e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
Zaboravili ste lozinku?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Vijesti i najave

Pregled po godinama u arhivi:
< 2017 >
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
27.6.2017  -  HAKOM na 45. sastanku Odbora za elektroničke komunikacije (ECC)
23.6.2017  -  HAKOM na Plenarnoj sjednici ERGP-a
21.6.2017  -  HAKOM na sastanku Mreže europskih regulatornih tijela za željeznicu (ENRRB-a)
21.6.2017  -  HAKOM na sastanku autora izvještaja “Implementation of the Broadband Cost Reduction Directive”
20.6.2017  -  HAKOM-ovi stručnjaci na javnoj tribini na temu ˝Savjetovanje potrošača – zaštita korisnika elektroničkih komunikacija˝
20.6.2017  -  HAKOM na sastanku Odbora za komunikacije (COCOM-a)
18.6.2017  -  U službenom listu Europske unije objavljena Uredba Europskog parlamenta i Vijeća u svezi pravila za veleprodajna tržišta roaminga
16.6.2017  -  Održan sastanak čelnika HAKOM-a i HURiN-a
14.6.2017  -  HAKOM-ovi stručnjaci na sastanku radne grupe WP 1C
14.6.2017  -  Predsjednik Vijeća HAKOM-a dr. sc. Dražen Lučić bio govornik na sjednici visokih uzvanika u sklopu WSIS-a
13.6.2017  -  Održan okrugli stol HAKOM-a s predstavnicima davatelja poštanskih usluga i interesnih udruženja dionika tržišta poštanskih usluga
13.6.2017  -  HAKOM na konferenciji NEM 2017 u Dubrovniku
13.6.2017  -  HAKOM na sastanku BEREC-ove radne skupine
12.6.2017  -  HAKOM na drugom CIVINET forumu na temu „Planiranje i upravljanje održivim prometom - planovi, projekti i realizacije“
9.6.2017  -  Upozorenje iz HAKOM-a: Zabilježen je novi pokušaj zlouporabe prema korisnicima!
8.6.2017  -  HAKOM na sastanku radne grupe International Roaming/Mobile
7.6.2017  -  Posjet predstavnice hrvatskog jezičnog odjela pri Europskoj komisiji HAKOM-u
7.6.2017  -  HAKOM na šestom sastanku foruma o primjeni digitalne dividende u južnoj Europi (SEDDIF-a)
6.6.2017  -  HAKOM na sastanku Skupine za politiku upravljanja radiofrekvencijskim spektrom (RSPG)
5.6.2017  -  Ravnatelj HAKOM-a mr. sc. Mario Weber otvorio ˝Capacity Europe East˝ konferenciju
5.6.2017  -  Posjet predstavnice poljskog regulatornog tijela HAKOM-u
2.6.2017  -  Izaslanstvo regulatornog tijela Bosne i Hercegovine (RAK-a) u posjetu HAKOM-u
2.6.2017  -  HAKOM: Od 1. srpnja posebne kategorije korisnika mogu izabrati nove ili zadržati postojeće korisničke pakete za usluge telefoniranja
2.6.2017  -  HAKOM na 52. Plenarnoj sjednici Europskog odbora za poštansku regulaciju (CERP-a)
2.6.2017  -  HAKOM na drugoj ovogodišnjoj Plenarnoj sjednici BEREC-a
1.6.2017  -  HAKOM na konferenciji “Smart Regions 2.0”
1.6.2017  -  HAKOM na 8. sjednici Odbora za praćenje Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“
1.6.2017  -  HAKOM na summitu krovnih tijela za elektroničke komunikacije
31.5.2017  -  Predstavnici regulatornog tijela za elektroničke komunikacije Srbije u posjetu HAKOM-u
31.5.2017  -  HAKOM na radionici Europske komisije na temu ekonomije podataka
