e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

BEREC objavljuje Smjernice o mrežnoj neutralnosti

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE
  
Predstavljanje konačnih Smjernica održava se danas u 14:30 (CET) i bit će uživo prenošeno na BEREC-ovoj  internetskoj stranici (www.berec.europa.eu). Pitanja se mogu uputiti putem Twittera koristeći #BERECpublic ili slanjem na adresu elektroničke pošte press@berec.europa.eu  
 
ZAGREB, 30. kolovoza 2016. – Europsko regulatorno tijelo za elektroničke komunikacije BEREC (Body of European Regulators for Electronic Communications) danas objavljuje Smjernice nacionalnim regulatornim tijelima o provedbi pravila o mrežnoj neutralnosti. BEREC-ova zadaća za izradu Smjernica proizlazi iz Uredbe o pristupu otvorenom internetu čiji je sastavni dio i tzv. mrežna neutralnost (dalje: Uredba). Smjernice daju upute nacionalnim regulatornim tijelima koje se uzimaju u obzir pri provedbi pravila i procjeni specifičnih slučajeva.
 
Nakon sastanaka s dionicima na europskoj razini održanih u prosincu 2015. i radionica s visokim akademskim, pravnim i tehničkim stručnjacima održanih u veljači 2016., BEREC je pokrenuo šestotjednu javnu raspravu o nacrtu smjernica, koja je završila u četvrtak, 18. srpnja u 14 sati. Broj pristiglih komentara tijekom javne rasprave (481.547) jedinstven je u dosadašnjoj praksi javnih rasprava BEREC-a, a zaprimljeni su komentari raznih subjekata i to: civilnog društva, javnih ustanova i neovisnih stručnjaka, operatora - pružatelja usluga pristupa internetu, pružatelja sadržaja i aplikacija te drugih dionika.
 
Ured BEREC-a obradio je zaprimljene komentare te je na osnovu temeljite procjene ažurirana gotovo četvrtina odredbi u završnim Smjernicama.
 
Smjernice se objavljuju zajedno s pripadajućim izvješćem s javne rasprave koje sažima komentare dionika s javne rasprave i način na koji su oni uzeti u obzir. S obzirom na veliku količinu komentara, izvješće je usredotočeno na sažetak glavnih tema te odgovarajuće komentare. Svi komentari, koji nisu povjerljive prirode, bit će objavljeni zasebno do 30. rujna.
 
U finalizaciji Smjernica BEREC je uzeo u obzir mnoge, često suprotstavljene, komentare. Po pitanju određenih tema neki od dionika željeli su da BEREC uđe dublje u tematiku, dok su drugi htjeli da odredbe BEREC-a budu manje obvezujuće, ovisno o njihovoj strani gledišta. BEREC ovo smatra znakom kako je na mnogim područjima njegov inicijalni pristup postigao odgovarajuću ravnotežu u skladu s BEREC-ovim tumačenjem Uredbe.
 
Među odredbama koje je BEREC odlučio izmijeniti ili dopuniti, pojašnjene su one koje su se na javnoj raspravi pokazale kao nedovoljno razumljive ili su izazivale nejasnoće. Nadalje, BEREC je dao i dodatne primjere, gdje je za to bilo potrebe, te približio tekst Smjernica odredbama Uredbe i recitalima iz preambule Uredbe.
 
Usvajanjem Smjernica BEREC je dao osnovu nacionalnim regulatornim tijelima za dosljednu provedbu Uredbe. BEREC će u budućnosti poticati stalnu razmjenu iskustava između nacionalnih regulatornih tijela o njihovom načinu implementacije Uredbe.
 
Predstavljanje konačnih Smjernica održava se danas u 14:30 (CET) i bit će uživo prenošeno na BEREC-ovoj internetskoj stranici (www.berec.europa.eu). Pitanja se mogu uputiti predsjedavajućem BEREC-a za 2016., g. Wilhelmu Eschweileru te nadolazećem predsjedavajućem BEREC-a za 2017., g. Sébastienu Sorianu, kao i dopredsjedniku stručne radne skupine BEREC-a za mrežnu neutralnost, g. Frodeu Sørensenu, putem Twittera koristeći #BERECpublic ili slanjem na adresu elektroničke pošte press@berec.europa.eu
 
Svoj doprinos u izradi Smjernica, kao član BEREC-a, dala je i Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM). HAKOM smatra da je BEREC usvajanjem Smjernica pružio nacionalnim regulatornim tijelima osnovu za dosljednu primjenu odredbi Uredbe u praksi, a što je jedan od preduvjeta za očuvanje otvorenog interneta.
 
Za daljnje informacije može se koristiti adresa elektroničke pošte press@berec.europa.eu ili press@hakom.hr
 
Više o Smjernicama može se pronaći u dokumentu BEREC-a (Factsheet)
 
 
NAPOMENA O BEREC-u:
 
Europsko regulatorno tijelo za elektroničke komunikacije BEREC (Body of European Regulators for Electronic Communications) sastoji se od Odbora regulatora, koji je sastavljen od čelnika 28 nacionalnih regulatornih tijela. BEREC savjetuje Europsku komisiju i sastavna nacionalna regulatorna tijela te pomaže Europskom parlamentu i Vijeću u svezi pitanja o  primjeni regulatornog okvira EU-a za elektroničke komunikacije. BEREC nastoji osigurati ravnopravno tržišno natjecanje i dosljednost regulacije na unutarnjem tržištu elektroničkih komunikacija za korist europskih potrošača.
 
Za više informacija kontaktirajte http://berec.europa.eu/eng/net
 
Pratite BEREC na društvenim medijima
Twitter: @BERECeuropaeu
LinkedIn
YouTube
 
 
                                                                                             # # # 
 
 
Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:
 
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)
Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
10110 Zagreb
Tel. + 385 (0)1 700 70 07
Fax. + 385 (0)1 700 70 70
 
Novinarski upiti postavljaju se na službenoj web stranici HAKOM-a na adresi: http://www.hakom.hr
 
 
O HAKOM-u:
 
HAKOM (www.hakom.hr) - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – osigurava pretpostavke za ravnopravno tržišno natjecanje, stabilan rast i prostor za inovacije na tržištima elektroničkih komunikacija te poštanskih i željezničkih usluga. HAKOM štiti interese korisnika i osigurava mogućnost izbora usluga po prihvatljivim cijenama, određuje održive konkurentne uvjete operatorima, davateljima poštanskih usluga i željezničkim prijevoznicima uz pravedne uvjete za povrat ulaganja te pruža podršku ekonomskom rastu, javnim uslugama i kakvoći života u RH primjenom suvremenih tehnologija. Strateški ciljevi HAKOM-a su unaprjeđenje regulacije tržišta elektroničkih komunikacija te željezničkih i poštanskih usluga, podržavanje rasta ulaganja i inovacija u tržišta, učinkovita uporaba ograničenih resursa, ubrzani rast širokopojasnih usluga, velika ponude komunikacijskih, željezničkih i poštanskih usluga, zaštita i informiranje korisnika, izgradnja učinkovitog i sveobuhvatnog informacijskog sustava, određivanje i ugradnja učinkovitih procesa te stjecanje multidisciplinarnih stručnosti i znanja u području reguliranja tržišta.
 
 ispiši stranicu