e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Srpanj '16

Odluke, rješenja i presude
Odluke i rješenja
Rješenje o isplati prihoda po kratkim kodovima IT Jedan d.o.o. (pdf)
Izmjena uvjeta uporabe u dozvoli br. RT-00036/2015 (pdf)
Rješenje o izvršenju rješenja HŽ PUTNIČKOM PRIJEVOZU d.o.o. (pdf)
Rješenje o isplati naknade za nepravovremeni prijenos broja VIPnet d.o.o. (pdf)
Rješenje davatelju GLS Croatia d.o.o. o načinu rješavanja prigovora korisnika poštanskih usluga (pdf)
Odluka o dodjeli ovlaštenja za provođenje ispitivanja kakvoće usluge, ocjene, ispitivanja i ovjeru sustava za mjerenje i naplatu usluge elektroničkih komunikacija (pdf)
Odluka o izmjeni uvjeta iz dozvole broj RT-00019/16 (pdf)
Odluka o izmjeni uvjeta iz dozvole broj RT-00099/2012 (pdf)
Presude Upravnih sudova
Presuda Upravnog suda u Rijeci, Poslovni broj: 5 UsI-674/14-11 radi inspekcijskog nadzora (pdf)
Presuda Upravnog suda u Zagrebu UsI-4307/13-15 kojom se odbija tužbeni zahtjev Eurotest ispitivanja d.o.o. za poništavanje rješenja HAKOM-a (pdf)
Presude Visokog upravnog suda
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Poslovni broj: UsII-201/15-8 radi inspekcijskog nadzora (pdf)
Presude Visokog prekršajnog suda
Presuda Visokog prekršajnog suda RH, poslovni broj: Gž-3544/15, zbog prekršaja iz članka 118. st. 1. tč. 2. i st. 2. ZEK-a (pdf)
Odluke notificirane Europskoj komisiji
Prijedlog odluke kojom se trgovačkom društvu Hrvatski Telekom d.d. određuje primjena izmjenjene mjesečne naknade za uslugu najma korisničke linije, u svrhu notifikacije Europskoj komisiji (pdf)
Prijedlog odluke u postupku određivanja cijene završavanja glasovnih poziva u vlastitoj mobilnoj mreži na temelju ažuriranog troškovnog modela „odozdo prema gore“ primjenjujući „pure“ LRIC pristup, u svrhu notifikacije Europskoj komisiji (pdf)
Prijedlog odluke u postupku izmjene Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa, u svezi neispravne realizacije usluge, u svrhu notifikacije Europskoj komisiji (pdf)
Prijedlog odluke u postupku izmjene Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu izdvojenog pristupa lokalnoj petlji, u svezi neispravne realizacije usluge, u svrhu notifikacije Europskoj komisiji (pdf)
 
 ispiši stranicu