31.5.2017  -  HAKOM na sastanku Radne skupine za telekomunikacije i informacijsko društvo Vijeća EU
31.5.2017  -  HAKOM: Na tržištu elektroničkih komunikacija raste broj priključaka širokopojasnog pristupa internetu
31.5.2017  -  Izdavanje i zaprimanje elektroničkih računa
30.5.2017  -  HAKOM-ovi stručnjaci na sastanku radne skupine zadužene za područje numeriranja i mreža (WG NaN)
30.5.2017  -  HAKOM: Pozitivni trendovi na tržištu poštanskih usluga
29.5.2017  -  HAKOM: Željeznicom prevezeno znatno više robe
25.5.2017  -  HAKOM-ovi stručnjaci na sastanku regionalnih radiodifuzijskih organizacija i proizvođača opreme MBT 2017
24.5.2017  -  Ravnatelj HAKOM-a mr. sc. Mario Weber sudjelovao u plenarnoj raspravi na temu ˝Digitalna autocesta za digitalno društvo˝
24.5.2017  -  Strateško-operativni sastanak Vijeća HAKOM-a i rukovodstva stručne službe
24.5.2017  -  HAKOM na sastanku radne skupine zadužene za područje međunarodnog roaminga
23.5.2017  -  Završeni radovi na uređenju Trga Nevenke Topalušić
23.5.2017  -  HAKOM na konferenciji „Mediteranski teretni koridor - proširenje na Republiku Hrvatsku“
23.5.2017  -  HAKOM na 40. Međunarodnom ICT skupu MIPRO 2017
22.5.2017  -  Studenti Pravnog fakulteta u Zagrebu u posjetu HAKOM-u
22.5.2017  -  HAKOM: Nikad manje prijavljenih brojeva s kojih se kršila šutnja
22.5.2017  -  HAKOM na sastanku stručne radne skupine zadužene za područje regulatornog okvira
18.5.2017  -  Obilježen Dan Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija (FERIT) u Osijeku
17.5.2017  -  HAKOM-ovi stručnjaci na 55. Susretu pravnika
17.5.2017  -  HAKOM na radionici o strategijama širokopojasnog pristupa
16.5.2017  -  88. WGFM sastanak
15.5.2017  -  HAKOM na tematskom sastanku o gradnji brzih elektroničkih komunikacijskih mreža
13.5.2017  -  HAKOM upozorava korisnike: Zaštitite svoja računala od ransomware virusa!
12.5.2017  -  HAKOM je organizirao 6. Okrugli stol dionika tržišta željezničkih usluga s naglaskom na regiju Jug i važnost luka regije Jug
12.5.2017  -  HAKOM-ovi stručnjaci na sastancima projektnih timova ECC PT ES i PT TRIS
12.5.2017  -  HAKOM na drugom ovogodišnjem sastanku kontaktne skupine BEREC-a
12.5.2017  -  HAKOM na plenarnom sastanku IRG-Rail-a
11.5.2017  -  Održan sastanak čelnika HAKOM-a i predstavnika svih nacionalnih operatora telekomunikacijskih mreža
11.5.2017  -  Vijeće HAKOM-a imenovalo je dosadašnjeg ravnatelja mr. sc. Maria Webera i za iduće četverogodišnje mandatno razdoblje
11.5.2017  -  HAKOM na sastanku Radne skupine za telekomunikacije i informacijsko društvo Vijeća EU
11.5.2017  -  HAKOM na sastanku radne grupe WGSE
11.5.2017  -  HAKOM na sastanku EaPeReg-ove stručne radne skupine za područje međunarodnog roaminga
10.5.2017  -  HAKOM na sastanku Povjerenstva za nadzor i praćenje provedbe Strategije razvoja širokopojasnog pristupa u RH
10.5.2017  -  Na prigodnoj svečanosti u Europskom domu HAKOM-u dodijeljen MAMFORCE STANDARD
10.5.2017  -  Upozorenje iz HAKOM-a: Zabilježen je novi pokušaj zlouporabe prema korisnicima!
