e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

HAKOM: Na tržištu poštanskih usluga nastavljen trend rasta

VIJEST
  
Pojačane aktivnosti na tržištu poštanskih usluga u zadnjem tromjesečju 2016. utjecale su na rast ukupnog broja usluga i prihoda. 

ZAGREB, 27. veljače 2017. – Pozitivni trendovi na tržištu poštanskih usluga u Republici Hrvatskoj u četvrtom tromjesečju, koji su prisutni unatrag nekoliko godina, nastavljeni su i u 2016. pa je tako rast zabilježen u gotovo svim segmentima tržišta. U odnosu na prethodno tromjesečje ostvareno je 3 posto više usluga, a na povećanje je utjecao rast svih vrsta pošiljaka (pisama, paketa i tiskanica) pri čemu paketske usluge imaju stalan rast od početka godine. 

Pojačana aktivnost u četvrtom je tromjesečju zabilježena i u međunarodnom poštanskom prometu, posebno u segmentu prekograničnog prometa paketa, odnosno usluga povezanih s e-trgovinom, pri čemu je broj usluga, u odnosu na prethodno tromjesečje, veći za oko 15 posto. Navedeno povećanje je utjecalo i na rast udjela međunarodnog prometa u ukupnom prometu tako da je preko 8 posto svih poštanskih usluga ostvareno u međunarodnom prometu što je za 10 posto više nego u prethodnom tromjesečju.

Pozitivna kretanja u ostvarenju usluga rezultirala su i većim prihodima od obavljanja poštanskih usluga koji su porasli u odnosu na prethodno tromjesečje, ali i u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Rast prihoda je zabilježen i na godišnjoj razini tako da je u 2016. ostvareno 5 posto više prihoda nego u 2015., bez obzira što je ukupan broj usluga nešto manji. Rezultat je to većeg broja ostvarenih usluga s nekom od dodanih vrijednosti, odnosno ekspresnih usluga, kojih je u 2016. bilo 9 posto više nego godinu ranije.

Sve navedeno, kao i predviđanja daljnjeg gospodarskog rasta u RH u 2017., ulijevaju optimizam da će i u nadolazećem razdoblju na tržištu poštanskih usluga biti nastavljen pozitivni trend.

Podaci o tržištu poštanskih usluga u četvrtom tromjesečju dostupni su na internetskoj stranici Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM-a) putem poveznice https://www.hakom.hr/default.aspx?id=60  

                                                                                             # # #  
 
Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:
 
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)
Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
10110 Zagreb
Tel. + 385 (0)1 700 70 07
Fax. + 385 (0)1 700 70 70
 
Novinarski upiti postavljaju se na službenoj web stranici HAKOM-a na adresi: http://www.hakom.hr
 
 
O HAKOM-u:
 
HAKOM (www.hakom.hr) - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – osigurava pretpostavke za ravnopravno tržišno natjecanje, stabilan rast i prostor za inovacije na tržištima elektroničkih komunikacija te poštanskih i željezničkih usluga. HAKOM štiti interese korisnika i osigurava mogućnost izbora usluga po prihvatljivim cijenama, određuje održive konkurentne uvjete operatorima, davateljima poštanskih usluga i željezničkim prijevoznicima uz pravedne uvjete za povrat ulaganja te pruža podršku ekonomskom rastu, javnim uslugama i kakvoći života u RH primjenom suvremenih tehnologija. Strateški ciljevi HAKOM-a su unaprjeđenje regulacije tržišta elektroničkih komunikacija te željezničkih i poštanskih usluga, podržavanje rasta ulaganja i inovacija u tržišta, učinkovita uporaba ograničenih resursa, ubrzani rast širokopojasnih usluga, velika ponude komunikacijskih, željezničkih i poštanskih usluga, zaštita i informiranje korisnika, izgradnja učinkovitog i sveobuhvatnog informacijskog sustava, određivanje i ugradnja učinkovitih procesa te stjecanje multidisciplinarnih stručnosti i znanja u području reguliranja tržišta.
 ispiši stranicu