Telekom d.d. određuju izmjene Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa, u dijelu uvjeta za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa na temelju FTTH rješenja, kada svjetlovodna okosnica zgrade nije u vlasništvu HT-a (pdf)
Rješenje kojim se odbija u cijelosti prigovor željezničkog prijevoznika HŽ Carga d.o.o., na članak 23. Općih uvjeta ugovora o pristupu željezničkoj infrastrukturi HŽ Infrastrukture d.o.o., kao neosnovan (pdf)
Rješenje u regulatornom sporu pokrenutom na zahtjev Metronet Telekomunikacija d.d., protiv Hrvatskog Telekoma d.d., kojim se utvrđuje pravo Metronet Telokomunikacija d.d., da naplaćuje usluge kolokacije sukladno Minimalnoj ponudi od 1. srpnja 2013. te nalaže Hrvatskom Telekomu d.d. isplatu utvrđenoga iznosa zakupa tehničkog prostora Metronet Telekomunikacija d.d. za razdoblje od 1. kolovoza 2013. do 30. travnja 2015 (pdf)
 Presude Upravnih sudova
Presuda Upravnog suda u Zagrebu, Poslovni broj: UsI-4455/14-7, povodom tužbe korisnika protiv odluke HAKOM-a (pdf)
Presuda Upravnog suda u Zagrebu, Poslovni broj: UsI-1106/14-9, povodom upravnog spora tužitelja OT-OPTIMA TELEKOM d.d. protiv odluke HAKOM-a, radi rješavanja spora između korisnika i operatora (pdf)
Presuda Upravnog suda u Zagrebu, Poslovni broj: UsI-1988/14-19, povodom tužbe korisnika protiv odluke HAKOM-a (pdf)
Presude Visokog upravnog suda
Presuda Visokog upravnog suda RH, Poslovni broj: UsII-9/15-10, povodom upravnog spora tužitelja Univerzalne telekomunikacije d.d. protiv odluke HAKOM-a, radi raskida ugovora (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda RH, Poslovni broj: Usž-1080/16-2, povodom upravnog spora korisnika protiv rješenja HAKOM-a (pdf)
Presuda Visokog upravnog sud RH, Poslovni broj: UsII-82/13-5, povodom upravnog spora tužitelja Hrvatski Telekom d.d. protiv rješenja HAKOM-a, radi naknade za uslugu prijenosa prema nacionalnim i pokretnim mrežama (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda RH, Poslovni broj: UsII-44/13-7, povodom upravnog spora tužitelja Davidias nekretnine d.o.o. protiv  rješenja HAKOM-a, radi korištenja dodijeljenih brojeva (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda RH, Poslovni broj: UsII-83/13-5, povodom  upravnog spora tužitelja Hrvatski Telekom d.d. protiv odluke HAKOM-a, radi provođenja regulatorne obveze nadzora cijena za usluge u javnoj nepokretnoj komunikacijskog mreži Hrvatskog Telekoma d.d. (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda RH, Poslovni broj: UsII-122/13-5, povodom upravnog spora tužitelja Hrvatski Telekom d.d. protiv rješenja HAKOM-a, radi inspekcijskog  nadzora (pdf)
                                                                                                                                                 
 ispiši stranicu