e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Kolovoz '16

Odluke, rješenja i presude
Odluke i rješenja
Rješenje o obustavi postupka u regulatornom sporu pokrenutom na zahtjev H1 Telekom-a protiv Hrvatskog Telekom-a i regulatornom sporu pokrenutom temeljem protuzahtjeva Hrvatskog Telekom-a protiv H1 Telekom-a, vezano uz obračun interkonekcijskog prometa za indirektnu međunarodnu terminaciju (pdf)
Rješenje kojim se usvaja u cijelosti prigovor željezničkog prijevoznika HŽ Carga d.o.o., na I. izmjene i dopune Izvješća o mreži 2017., upravitelja infrastrukture HŽ Infrastruktura d.o.o., kao osnovan i poništava točka 3. Odluke o izmjenama i dopunama Izvješća o mreži 2017. te nalaže HŽ Infrastrukturi d.o.o. izmjena točke 3.6.3. Izvješća o mreži 2017., na način da u cijelosti propiše i obrazloži kriterije temeljem kojih su određeni kolodvori u kojima je dopušteno ranžiranje (pdf)
Rješenje poštanskog inspektora o uporabi žiga davatelju LIDER EXPRESS d.o.o. iz Zagreba (pdf)
Presude Visokog upravnog suda
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Poslovni broj: Usž-544/16-4, povodom tužbe korisnika protiv odluke HAKOM-a (pdf)
Odluke notificirane Europskoj komisiji
Prijedlog odluke kojom se određuju cijene za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa na temelju ADSL/VDSL tehnologije u javnoj nepokretnoj komunikacijskoj mreži trgovačkog društva Hrvatski Telekom d.d. i cijene dodatnih virtualnih kanala za VoIP i IPTV uslugu i nadzor korisničke opreme putem ADSL/VDSL pristupa, za razdoblje 17. srpnja 2013. do 1. listopada 2014., u svrhu notifikacije Europskoj komisiji (pdf)
Prijedlog odluke kojom se trgovačkom društvu Hrvatski Telekom d.d. određuju mjesečne naknade za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa, dobivene na temelju ažuriranog BU-LRAIC+ troškovnog modela, u svrhu notifikacije Europskoj komisiji (pdf)
Prijedlog odluke kojom se trgovačkom društvu Hrvatski Telekom d.d. određuju mjesečne naknade za uslugu veleprodajnog visokokvalitetnog pristupa, dobivene na temelju ažuriranog BU-LRAIC+ troškovnog modela, u svrhu notifikacije Europskoj komisiji (pdf)
Prijedlog odluke u postupku određivanja cijena za usluge međupovezivanja u javnoj nepokretnoj komunikacijskoj mreži, dobivenih na temelju ažuriranog BU-LRAIC+ troškovnog modela, u svrhu notifikacije Europskoj komisiji (pdf)
 ispiši stranicu