e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

HAKOM na prvoj ovogodišnjoj Plenarnoj sjednici BEREC-a

VIJEST
 
Na sjednici, koja je održana u Parizu, glavne teme činile su radionica i rasprava o reviziji regulatornog okvira za elektroničke komunikacije kao i rasprava o smjernicama koje BEREC treba izraditi vezano uz implementaciju roaming uredbe koja bi trebala stupiti na snagu 15. lipnja ove godine
 
ZAGREB, 24. veljače 2017. – U Parizu je 23. i 24. veljače, održana prva ovogodišnja Plenarna sjednica europskog regulatornog tijela za elektroničke komunikacije BEREC-a (Body of European Regulators for Electronic Communications), na kojoj su glavne teme činile radionica i rasprava o reviziji regulatornog okvira za elektroničke komunikacije kao i rasprava o smjernicama koje BEREC treba izraditi vezano uz implementaciju roaming uredbe koja bi trebala stupiti na snagu 15. lipnja 2017. Nastavno na BEREC-ovo mišljenje o prijedlogu Europske komisije o reviziji regulatornog okvira za elektroničke komunikacije, koje je usvojene u prosincu prošle godine na zadnjoj plenarnoj sjednici, važnu temu ove Plenarne sjednice činila je rasprava o detaljnoj analizi koju BEREC provodi po svakom pojedinom području koje je obuhvaćeno revizijom regulatornog okvira.

Nastavno na navedeno, održana je i radionica na kojoj se raspravljalo o pet važnih pitanja revizije regulatornog okvira koja su uključivala 3 vrlo važna područja – krajnji korisnici, spektar te institucionalne izmjene.

Druga važna tema odnosila se na raspravu o smjernicama koje BEREC treba izraditi vezano uz implementaciju roaming Uredbe koja bi trebala stupiti na snagu 15. lipnja ove godine. Naime, navedene smjernice su operatorima koji djeluju na tržištu vrlo važne kako bi na vrijeme krenuli s implementacijom i na taj način ispunili obvezu koja proizlazi iz Uredbe.

Dan prije Plenarne sjednice BEREC-a održana je konferencija povodom 20 godina ARCEP-a i IRG-a (The Independent Regulators Group). ARCEP je francusko regulatorno tijelo koje ove godine predsjedava BEREC-om. Na konferenciji su predstavnici regulatornih tijela, akademske zajednice i industrije kroz interaktivnu raspravu, koja je slijedila u nastavku prezentacija ili okruglih stolova, raspravljalo o budućnosti elektroničkih komunikacija kao i važnoj ulozi regulatora u tim dinamičnim procesima koji nas očekuju.

U ime Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM-a) na plenarnoj sjednici sudjelovali su predsjednik Vijeća HAKOM-a, dr. Dražen Lučić, zamjenik predsjednika Vijeća  HAKOM-a, Domagoj Jurjević, dipl. oec., i pomoćnik ravnatelja HAKOM-a Marko Čavlović, dipl. oec.
Više informacija može se pronaći putem poveznice: http://www.berec.europa.eu/eng/events/berec_events_2017/127-30th-berec-plenary-meeting-in-paris-france
 
BEREC_1_20170224.JPG
BEREC-2_20170224.JPG


                                                                                             # # #  
 
Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:
 
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)
Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
10110 Zagreb
Tel. + 385 (0)1 700 70 07
Fax. + 385 (0)1 700 70 70
 
Novinarski upiti postavljaju se na službenoj web stranici HAKOM-a na adresi: http://www.hakom.hr
 
 
O HAKOM-u:
 
HAKOM (www.hakom.hr) - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – osigurava pretpostavke za ravnopravno tržišno natjecanje, stabilan rast i prostor za inovacije na tržištima elektroničkih komunikacija te poštanskih i željezničkih usluga. HAKOM štiti interese korisnika i osigurava mogućnost izbora usluga po prihvatljivim cijenama, određuje održive konkurentne uvjete operatorima, davateljima poštanskih usluga i željezničkim prijevoznicima uz pravedne uvjete za povrat ulaganja te pruža podršku ekonomskom rastu, javnim uslugama i kakvoći života u RH primjenom suvremenih tehnologija. Strateški ciljevi HAKOM-a su unaprjeđenje regulacije tržišta elektroničkih komunikacija te željezničkih i poštanskih usluga, podržavanje rasta ulaganja i inovacija u tržišta, učinkovita uporaba ograničenih resursa, ubrzani rast širokopojasnih usluga, velika ponude komunikacijskih, željezničkih i poštanskih usluga, zaštita i informiranje korisnika, izgradnja učinkovitog i sveobuhvatnog informacijskog sustava, određivanje i ugradnja učinkovitih procesa te stjecanje multidisciplinarnih stručnosti i znanja u području reguliranja tržišta.
 ispiši stranicu