e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Ožujak '17

Odluke, rješenja i presude
Odluke i rješenja
Rješenje inspektora elektroničkih komunikacija VIPnet-u d.o.o. radi nepravovremenog prijenosa broja (pdf)
Rješenje o neželjenom prijenosu broja i isplati naknade za nemogućnost korištenja usluge - HT d.d.-VIPnet d.o.o.-SITE PROJECT d.o.o. (pdf)
Rješenje inspektora elektroničkih komunikacija VIPnet-u d.o.o. u svezi promjene operatora s prijenosom broja (pdf)
Rješenje inspektora elektroničkih komunikacija VIPnet-u d.o.o. u svezi nepravovremenog prijenosa broja (pdf)
Rješenje poštanskog inspektora - OVERSEAS TRADE Co. LTD d.o.o. o načinu rješavanja prigovora korisnika (pdf)
Rješenje inspekcijski nadzor - HT d.d. kršenje regulatorne obveze pristupa i nediskriminacije (pdf)
Rješenje o odbijanju prijedloga za oglašavanjem ništavim rješenja o prisilnom izvršenju Inspektora za zaštitu prava putnika u željezničkom prijevozu HAKOM-a (pdf)
Rješenje o odbijanju prijedloga za obustavom izvršenja Rješenja o prisilnom izvršenju Inspektora za zaštitu prava putnika u željezničkom prijevozu HAKOM-a (pdf)
Rješenje o odbačaju žalbe protiv rješenja o prisilnom izvršenju Inspektora za zaštitu prava putnika u željezničkom prijevozu HAKOM-a (pdf)
Rješenje o odbijanju prijedloga za odgodom izvršenja rješenja o prisilnom izvršenju Inspektora za zaštitu prava putnika u željezničkom prijevozu (pdf)
Rješenje o isplati naknade za nepravovremeni prijenos broja - VIPnet - HT (pdf)
Rješenje o isplati naknade za nepravovremeni prijenos broja - VIPnet (pdf)
Odluka o prestanku valjanosti dozvole za uporabu RF spektra - DTR d.o.o. Buzet (pdf)
Odluka o obavljanju zamjenskih poštanskih usluga davatelja poštanskih usluga Lider express d.o.o. iz Zagreba (pdf)
Odluka o obavljanju zamjenskih poštanskih usluga davatelja poštanskih usluga Lider express d.o.o. iz Splita (pdf)
Rješenje kojim se zbog nenadležnosti odbacuje prigovor željezničkih prijevoznika HŽ Putničkog prijevoza d.o.o. i HŽ Cargo d.o.o., na postupanje protivno članku 3. Zakona o ugovorima o prijevozu u željezničkom prometu (pdf)
Presude Upravnih sudova
Presuda Upravnog suda u Rijeci, Poslovni broj: 10 UsI-846/15-27 radi rješavanja spora između korisnika i operatora (pdf)
Presuda Upravnog suda u Zagrebu, Poslovni broj: UsI-1424/14-4 radi poništenja dopunskog rješenja ARTŽU-a (pdf)
Presuda Upravnog suda u Osijeku, Poslovni broj: 1 UsI-1184/16-8 radi rješavanja spora između korisnika i operatora (pdf)
Presude Visokog upravnog suda
Presuda Visokog upravnog suda u Zagrebu, Poslovni broj: UsII-164/16-7 radi inspekcijskog nadzora (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda u Zagrebu, Poslovni broj: UsII-171/16-6 radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i izdavanja potvrde o pravu puta (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda u Zagrebu, Poslovni broj: UsII-173/16-6 radi inspekcijskog nadzora (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda u Zagrebu, Poslovni broj: UsII-143/16-7 radi izvršenja rješenja (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda u Zagrebu, Poslovni broj: UsII-168/16-6 radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i izdavanja potvrde o pravu puta (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda u Zagrebu, Poslovni broj: UsII-150/16-6 radi inspekcijskog nadzora (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda u Zagrebu, Poslovni broj: UsII-137/16-7 radi donošenja rješenja o izvršenju (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda u Zagrebu, Poslovni broj: UsII-142/16-8 radi prisilnog izvršenja rješenja (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda u Zagrebu, Poslovni broj: UsII-140/16-6 radi izvršenja rješenja (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda u Zagrebu, Poslovni broj: UsII-169/16-7 radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i izdavanja potvrde o pravu puta (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda u Zagrebu, Poslovni broj: UsII-5/14-10 radi provođenja regulatorne obveze nadzora cijena za usluge međupovezivanja u javnoj nepokretnoj komunikacijskoj mreži (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda u Zagrebu, Poslovni broj: UsII-174/16-6 radi inspekcijskog nadzora (pdf)
  
 ispiši stranicu