e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Listopad '16

Odluke, rješenja i presude
Odluke i rješenja
Rješenje o isplati naknade za nepravovremeni prijenos brojeva-Terrakom d.o.o.-Vlad (pdf)
Rješenje u regulatornom sporu pokrenutom na zahtjev Terrakoma d.o.o. protiv OT-Optime Telekoma d.d., kojim se odbacuje zahtjev za rješavanje spora (pdf)
Rješenje u regulatornom sporu pokrenutom na zahtjev Terrakoma d.o.o. protiv Hrvatskog Telekoma d.d., kojim se Hrvatskom Telekomu d.d. nalaže da obračuna i isplati Terrakomu d.o.o. prihod za razdoblje 2015. i 2016. u ukupnom iznosu od 143.808,75 kn (pdf)
Rješenje o obnovi postupka regulatornog spora između trgovačkog društva H1 Telekom d.d. i trgovačkog društva OT-Optima Telekom d.d., vezano uz obračun interkonekcijskog prometa za indirektnu međunarodnu terminaciju, KLASA: UP/I-344-08/16-03/02 (pdf)
Odluka o obustavi postupka usklađivanja obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga trgovačkog društva Consilium d.o.o., s uvjetima iz općeg ovlaštenja i drugim posebnim obvezama (pdf)
Odluka u regulatornom sporu između H1 Telekom-a d.d. i OT-Optime Telekom d.d. vezano uz obračun interkonekcijskog prometa za indirektnu međunarodnu terminaciju (pdf)
Odluka o utvrđivanju iznosa neto troška koji predstavlja nepravedno financijsko opterećenje davatelja univerzalne usluge HP-Hrvatske pošte d.d. (pdf)
Rješenje o obustavi postupka OT-Optima Telekom - pravo na otvoreni internet (pdf)
 Presude Upravnih sudova
Presuda Upravnog suda u Splitu, Poslovni broj: UsI-244/14-7, povodom tužbe korisnika protiv odluke HAKOM-a (pdf)
Presude Visokog upravnog suda
Presuda Visokog upravnog suda RH, Poslovni broj: UsII-188/15-11, povodom tužbe operatora IT Jedan d.o.o. protiv rješenja HAKOM-a (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda RH, Poslovni broj: UsII-124/16-6, povodom tužbe Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije protiv rješenja HAKOM-a (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda RH, Poslovni broj: UsII-54/16-10, radi prisilnog izvršenja poštanskog inspektora (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda RH, Poslovni broj: UsII-13/16-12, radi inspekcijskog nadzora poštanskog inspektora (pdf)
Odluke notificirane Europskoj komisiji
Prijedlog dokumenta Metodologija testa istiskivanja marže, u svrhu notifikacije Europskoj komisiji (pdf)
                                                                                                                       
 ispiši stranicu