e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

HAKOM uspostavio novu mrežnu stranicu namijenjenu nositeljima projekata financiranih iz ESI fondova

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE
 
Na stranici će se pratiti aktualnosti vezane uz razvoj širokopojasne infrastrukture u „bijelim područjima“, kao i tijek izrade i provedbe projekata, te će se pružati uvid u sve relevantne informacije i propise, smjernice i odgovore na pitanja.  
 
ZAGREB, 29. rujna 2016. – Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) uspostavila je novu mrežnu stranicu namijenjenu prvenstveno budućim nositeljima projekata financiranih iz europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova, ali i potencijalnim partnerima u projektima kao i čitavoj zainteresiranoj javnosti. Naime, Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 13. srpnja 2016., HAKOM je proglašen nositeljem Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (NOP).
 
Na mrežnoj stranici pratit će se aktualnosti vezane uz razvoj širokopojasne infrastrukture u „bijelim područjima“, kao i tijek izrade i provedbe projekata, te će se pružati uvid u sve relevantne informacije i propise, smjernice i odgovore na pitanja.
 
Mrežna stranica dostupna je na poveznici http://nop.hakom.hr, a Odluka Vlade RH o donošenju okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja dostupna je putem poveznice http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/dodatni/441087.pdf
 
                                                                                             # # # 
 
Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:
 
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)
Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
10110 Zagreb
Tel. + 385 (0)1 700 70 07
Fax. + 385 (0)1 700 70 70
 
Novinarski upiti postavljaju se na službenoj web stranici HAKOM-a na adresi: http://www.hakom.hr
 
 
O HAKOM-u:
 
HAKOM (www.hakom.hr) - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – osigurava pretpostavke za ravnopravno tržišno natjecanje, stabilan rast i prostor za inovacije na tržištima elektroničkih komunikacija te poštanskih i željezničkih usluga. HAKOM štiti interese korisnika i osigurava mogućnost izbora usluga po prihvatljivim cijenama, određuje održive konkurentne uvjete operatorima, davateljima poštanskih usluga i željezničkim prijevoznicima uz pravedne uvjete za povrat ulaganja te pruža podršku ekonomskom rastu, javnim uslugama i kakvoći života u RH primjenom suvremenih tehnologija. Strateški ciljevi HAKOM-a su unaprjeđenje regulacije tržišta elektroničkih komunikacija te željezničkih i poštanskih usluga, podržavanje rasta ulaganja i inovacija u tržišta, učinkovita uporaba ograničenih resursa, ubrzani rast širokopojasnih usluga, velika ponude komunikacijskih, željezničkih i poštanskih usluga, zaštita i informiranje korisnika, izgradnja učinkovitog i sveobuhvatnog informacijskog sustava, određivanje i ugradnja učinkovitih procesa te stjecanje multidisciplinarnih stručnosti i znanja u području reguliranja tržišta.
 
 ispiši stranicu