e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

HAKOM: Nastavljeni pozitivni pomaci u prijevozu robe željeznicom

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE

Ukupna količina prevezene robe željeznicom veća je za 22 posto u odnosu na prethodno tromjesečje.

 
ZAGREB, 28. veljače 2017. – I u četvrtom tromjesečju 2016. nastavljena je pojačana poslovna aktivnost teretnih željezničkih prijevoznika, a što je vidljivo kroz povećano korištenje željezničke infrastrukture. Tako je u promatranom razdoblju 5 posto više ostvarenih vlak kilometara u teretnom prijevozu u odnosu na prethodno tromjesečje, a povećano je i korištenje gotovo svih željezničkih usluga, osim usluge korištenje vagonskih vaga i manevriranja pri vaganju.
 
Četvrto tromjesečje obilježila je poslovna aktivnost šest od sedam teretnih željezničkih prijevoznika koji imaju dozvolu i potvrdu o sigurnosti za obavljanje željezničkog prijevoza u Republici Hrvatskoj. Naime, samo jedan od novih teretnih prijevoznika u Republici Hrvatskoj nije bio poslovno aktivan tijekom 2016., dok ostali novi teretni prijevoznici tijekom 2016. bilježe stalno povećanje udjela na tržištu u količini prevezene robe i u ostvarenim tonskim kilometrima. Udio na tržištu ovih prijevoznika u četvrtom tromjesečju, mjeren količinom prevezene robe, iznosi 18 posto, a mjereno ostvarenim tonskim kilometrima iznosi 17 posto.
 
Također, na tržištu putničkog željezničkog prijevoza bilježi se porast u broju prevezenih putnika. Naime, broj prevezenih putnika za 36 posto je viši u odnosu na prethodno tromjesečje. Razlog povećanja broja putnika posljedica je uobičajenog ponašanja putnika u korištenju željezničkog prijevoza u posljednjem tromjesečju kada se tradicionalno najviše koristi putnički željeznički prijevoz. Putnički prijevoznik, također bilježi rast i u broju ostvarenih putničkih kilometara u četvrtom tromjesečju 2016. za 6 posto u odnosu na prethodno tromjesečje.
 
Svakako treba istaknuti modernizaciju ponude HŽ Putničkog prijevoza d.o.o., koja se ogleda kroz novi način prodaje karata koji je uveden sredinom kolovoza 2016. Navedenim načinom prodaje karata je ručna kupnja karata kod konduktera u vlaku zamijenjena mobilnim terminalima, te je uvedena i prodaja karata putem kartomata u sedam kolodvora. Karte se na kartomatima kupuju koristeći kartični način plaćanja. Četiri kartomata postavljena su u zagrebačkom Glavnom kolodvoru, a po jedan u kolodvorima Osijek, Slavonski Brod, Vinkovci, Varaždin, Rijeka i Split. Prodaja karata omogućena je i putem internetske stranice odnosno aplikacije za pametni telefon, a što je sve dio integriranog sustava rezervacije i prodaje karata HŽ Putničkog prijevoza d.o.o.
 
Sve navedeno učinjeno je u cilju afirmacije putničkog željezničkog prijevoza u svakodnevnom životu građana, a posebice stoga što je od svih vrsta prometa, željeznički promet ekološki najprihvatljiviji i kao takav održiv je na dulji rok.
 
 
Pokazatelji tržišta željezničkih usluga mogu se pronaći na internetskoj poveznici http://www.hakom.hr/default.aspx?id=60
 
                                                                                              # # #  
 
Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:
 
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)
Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
10110 Zagreb
Tel. + 385 (0)1 700 70 07
Fax. + 385 (0)1 700 70 70
 
Novinarski upiti postavljaju se na službenoj web stranici HAKOM-a na adresi: http://www.hakom.hr
 
 
O HAKOM-u:
 
HAKOM (www.hakom.hr) - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – osigurava pretpostavke za ravnopravno tržišno natjecanje, stabilan rast i prostor za inovacije na tržištima elektroničkih komunikacija te poštanskih i željezničkih usluga. HAKOM štiti interese korisnika i osigurava mogućnost izbora usluga po prihvatljivim cijenama, određuje održive konkurentne uvjete operatorima, davateljima poštanskih usluga i željezničkim prijevoznicima uz pravedne uvjete za povrat ulaganja te pruža podršku ekonomskom rastu, javnim uslugama i kakvoći života u RH primjenom suvremenih tehnologija. Strateški ciljevi HAKOM-a su unaprjeđenje regulacije tržišta elektroničkih komunikacija te željezničkih i poštanskih usluga, podržavanje rasta ulaganja i inovacija u tržišta, učinkovita uporaba ograničenih resursa, ubrzani rast širokopojasnih usluga, velika ponude komunikacijskih, željezničkih i poštanskih usluga, zaštita i informiranje korisnika, izgradnja učinkovitog i sveobuhvatnog informacijskog sustava, određivanje i ugradnja učinkovitih procesa te stjecanje multidisciplinarnih stručnosti i znanja u području reguliranja tržišta.
 ispiši stranicu