e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

HAKOM na prvom ovogodišnjem sastanku kontaktne skupine BEREC-a

VIJEST

Glavni cilj sastanka je priprema 30. redovite plenarne sjednice BEREC-a, koja će se održati 22. i 23. veljače 2017., u Parizu, u Francuskoj.  

 
ZAGREB, 3. veljače 2017. – U Malmöu, Švedska, se 2. i 3. veljače održava prvi ovogodišnji sastanak kontaktne skupine europskog regulatornog tijela za elektroničke komunikacije BEREC-a (Body of European Regulators for Electronic Communications), u organizaciji švedskog regulatornog tijela Swedish Post and Telecom Authority (PTS). Cilj sastanka je priprema 30. redovite plenarne sjednice BEREC-a, koja će se održati 22. i 23. veljače 2017., u Parizu, u Francuskoj.   

Sudionici su upoznati s trenutnim radom pojedinih radnih grupa, osobito u svezi izrade detaljne analize odredbi novog prijedloga regulatornog okvira te smjernica u svezi roaming regulacije. Također su predstavljeni rezultati rada radnih grupa u svezi pripreme izvješća o implementaciji WACC-a, odredbi o univerzalnim uslugama te simetrične regulacije. Predstavljen je rad Ureda BEREC-a u 2016. te plan oko pripreme srednjoročne strategije BEREC-a za razdoblje 2018.-2020.
 
Na sastanku kontaktne skupine, Hrvatsku regulatornu agenciju za mrežne djelatnosti (HAKOM) predstavlja pomoćnik ravnatelja Marko Čavlović, dipl. oec., i tajnica Vijeća HAKOM-a, Natalija Boltužić, mag. iur.

Više informacija može se pronaći na poveznici http://berec.europa.eu/eng/events/berec_events_2017/126-1st-contact-network-meeting-for-2017-in-malmo-sweden
 
                                                                                              # # #  
 
Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:
 
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)
Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
10110 Zagreb
Tel. + 385 (0)1 700 70 07
Fax. + 385 (0)1 700 70 70
 
Novinarski upiti postavljaju se na službenoj web stranici HAKOM-a na adresi: http://www.hakom.hr
 
 
O HAKOM-u:
 
HAKOM (www.hakom.hr) - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – osigurava pretpostavke za ravnopravno tržišno natjecanje, stabilan rast i prostor za inovacije na tržištima elektroničkih komunikacija te poštanskih i željezničkih usluga. HAKOM štiti interese korisnika i osigurava mogućnost izbora usluga po prihvatljivim cijenama, određuje održive konkurentne uvjete operatorima, davateljima poštanskih usluga i željezničkim prijevoznicima uz pravedne uvjete za povrat ulaganja te pruža podršku ekonomskom rastu, javnim uslugama i kakvoći života u RH primjenom suvremenih tehnologija. Strateški ciljevi HAKOM-a su unaprjeđenje regulacije tržišta elektroničkih komunikacija te željezničkih i poštanskih usluga, podržavanje rasta ulaganja i inovacija u tržišta, učinkovita uporaba ograničenih resursa, ubrzani rast širokopojasnih usluga, velika ponude komunikacijskih, željezničkih i poštanskih usluga, zaštita i informiranje korisnika, izgradnja učinkovitog i sveobuhvatnog informacijskog sustava, određivanje i ugradnja učinkovitih procesa te stjecanje multidisciplinarnih stručnosti i znanja u području reguliranja tržišta.
 ispiši stranicu