9.5.2017  -  HAKOM na konferenciji o aktualnom stanju željeznice u Hrvatskoj i njezinu mogućem smjeru razvoja
9.5.2017  -  HAKOM na sastanku radne skupine o prekograničnom usklađivanju frekvencija
5.5.2017  -  Održan koordinacijski sastanak regulatornih tijela Bosne i Hercegovine (RAK-a) i Republike Hrvatske (HAKOM-a)
5.5.2017  -  Na HAKOM-ovim internetskim stranicama objavljen osvježeni tekst o radijskoj opremi
4.5.2017  -  HAKOM-ovi stručnjaci na Forumu o uvođenju digitalnog radija DAB+ u Hrvatskoj
3.5.2017  -  Zapažena uloga HAKOM-a na međunarodnoj konferenciji o razvoju telekomunikacija u organizaciji turskog regulatornog tijela ICTA
28.4.2017  -  HAKOM na sastanku Future Internet Foruma (FIF)
28.4.2017  -  Predsjednik Vijeća HAKOM-a dr. sc. Dražen Lučić održao predavanje za 200-tinjak splitskih studenata
28.4.2017  -  Obljetnica smrti prof. dr. sc. Antuna Carića
28.4.2017  -  HAKOM-ovi stručnjaci u sklopu TAIEX misije provode stručno savjetovanje u Crnoj Gori
28.4.2017  -  HAKOM na okruglom stolu na temu ˝Knin – sjecište željezničkih pravaca˝
27.4.2017  -  U organizaciji HAKOM-a i ove godine obilježen Međunarodni dan djevojaka u ICT-u
27.4.2017  -  HAKOM na sastanku Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskog sabora
27.4.2017  -  HAKOM na sastanku BEREC-ove stručne radne skupine za područje međunarodnog roaminga
27.4.2017  -  HAKOM - ovi stručnjaci na konferenciji Windays 2017
27.4.2017  -  HAKOM na sastanku Radne skupine za telekomunikacije i informacijsko društvo Vijeća EU
26.4.2017  -  HAKOM donio odluku u svezi cijena korisničkih paketa za socijalno ugrožene skupine krajnjih korisnika - postojećim korisnicima cijene se ne mijenjaju
26.4.2017  -  HAKOM na sastanku Radne skupine zadužene za poštanske usluge
26.4.2017  -  HAKOM na izobrazbi u organizaciji BEREC-a
25.4.2017  -  HAKOM na sastanku projektnog tima ECC PT1
25.4.2017  -  HAKOM na sastanku radne skupine DG-GROW o poštanskoj statistici
25.4.2017  -  Stručnjaci HAKOM-a na međunarodnoj konferenciji o svjetlovodnim tehnologijama FiberWeek 2017
25.4.2017  -  Od danas korisnici mogu mjeriti parametre kvalitete u pokretnim/bežičnim mrežama - pušten u rad HAKOMetar Plus
21.4.2017  -  HAKOM na sastanku BEREC-ove radne skupine NGN
20.4.2017  -  HAKOM na sastanku Stručne radne skupine za mrežnu neutralnost
12.4.2017  -  HAKOM na sastanku radne grupe International Roaming/Mobile
12.4.2017  -  HAKOM na prvom međunarodnom JUMP IT Forumu
11.4.2017  -  HAKOM-ovi stručnjaci na seminaru o primjeni novih EU standarda u zaštiti osobnih podataka i informacija
10.4.2017  -  HAKOM formalno dobio status savjetnika EaPeReg organizacije
7.4.2017  -  Godišnje izvješće o radu HAKOM-a za 2015. raspravljeno na 3. sjednici Hrvatskog sabora
7.4.2017  -  Javni natječaj za imenovanje ravnatelja Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti
7.4.2017  -  HAKOM na konferenciji regulatornih tijela RNE-a
7.4.2017  -  HAKOM na sastanku BEREC-ove radne skupine RA EWG
