e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

HAKOM na sastancima Radne skupine za telekomunikacije i informacijsko društvo

VIJEST

Na sastancima se, između ostalog, raspravljalo i o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjenama i dopunama Uredbe (EU) 531/2012 u svezi pravila na veleprodajnom roaming tržištu. Donošenje ove uredbe nužan je preduvjet za potpuno ukidanje dodatnih maloprodajnih naknada za uslugu roaminga, do čega bi trebalo doći u lipnju 2017.
 
ZAGREB, 13. siječnja 2017. – U Briselu su 9. i 11. siječnja održani sastanci Radne skupine za telekomunikacije i informacijsko društvo. Radna skupina bavi se pitanjima koja se odnose na informacijske i komunikacijske tehnologije i infrastrukturu, internet i stvaranje jedinstvenog digitalnog tržišta u Europi. Središnja tema sastanka bila je rasprava o tekstu predsjedavajućih vezano uz komentare Europskog parlamenta (EP) o izmjeni prijedloga Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjenama i dopunama Uredbe (EU) 531/2012 u svezi pravila na veleprodajnom roaming tržištu.
 
Predstavnik Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM-a) mr. sc. Mislav Hebel sudjelovao je u svojstvu stručnjaka na sastancima radne skupine, na kojima se raspravljalo o komentarima EP-a za izmjenom prijedloga Uredbe o roamingu u javnim pokretnim komunikacijskim mrežama u Uniji. Nakon što je Europska komisija usvojila Politiku pravedne uporabe (FUP) vezane uz korištenje roaming usluge, usvajanje ove Uredbe preduvjet je za ukidanje dodatnih maloprodajnih roaminga naknada, do čega bi trebalo doći u lipnju 2017. Na sastancima su se pokušala približiti stajališta država članica vezano uz pojedine odredbe Uredbe da bi se omogućilo usvajanja stava Vijeća EU-a na sastanku COREPER-a koji se održava 13. siječnja. Nakon usvajanja stava, nastaviti će se trialog sa Europskim parlamentom i Europskom komisijom oko završnog teksta prijedloga Uredbe.
 
Na sastancima se raspravljalo i o Prijedlogu Direktive Europskog Parlamenta i vijeća o uspostavi Europskog elektroničkog komunikacijskog zakonika (European electronic code, ECC). Nova Direktiva ima za cilj zamijeniti četiri postojeće direktive: Okvirnu direktivu, Direktivu o pristupu, Direktivu o univerzalnoj usluzi i Direktivu o ovlaštenju. Razlozi za donošenje nove Uredbe su potreba da tržište elektroničkih komunikacija prati tehnološki napredak tržišta u okviru Strategije jedinstvenog digitalnog tržišta (DSM) te da se na jednom mjestu nalaze svi propisi vezani za regulatorni okvir (unifikacija četiri direktive).

                                                                                             # # #
  
Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:
 
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)
Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
10110 Zagreb
Tel. + 385 (0)1 700 70 07
Fax. + 385 (0)1 700 70 70
 
Novinarski upiti postavljaju se na službenoj web stranici HAKOM-a na adresi: http://www.hakom.hr
 
 
O HAKOM-u:
 
HAKOM (www.hakom.hr) - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – osigurava pretpostavke za ravnopravno tržišno natjecanje, stabilan rast i prostor za inovacije na tržištima elektroničkih komunikacija te poštanskih i željezničkih usluga. HAKOM štiti interese korisnika i osigurava mogućnost izbora usluga po prihvatljivim cijenama, određuje održive konkurentne uvjete operatorima, davateljima poštanskih usluga i željezničkim prijevoznicima uz pravedne uvjete za povrat ulaganja te pruža podršku ekonomskom rastu, javnim uslugama i kakvoći života u RH primjenom suvremenih tehnologija. Strateški ciljevi HAKOM-a su unaprjeđenje regulacije tržišta elektroničkih komunikacija te željezničkih i poštanskih usluga, podržavanje rasta ulaganja i inovacija u tržišta, učinkovita uporaba ograničenih resursa, ubrzani rast širokopojasnih usluga, velika ponude komunikacijskih, željezničkih i poštanskih usluga, zaštita i informiranje korisnika, izgradnja učinkovitog i sveobuhvatnog informacijskog sustava, određivanje i ugradnja učinkovitih procesa te stjecanje multidisciplinarnih stručnosti i znanja u području reguliranja tržišta.
 ispiši stranicu