e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Uskoro nova pravila za e-trgovinu: Sigurnija kupnja, niže cijene dostave paketa i smanjeno geoblokiranje

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE 
 
Nacrtom Uredbe o prekograničnoj dostavi paketa i Uredbe o geoblokiranju i drugim oblicima diskriminacije potrošača EK predlaže nova pravila za e-trgovinu s obzirom da je tržište dostave paketa prepoznato kao vrlo kompetitivno, inovativno i brzorastuće, a sve kako bi se pomoglo korisnicima i tvrtkama da iskoriste sve prednosti jedinstvenog tržišta EU.

ZAGREB, 17. siječnja 2017. – Početkom svibnja 2015. Europska Komisija (EK) je donijela Strategiju jedinstvenog digitalnog tržišta (DSM) s ciljem poticanja rasta i razvoja tržišta EU. Strategija predviđa niz mjera poput Prijedloga Uredbe o prekograničnoj dostavi paketa, objavljenog krajem svibnja 2016. i Prijedloga uredbe o geografskom blokiranju i drugim oblicima diskriminacije na unutarnjem tržištu na temelju nacionalnosti, mjesta boravišta ili mjesta poslovnog nastana klijenata (prijedlog uredbe o geoblokiranju).

Nacrtom Uredbe o prekograničnoj dostavi paketa EK predlaže nova pravila za e-trgovinu s obzirom na to da je tržište dostave paketa prepoznato kao vrlo kompetitivno, inovativno i brzorastuće, a sve kako bi pomogla potrošačima i tvrtkama da iskoriste sve prednosti jedinstvenog tržišta EU. Ove mjere bi trebale omogućiti lakšu i pouzdaniju kupnju i prodaju robe i online usluga potrošačima i tvrtkama na području cijele EU.

Prijedlog uredbe jamči veću transparentnost u poslovnim procesima, javnu objavu dijela tržišnih podataka kao što su cijene za pojedine kategorije pošiljaka iz sustava e-trgovine te jasnija pravila u regulaciji tržišta paketskih usluga.

Prijedlogom uredbe o geoblokiranju potrošačima se želi omogućiti bolji pristup robi i uslugama na jedinstvenom tržištu EU na način da se trgovce spriječi u izravnoj i neizravnoj diskriminaciji, odnosno segmentiranjem tržišta na temelju boravišta potrošača.

Krajnji cilj navedenih mjera je snižavanje cijena dostave paketa na području EU i povećanje opsega internetske trgovine. Najveća dobit za građane, uz povećanu sigurnost kupovine i manje cijene usluge dostave paketa, očitovat će se i kroz bitno smanjeno geoblokiranje pa će trgovci imati obvezu internetske prodaje svim potrošačima iz EU bez obzira u kojoj zemlji EU se nalaze. Uz planirani rast e-trgovine, donošenje ovih pravila rezultirat će lakšom prekograničnom dostavom, boljom zaštitom potrošača te mogućnošću da svaki potrošač iz bilo kojeg dijela EU proizvode može naručivati i kupovati iz drugih članice EU po transparentnim uvjetima i cijenama. Novim pravilima, koje predlaže EK u okviru DSM-a, postići će se harmonizacija tržišta dostave paketa i transparentnost cijena, ukinut će se barijere za online kupovinu te potrošačima omogućiti kupovanje pod jednakim uvjetima. Na taj način će i hrvatski građani moći kupovati u cijeloj EU.
 
                                                                                             # # # 
 
 
Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:
 
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)
Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
10110 Zagreb
Tel. + 385 (0)1 700 70 07
Fax. + 385 (0)1 700 70 70
 
Novinarski upiti postavljaju se na službenoj web stranici HAKOM-a na adresi: http://www.hakom.hr
 
 
O HAKOM-u:
 
HAKOM (www.hakom.hr) - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – osigurava pretpostavke za ravnopravno tržišno natjecanje, stabilan rast i prostor za inovacije na tržištima elektroničkih komunikacija te poštanskih i željezničkih usluga. HAKOM štiti interese korisnika i osigurava mogućnost izbora usluga po prihvatljivim cijenama, određuje održive konkurentne uvjete operatorima, davateljima poštanskih usluga i željezničkim prijevoznicima uz pravedne uvjete za povrat ulaganja te pruža podršku ekonomskom rastu, javnim uslugama i kakvoći života u RH primjenom suvremenih tehnologija. Strateški ciljevi HAKOM-a su unaprjeđenje regulacije tržišta elektroničkih komunikacija te željezničkih i poštanskih usluga, podržavanje rasta ulaganja i inovacija u tržišta, učinkovita uporaba ograničenih resursa, ubrzani rast širokopojasnih usluga, velika ponude komunikacijskih, željezničkih i poštanskih usluga, zaštita i informiranje korisnika, izgradnja učinkovitog i sveobuhvatnog informacijskog sustava, određivanje i ugradnja učinkovitih procesa te stjecanje multidisciplinarnih stručnosti i znanja u području reguliranja tržišta.
 
 ispiši stranicu