e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

HAZU-ova knjiga o hrvatskim nacionalnim bogatstvima distribuirana kao prilog uz ˝Večernji list˝

VIJEST

U izradi ovog vrijednog djela sudjelovali su hrvatski akademici, znanstvenici i profesori, a predsjednik Vijeća HAKOM-a dr. sc. Dražen Lučić je jedan od trojice autora dijela posvećenog "Digitalnoj Hrvatskoj". U knjizi su aktualizirani javno dostupni podaci s tržišta koje prikupljaju HAKOM-ovi stručnjaci. Infrastruktura s nekih od tržišta koja HAKOM regulira prepoznata je od strane HAZU-a kao dio hrvatskog nacionalnog blaga.

 
ZAGREB, 23. siječnja 2017. - Zbog velikog zanimanja javnosti ˝Večernji list˝, u suradnji s Hrvatskom akademijom znanosti i umjetnosti (HAZU), ovog je ponedjeljka u sklopu svojeg dnevnog izdanja kao prilog distribuirao brošuru koja je skraćeno izdanje knjige ˝Hrvatska prirodna bogatstva – zaštita i odgovorni razvoj˝, predstavljene javnosti od strane HAZU-a koncem studenoga prošle godine. Knjiga je podijeljena u sedam poglavlja:  energente, odnosno primarnu energiju, pitke i površinske vode, metalne i nemetalne sirovine, šume i šumsko zemljište, poljoprivredu i poljoprivredno zemljište, prometnu, digitalnu i energetsku infrastrukturu te ekonomiku, odnosno racionalno gospodarenje prirodnim bogatstvima. U izradi ovog vrijednog djela sudjelovali su hrvatski akademici, znanstvenici i profesori, a predsjednik Vijeća Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM-a) dr. sc. Dražen Lučić je jedan od trojice autora dijela posvećenog "Digitalnoj Hrvatskoj".  U knjizi su aktualizirani javno dostupni podaci s tržišta koje prikupljaju HAKOM-ovi stručnjaci. Tržišta koja HAKOM regulira prepoznata su od strane HAZU-a kao dio hrvatskog nacionalnog blaga. Naime, HAKOM kao nacionalno regulatorno tijelo upravlja i nadzire dio tog nacionalnog bogatstva, uključujući radiofrekvencijski spektar, adrese i brojeve te elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i željezničku infrastrukturu.

Knjiga ˝Hrvatska prirodna bogatstva˝ temelj je promišljanja budućnosti i razvoja Hrvatske. Tijekom 2017. bit će objavljena i knjiga s popisom hrvatskih kulturnih dobara koja će obuhvatiti prirodne krajobraze, kulturne krajolike, kulturno-povijesne svete krajolike, arheologiju, ruralne etnološke cjeline, urbane kulturne cjeline i spomenike svjetske baštine, prirodne kulturne itinerere, materijalnu i nematerijalnu kulturnu baštinu, hrvatski jezik, stanovništvo, kao i odgoj, naobrazbu, znanost, umjetnost te etičke i bioetičke vrijednosti.

                                                                                             # # #  
 
Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:
 
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)
Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
10110 Zagreb
Tel. + 385 (0)1 700 70 07
Fax. + 385 (0)1 700 70 70
 
Novinarski upiti postavljaju se na službenoj web stranici HAKOM-a na adresi: http://www.hakom.hr
 
 
O HAKOM-u:
 
HAKOM (www.hakom.hr) - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – osigurava pretpostavke za ravnopravno tržišno natjecanje, stabilan rast i prostor za inovacije na tržištima elektroničkih komunikacija te poštanskih i željezničkih usluga. HAKOM štiti interese korisnika i osigurava mogućnost izbora usluga po prihvatljivim cijenama, određuje održive konkurentne uvjete operatorima, davateljima poštanskih usluga i željezničkim prijevoznicima uz pravedne uvjete za povrat ulaganja te pruža podršku ekonomskom rastu, javnim uslugama i kakvoći života u RH primjenom suvremenih tehnologija. Strateški ciljevi HAKOM-a su unaprjeđenje regulacije tržišta elektroničkih komunikacija te željezničkih i poštanskih usluga, podržavanje rasta ulaganja i inovacija u tržišta, učinkovita uporaba ograničenih resursa, ubrzani rast širokopojasnih usluga, velika ponude komunikacijskih, željezničkih i poštanskih usluga, zaštita i informiranje korisnika, izgradnja učinkovitog i sveobuhvatnog informacijskog sustava, određivanje i ugradnja učinkovitih procesa te stjecanje multidisciplinarnih stručnosti i znanja u području reguliranja tržišta.
 ispiši stranicu