e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Rujan '16

Odluke, rješenja i presude
Odluke i rješenja
Rješenje o zabrani  kršenja regulatorne obveze nadzora cijena i vođenja troškovnog računovodstva (pdf)
Rješenje inspektora o isplati naknade za nepravovremeni prijenos brojeva - Hrvatski Telekom d.d. (pdf)
Rješenje o zabrani pozivanja korisnika nakon supotpisa Jedinstvene izjave (pdf)
Obustava postupka vođenog po Zahtjevu Interactive d.o.o. nad IT jedan d.o.o. (pdf)
Odbijanje zahtjeva za isplatom naknade za nepravovremeni prijenos broja (pdf)
Rješenje inspektora za zaštitu prava putnika-HŽ Infrastruktura d.o.o. (pdf)
Rješenje inspektora za zaštitu prava putnika-HŽ Putnički prijevoz d.o.o. (pdf)
Odluka o oduzimanju dozvola za uporabu RF spektra na plovilima 1., 30. rujna 2016. (pdf)
Odluka o oduzimanju dozvola za uporabu RF spektra na plovilima 2., 30. rujna 2016. (pdf)
Rješenje u regulatornom sporu pokrenutom na zahtjev IT Jedan d.o.o. protiv Tele2 d.o.o., kojim se Tele2 d.o.o. nalaže da obračuna i isplati IT Jedan d.o.o. prihod po kratkim kodovima za razdoblje od siječnja 2015. do svibnja 2016 (pdf)
Odluka o oduzimanju dozvola za uporabu RF spektra na plovilima 1., 22. rujna 2016. (pdf)
Odluka o oduzimanju dozvola za uporabu RF spektra na plovilima 2., 22. rujna 2016. (pdf)
Odluka u postupku određivanja cijene završavanja glasovnih poziva u vlastitoj mobilnoj mreži na temelju ažuriranog troškovnog modela „odozdo prema gore“ primjenjujući „pure“ LRIC pristup (pdf)
Odluka u postupku određivanja cijena za usluge međupovezivanja u javnoj nepokretnoj komunikacijskoj mreži, dobivenih na temelju ažuriranog BU-LRAIC+ troškovnog modela (pdf)
Odluka kojom se trgovačkom društvu Hrvatski Telekom d.d. određuju mjesečne naknade za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa, dobivene na temelju ažuriranog BU-LRAIC+ troškovnog modela (pdf)
Odluka kojom se trgovačkom društvu Hrvatski Telekom d.d. određuju mjesečne naknade za uslugu veleprodajnog visokokvalitetnog pristupa, dobivene na temelju ažuriranog BU-LRAIC+ troškovnog modela (pdf)
Odluka kojom se trgovačkom društvu Hrvatski Telekom d.d. određuje primjena izmijenjene mjesečne naknade za uslugu najma korisničke linije (pdf)
Odluka u postupku izmjene Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu izdvojenog pristupa lokalnoj petlji, u svezi neispravne realizacije usluge (pdf)
Odluka u postupku izmjene Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa, u svezi neispravne realizacije usluge (pdf)
Okojom se određuju cijene za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa na temelju ADSL/VDSL tehnologije u javnoj nepokretnoj komunikacijskoj mreži trgovačkog društva Hrvatski Telekom d.d., i cijene dodatnih virtualnih kanala za VoIP i IPTV uslugu i nadzor korisničke opreme putem ADSL/VDSL pristupa, za razdoblje 17. srpnja 2013. do 1. listopada 2014. (pdf)
Rješenje davatelju TISAK d.d. iz Zagreba radi osiguranja dostupnosti općih uvjeta i cjenika korisnicima usluga (pdf)
Izjava o usklađenosti metodologije računovodstvenog razdvajanja davatelja univerzalne usluge HP-Hrvatske pošte d.d., koju je primijenio u dostavljenom regulatornom izvješću za 2015., s odredbama članka 47. Zakona o poštanskim uslugama te Odlukom HAKOM-a o načinu računovodstvenog razdvajanja za davatelja univerzalne usluge od 27. ožujka 2013. i Odlukom HAKOM-a kojom se mijenja Naputak za računovodstveno razdvajanje i troškovno računovodstvo davatelja univerzalne usluge od 7. svibnja 2014. (pdf)
 Presude Upravnih sudova
Presuda Upravnog suda u Splitu, Poslovni broj: UsI-2704/13-14, povodom tužbe korisnika protiv odluke HAKOM-a (pdf)
Presuda Upravnog suda u Osijeku, Poslovni broj: 7UsI-982/16-6, povodom tužbe korisnika protiv odluke HAKOM-a (pdf)
Presude Visokog upravnog suda
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Poslovni broj: Usž-1182/16-2, povodom tužbe korisnika protiv odluke HAKOM-a (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Poslovni broj: Usž-951/15-2, povodom tužbe korisnika protiv odluke HAKOM-a (pdf)
 
 ispiši stranicu