6.4.2017  -  HAKOM na skupu o razvoju infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Slavonije
6.4.2017  -  HAKOM na Cisco Connect konferenciji
5.4.2017  -  HAKOM na sastanku Radne skupine za telekomunikacije i informacijsko društvo
4.4.2017  -  HAKOM-ovi stručnjaci na sastanku radne grupe WG FM PT22
3.4.2017  -  HAKOM u suradnji sa Zakladom ˝Znanje na djelu˝ ugostio srednjoškolce
31.3.2017  -  U operativni rad puštena aplikacija "e-Oglasna ploča"
30.3.2017  -  HAKOM na sastancima Radne skupine za telekomunikacije i informacijsko društvo i Radne skupine zadužene za poštanske usluge
30.3.2017  -  HAKOM-ovi stručnjaci održali predavanje o zaštiti djece na internetu i u svijetu mrežnih tehnologija
29.3.2017  -  HAKOM na sastanku BEREC-ove radne skupine RF EWG
29.3.2017  -  HAKOM na konferenciji ˝e-biz 2017˝ predstavlja novosti u svom projektu e-Agencija
28.3.2017  -  HAKOM na sastanku BEREC-ove stručne radne skupine za područje međunarodnog roaminga
28.3.2017  -  HAKOM na sastanku ADCO RED skupine
28.3.2017  -  HAKOM na sastanku radne skupine ERGP-a
27.3.2017  -  HAKOM na konferenciji o elektroničkom poslovanju ˝e-biz 2017˝
24.3.2017  -  HAKOM na sastanku Odbora za komunikacije (COCOM-a)
24.3.2017  -  HAKOM-ovi stručnjaci održali predavanje o zaštiti djece na internetu i u svijetu mrežnih tehnologija
24.3.2017  -  HAKOM na sastanku Mreže europskih regulatornih tijela za željeznicu
23.3.2017  -  HAKOM na sjednici Odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu Hrvatskog sabora
23.3.2017  -  HAKOM na sastanku radne grupe Europskog udruženja poštanskih regulatora
22.3.2017  -  HAKOM na sastanku Radne skupine za telekomunikacije i informacijsko društvo
21.3.2017  -  HAKOM na multilateralnom sastanku o primjeni digitalne dividende
20.3.2017  -  HAKOM na plenarnoj sjednici EMERG-a
17.3.2017  -  Otvorena javna rasprava o prijedlogu Pravilnika o plaćanju naknada za obavljanje poslova HAKOM-a za 2017.
16.3.2017  -  Vlada RH dala prethodnu suglasnost na Godišnji program rada te Godišnji financijski plan HAKOM-a za 2017.
15.3.2017  -  Održan četvrti ˝HAKOM-ov dan tržišta˝, godišnji skup o stanju regulacije tržišta elektroničkih komunikacija, poštanskih i željezničkih usluga
14.3.2017  -  HAKOM na sastanku BEREC-ove radne skupine RF EWG
14.3.2017  -  HAKOM na sastanku projektnog tima za žurne službe
13.3.2017  -  HAKOM: Obavijest za nositelje projekata
10.3.2017  -  Predstavnici makedonskog regulatornog tijela AEK-a u posjetu HAKOM-u
9.3.2017  -  HAKOM na petom sastanku foruma o primjeni digitalne dividende u južnoj Europi (SEDDIF-a)
9.3.2017  -  HAKOM na sastanku BEREC-ove radne grupe za regulatorni okvir
8.3.2017  -  HAKOM na sastanku BEREC-ove stručne radne skupine za područje međunarodnog roaminga
7.3.2017  -  HAKOM na sastanku Nacionalnih tijela za provedbu Uredbe o pravima i obvezama putnika u željezničkom prijevozu
7.3.2017  -  HAKOM na sastanku Radne skupine za telekomunikacije i informacijsko društvo
6.3.2017  -  Objavljen pokazatelj DESI za 2017.
