e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

HAKOM donosi planove dodjele radiofrekvencijskog spektra

VIJEST

Planovi, koji stupaju na snagu 28. siječnja, donešeni su radi usklađivanja hrvatskih propisa s regulativom EU te međunarodnim sporazumima, a njihovim donošenjem omogućuje se između ostalog i uporaba radiofrekvencijskog spektra za buduće širokopojasne mreže.

 
ZAGREB, 25. siječnja 2017. - Nakon provedene javne rasprave tijekom prosinca, Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) donosi sljedeće planove dodjele radiofrekvencijskog spektra:
 
  • Plan dodjele za frekvencijski pojas 3400-3800 MHz
  • Plan dodjele za sustave točka – više točaka
  • Plan dodjele za frekvencijske pojaseve koji se koriste za mikrovalne veze
  • Plan dodjele za frekvencijski pojas 2500-2690 MHz
  • Plan dodjele za frekvencijski pojas 440-470 MHz
 
Ovi planovi donešeni su radi usklađivanja hrvatskih propisa s regulativom EU te međunarodnim sporazumima. Njihovim donošenjem omogućuje se uporaba radiofrekvencijskog spektra za buduće širokopojasne mreže.
 
Frekvencijski pojas 3400 – 3600 MHz se u Republici Hrvatskoj upotrebljava za bežični širokopojasni pristup u frekvencijskom podpojasu 3410 – 3600 MHz te za prenosive mikrovalne veze i pokretne kamere (ENG/OB) u frekvencijskom pojasu 3600 – 3800 MHz.  Provedbena odluka Europske komisije 2014/276/EU nalaže usklađivanje frekvencijskog pojasa 3400 – 3800 MHz za potrebe zemaljskih sustava koji pružaju elektroničke komunikacije na razini čitave EU. Također, navedeni frekvencijski pojas jedan je od temeljnih pojaseva za uvođenje nove generacije mreža pokretnih komunikacija (5G tehnologija) u razdoblju od sljedećih nekoliko godina. Postojeći korisnici nastavljaju upotrebljavati radiofrekvencijski spektar do isteka postojećih dozvola, do kada će HAKOM pronaći alternativno rješenje u suradnji s postojećim korisnicima. Kako bi se obuhvatile sve navedene promjene, donesen je Plan dodjele za frekvencijski pojas 3400-3800 MHz.
 
S obzirom na navedene izmjene u frekvencijskom pojasu 3400 – 3800 MHz, iz postojećeg Plana dodjele za sustave točka – više točaka briše se frekvencijski podpojas 3410 – 3600 MHz. Također, briše se i frekvencijski pojas 26 GHz jer se više ne upotrebljava za sustave točka – više točaka, a na razini Europske unije razmatra se njegovo skoro usklađivanje  za mreže pokretnih komunikacija 5. generacije.
 
Zbog iskazanog interesa za uporabom širokih kanalnih rasporeda od 110 odnosno 112 MHz u višim frekvencijskim pojasevima, u Planu dodjele za frekvencijske pojaseve koji se koriste za mikrovalne veze predviđa se uporaba širokih kanala u frekvencijskim pojasevima 18, 23 i 38 GHz. Također, briše se frekvencijski pojas 3600 – 3800 MHz, s obzirom na to da će isti biti uređen Planom dodjele za frekvencijski pojas 3400 – 3800 MHz te frekvencijski pojas 10 GHz jer se više ne upotrebljava za mikrovalne veze.
 
Frekvencijski pojas 2500 – 2690 MHz u Republici Hrvatskoj trenutno nije u uporabi. Plan dodjele za frekvencijski pojas 2500-2690 MHz u obzir uzima tehničke specifikacije propisane Odlukom Odbora za elektroničke komunikacije ECC/DEC/(05)05 (izmijenjena 18. ožujka 2015.) i Odlukom Europske komisije 2008/477/EU. Time bi se trebala potaknuti dodjela ovog dijela radiofrekvencijskog spektra za mreže pokretnih i nepokretnih komunikacija.
 
Plan dodjele za frekvencijski pojas 440-470 MHz omogućava dodjelu radiofrekvencijskog spektra u skladu sa Sporazumom između Austrije, Slovenije i Mađarske o raspodjeli preferencijalnih frekvencijskih blokova u pojasevima  450.0 – 457.4 MHz i 458.4 – 460.0 MHz, kao i 460.0 – 467.4 MHz i 468.4 – 470.0 MHz, uz istovremeno zadržavanje tehničkih parametara za postojeće veze.
 
Planovi stupaju na snagu 28. siječnja 2017. i mogu se pronaći na sljedećoj poveznici https://www.hakom.hr/default.aspx?id=191.

                                                                                             # # #  
 
Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:
 
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)
Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
10110 Zagreb
Tel. + 385 (0)1 700 70 07
Fax. + 385 (0)1 700 70 70
 
Novinarski upiti postavljaju se na službenoj web stranici HAKOM-a na adresi: http://www.hakom.hr
 
 
O HAKOM-u:
 
HAKOM (www.hakom.hr) - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – osigurava pretpostavke za ravnopravno tržišno natjecanje, stabilan rast i prostor za inovacije na tržištima elektroničkih komunikacija te poštanskih i željezničkih usluga. HAKOM štiti interese korisnika i osigurava mogućnost izbora usluga po prihvatljivim cijenama, određuje održive konkurentne uvjete operatorima, davateljima poštanskih usluga i željezničkim prijevoznicima uz pravedne uvjete za povrat ulaganja te pruža podršku ekonomskom rastu, javnim uslugama i kakvoći života u RH primjenom suvremenih tehnologija. Strateški ciljevi HAKOM-a su unaprjeđenje regulacije tržišta elektroničkih komunikacija te željezničkih i poštanskih usluga, podržavanje rasta ulaganja i inovacija u tržišta, učinkovita uporaba ograničenih resursa, ubrzani rast širokopojasnih usluga, velika ponude komunikacijskih, željezničkih i poštanskih usluga, zaštita i informiranje korisnika, izgradnja učinkovitog i sveobuhvatnog informacijskog sustava, određivanje i ugradnja učinkovitih procesa te stjecanje multidisciplinarnih stručnosti i znanja u području reguliranja tržišta.

 
 ispiši stranicu