e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Vijesti i najave

Pregled po godinama u arhivi:
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
< 2010 >
2009
21.12.2010  -  Uključeni privremeni odašiljači radi poboljšanja TV prijema u zapadnoj Istri
20.12.2010  -  Sveučilište u Zagrebu - Centar za poslijediplomske studije raspisuje natječaj za upis na Sveučilišni interdisciplinarni specijalistički studij "RTEK" u ak. god. 2010./2011.
16.12.2010  -  HAKOM intenzivno radi na uklanjanju smetnji u digitalnom TV signalu na području Istre
16.12.2010  -  HAKOM smanjio naknade operatorima u idućoj godini
10.12.2010  -  Onemogućen prijam DVB-T signala u multipleksima A i B na zapadnoj obali Istre
8.12.2010  -  Tarifom „bonbon“ T-Hrvatski Telekom prekršio Zakon o elektroničkim komunikacijama
3.12.2010  -  Nadzornik elektroničkih komunikacija donio rješenja operatorima usluga u pokretnim el. kom. mrežama vezana uz poštivanje članka Zakona koji uređuje tajni nadzor
30.11.2010  -  "HAKOM objavljuje poziv za podnošenje ponuda za kupnju rashodovanog osobnog automobila Citroen C4"
11.11.2010  -  Hrvatski Telekom proglašen krivim za kršenje Zakona o elektroničkim komunikacijama
9.11.2010  -  HAKOM izrekao upravnu mjeru Hrvatskom Telekomu
5.11.2010  -  Godišnji program rada i Financijski plan rada HAKOM-a za 2011. godinu
27.10.2010  -  Vijeće HAKOM-a donijelo je odluku kojom se trgovačko društvo Hrvatski Telekom d.d. određuje operatorom za pružanje univerzalnih usluga
25.10.2010  -  26. – 28. listopada 2010. – IPA twinning projekt - radionica o zaštiti tržišnog natjecanja u području elektroničkih komunikacija
22.10.2010  -  Sastanak hrvatskih predstavnika i glavnog tajnika Međunarodne telekomunikacijske unije
12.10.2010  -  HAKOM i Republički sindikat radnika održali zajednički javni sastanak
5.10.2010  -  HAKOM - Regulacija svjetlovodne pristupne infrastrukture u skladu s EU praksom i preporukom Europske komisije
1.10.2010  -  Vijeće HAKOM-a donijelo je odluku kojom se trgovačko društvo Imenik d.o.o. određuje operatorom za pružanje univerzalne usluge pristupa krajnjih korisnika najmanje jednom sveobuhvatnom imeniku svih pretplatnika javno dostupnih telefonskih usluga
1.10.2010  -  TAIEX projekt – Stručna misija o primjeni HRN norme 13850
30.9.2010  -  HAKOM - nabava usluga organizacije 3. dana elektroničkih medija
27.9.2010  -  Održan seminar o regulatornom okviru EU u području elektroničkih komunikacija u organizaciji HAKOM-a, Pravosudne akademije i TAIEX-a
10.9.2010  -   Vijeće HAKOM-a donijelo je Pravilnik o tehničkim i uporabnim uvjetima za svjetlovodne distribucijske mreže koji stupa na snagu osmi dan od dana objave u "Narodnim novinama"
8.9.2010  -  Obavijest i javni poziv za podnošenje zahtjeva za pojedinačnu dozvolu za uporabu RF spektra za digitalnu televiziju na području digitalne regije d82
3.9.2010  -  Pružanje usluga bežičnog pristupa u slobodnom radiofrekvencijskom spektru (WLAN, hotspot)
27.7.2010  -  NABAVA - zdravstvene usluge - sistematski pregled zaposlenika HAKOM-a
21.7.2010  -  Vijeće HAKOM-a donijelo je odluku o izdavanju dozvole za uporabu RF spektra digitalne televizije za MUX D
13.7.2010  -  Javno otvaranje ponuda na natječaj za izdavanje dozvole za uporabu RF spektra MUX D
13.7.2010  -  "Preporuka o minimalnim tehničkim zahtjevima DVB-T prijamnika u Republici Hrvatskoj"
13.7.2010  -  Javni poziv - Standardna ponuda HT-a o načinu i uvjetima pristupa i zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme
12.7.2010  -  Godišnje izvješće o radu Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije za 2009. godinu
9.7.2010  -  HAKOM je uspješno uključio u operativni rad programski sustav za prikupljanje i analizu podataka elektroničkih komunikacija u RH - SPOK
6.7.2010  -  Uporaba uređaja za ometanje radijskih frekvencija javnih elektroničkih komunikacijskih mreža
16.6.2010  -  Stupio na snagu Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima dodjele i uporabi radiofrekvencijskog spektra
14.6.2010  -  HAKOM - javno nadmetanje za nabavu usluge prevođenja - 2.
25.5.2010  -  HAKOM - javno nadmetanje za nabavu usluge prevođenja
19.5.2010  -  Javni natječaj za uporabu RF spektra za digitalnu televiziju za MUX D na području Republike Hrvatske
19.3.2010  -  Treći izvještaj "Cullen International"-a o razvoju tržišta elektroničkih komunikacija i informacijskih tehnologija
16.2.2010  -  Vijeće HAKOM-a donijelo je odluku o izdavanju dozvole za uporabu RF spektra digitalne televizije za MUX D na području digitalne regije D5
4.2.2010  -  Javno otvaranje ponuda na natječajima za izdavanje dozvola za uporabu RF spektra MUX D, za digitalne regije D1, D3, D7 i D9
3.2.2010  -  Pojašnjenje mišljenja HAKOM-a
1.2.2010  -  Osnovan je BEREC – Novo tijelo za EU za elektroničke komunikacije
25.1.2010  -  Javno otvaranje ponuda na natječaj za izdavanje dozvole za uporabu RF spektra MUX D - D5
22.1.2010  -  e-Agencija - nove usluge
4.1.2010  -  Prihvaćen je novi Pravilnik o plaćanju naknada za obavljanje poslova HAKOM-a