2.3.2017  -  HAKOM: Na tržištu elektroničkih komunikacija veća ulaganja i prihodi u odnosu na prethodnu godinu
1.3.2017  -  HAKOM na sastancima Radne skupine za telekomunikacije i informacijsko društvo te radne skupine za poštanske usluge
1.3.2017  -  HAKOM nastavlja s unaprjeđenjem internetskih usluga za građane: U rad puštena nova aplikacija ˝e-pravo puta˝
28.2.2017  -  HAKOM: Nastavljeni pozitivni pomaci u prijevozu robe željeznicom
27.2.2017  -  HAKOM na 22. Svjetskom kongresu o pokretnim telekomunikacijama – Mobile World Congress (MWC) 2017
27.2.2017  -  HAKOM: Na tržištu poštanskih usluga nastavljen trend rasta
24.2.2017  -  HAKOM na prvoj ovogodišnjoj Plenarnoj sjednici BEREC-a
23.2.2017  -  HAKOM-ovi stručnjaci održali predavanje o zaštiti djece na internetu i u svijetu mrežnih tehnologija
22.2.2017  -  HAKOM na sastanku Radne skupine za telekomunikacije i informacijsko društvo
17.2.2017  -  Predstavnici HAKOM-a imenovani u Nacionalno vijeće za kibernetičku sigurnost
16.2.2017  -  Izmjene i dopune Statuta HAKOM-a
15.2.2017  -  HAKOM na sastanku Stručne radne skupine za mrežnu neutralnost
13.2.2017  -  HAKOM na sastanku radne skupine za telekomunikacije i informacijsko društvo
10.2.2017  -  HAKOM započeo s programom edukacije za roditelje na temu zaštite djece na internetu i u svijetu mrežnih tehnologija
10.2.2017  -  HAKOM na sastanku BEREC-ove radne grupe za regulatorni okvir
9.2.2017  -  HAKOM-ov doprinos na temu ˝Medijska pismenost za odgovorno društvo˝
9.2.2017  -  HAKOM na sastanku BEREC-ove radne skupine RF EWG
8.2.2017  -  HAKOM na sastanku BEREC-ove radne skupine za područje međunarodnog roaminga
8.2.2017  -  HAKOM na sastanku Skupine za politiku upravljanja radiofrekvencijskim spektrom (RSPG)
7.2.2017  -  HAKOM: U prvom tjednu od uspostave Registra ˝Ne zovi˝ oko 2100 korisnika zabranilo pozivanje trgovcima
6.2.2017  -  HAKOM-u još jednom potvrđeno potpredsjedničko mjesto u europskoj radnoj skupini WGSE
3.2.2017  -  HAKOM na prvom ovogodišnjem sastanku kontaktne skupine BEREC-a
2.2.2017  -  HAKOM-ovi stručnjaci na radionici u organizaciji BEREC-a
1.2.2017  -  HAKOM na konferenciji ˝Trendovi u telekomunikacijama u 2017. godini˝
1.2.2017  -  HAKOM-ovi stručnjaci održali predavanje o zaštiti djece na internetu i u svijetu mrežnih tehnologija
31.1.2017  -  HAKOM: U operativni rad pušten Registar za zaštitu potrošača ˝Ne zovi˝
30.1.2017  -  HAKOM na radionici na temu numeracije za ePoziv
27.1.2017  -  HAKOM na sastanku BEREC-ove radne grupe za regulatorni okvir
27.1.2017  -  HAKOM na sastanku Radne skupine za telekomunikacije i informacijsko društvo
26.1.2017  -  HAKOM na konferenciji CEE CEE u Opatiji
25.1.2017  -  HAKOM donosi planove dodjele radiofrekvencijskog spektra
24.1.2017  -  HAKOM na sastanku radne skupine WGSE
23.1.2017  -  HAZU-ova knjiga o hrvatskim nacionalnim bogatstvima distribuirana kao prilog uz ˝Večernji list˝
23.1.2017  -  Bez naplate upravne pristojbe za dozvole za pravo uporabe radiofrekvencijskog spektra te odluke o primarnoj dodjeli adresa i brojeva
20.1.2017  -  HAKOM na seminaru u Briselu u organizaciji DG Connect-a i FSR-a
19.1.2017  -  HAKOM: Završen postupak postupnog gašenja ometajućih talijanskih TV odašiljača uzduž Jadranske obale
18.1.2017  -  HAKOM na sastanku BEREC-ove radne grupe za regulatorni okvir
17.1.2017  -  Uskoro nova pravila za e-trgovinu: Sigurnija kupnja, niže cijene dostave paketa i smanjeno geoblokiranje
16.1.2017  -  Delegacija portugalskog regulatornog tijela za elektroničke komunikacije u posjetu HAKOM-u
13.1.2017  -  HAKOM na sastancima Radne skupine za telekomunikacije i informacijsko društvo
13.1.2017  -  HAKOM na sastanku BEREC-ove radne skupine