e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Vijesti i najave

Pregled po godinama u arhivi:
2021
2020
2019
2018
2017
2016
< 2015 >
2014
2013
2012
2011
2010
2009
31.12.2015  -  S Novom godinom mijenja se Pravilnik o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra
30.12.2015  -  1. siječnja na snagu stupa Pravilnik o jedinstvenom europskom broju za hitne službe 112
29.12.2015  -  Svečano otkrivena ploča Trga Nevenke Topalušić
28.12.2015  -  HAKOM: Tijekom 2016. uspostava registra za potrošače ˝Ne zovi˝, izrada aplikacija e-pravo puta i e-glavni projekti
24.12.2015  -  HAKOM putem dnevnog tiska distribuirao informativni letak za korisnike javnih elektroničkih komunikacijskih usluga
23.12.2015  -  Vijeće HAKOM-a donijelo odluku o uvjetima rekonstrukcije pristupnih mreža
22.12.2015  -  HAKOM-ov Program potpora za razvoj širokopojasnog pristupa internetu: Dvije nove aplikacije predane ciljanim korisnicima
21.12.2015  -  Dobitnici HAKOM-ove nagrade ˝Antun Carić˝
18.12.2015  -  HAKOM na zajedničkoj radionici BEREC-a i EMERG-a
16.12.2015  -  Vijeće HAKOM-a donijelo odluku o novoj cijeni usluge izdvojenog pristupa lokalnoj petlji
15.12.2015  -  HAKOM-ovi stručnjaci sudjelovali na sastanku Odbora za poštansku direktivu
14.12.2015  -   HAKOM na sastanku radne skupine IR EWG
11.12.2015  -  HAKOM na završnoj ovogodišnjoj Plenarnoj sjednici BEREC-a
10.12.2015  -  Stručnjaci HAKOM-a u Kraljevici savjetovali korisnike o njihovim pravima u području elektroničkih komunikacija
10.12.2015  -  HAKOM na sastanku radne grupe SRD/MG
9.12.2015  -  HAKOM na sastanku Odbora za radiofrekvencijski spektar (RSC)
8.12.2015  -  HAKOM nastavlja s održavanjem tematskih radionica o pokretanju i provedbi projekata povećanja dostupnosti infrastrukture širokopojasnog pristupa
7.12.2015  -  Vijeće HAKOM-a donijelo Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeli adresa i brojeva i Plan numeriranja
4.12.2015  -  HAKOM-ovi stručnjaci na konferenciji ˝2. Dani željezničkog teretnog prijevoza EU˝
4.12.2015  -  HAKOM na plenarnoj sjednici ERGP-a
3.12.2015  -  HAKOM-ovi stručnjaci sudjelovali na sastanku BEREC-ove radne skupine IR EWG
2.12.2015  -  HAKOM na ovogodišnjem ITU-ovom svjetskom simpoziju o pokazateljima u elektroničkim komunikacijama
2.12.2015  -  HAKOM: Izvješće ITU-a pokazuje pozitivan smjer kretanja tržišta elektroničkih komunikacija RH
1.12.2015  -  HAKOM: Rast prihoda od usluge pristupa internetu drži vrijednost tržišta elektroničkih komunikacija na prošlogodišnjoj razini
30.11.2015  -  HAKOM: Povećano korištenje željezničke infrastrukture i pozitivni pomaci u prijevozu robe
30.11.2015  -  Na WRC-u donijete odluke o budućoj namjeni radiofrekvencijskog spektra
27.11.2015  -  HAKOM: Na tržištu poštanskih usluga raste broj paketa
26.11.2015  -  HAKOM na Regionalnoj radionici za Europu u organizaciji ITU-a
25.11.2015  -  HAKOM održao tematsku radionicu o pokretanju i provedbi projekata povećanja dostupnosti infrastrukture širokopojasnog pristupa
23.11.2015  -  HAKOM na konferenciji KOM 2015
20.11.2015  -  Svjetski dan televizije obilježava se 21. studenoga
20.11.2015  -  HAKOM sudjeluje na 4. sastanku kontaktne skupine BEREC-a u Barceloni
19.11.2015  -  Zamjenik predsjednika Vijeća HAKOM-a, Domagoj Jurjević, kao predstavnik BEREC-a predavač na ˝Digiworld summitu˝
19.11.2015  -  HAKOM upozorava korisnike: Ne sklapajte ugovore za druge osobe jer troškove više nećete moći spriječiti, ni kontrolirati!
19.11.2015  -  HAKOM i FER na konferenciji CUC 2015 predstavljaju ˝Kalkulator privatnosti˝
18.11.2015  -  HAKOM-ovi stručnjaci na radionici u organizaciji slovenskog regulatora AKOS-a
17.11.2015  -  HAKOM prihvatio ponudu Vipnet-a, državni proračun do kraja godine bogatiji za preko 140 milijuna kuna
16.11.2015  -  HAKOM nastavlja s održavanjem tematskih radionica o pokretanju i provedbi projekata povećanja dostupnosti infrastrukture širokopojasnog pristupa
13.11.2015  -  HAKOM na godišnjem plenarnom sastanku mreže europskih regulatornih tijela za željeznicu (IRG-Rail-a)
13.11.2015  -  HAKOM-ovi stručnjaci na multilateralnom sastanku na temu „Koordinacija u graničnom području u frekvencijskom pojasu 400 MHz“
12.11.2015  -  HAKOM na godišnjoj Plenarnoj sjednici CA UPU-a
11.11.2015  -  HAKOM nastavlja s održavanjem tematskih radionica o pokretanju i provedbi projekata povećanja dostupnosti infrastrukture širokopojasnog pristupa
10.11.2015  -  HAKOM na sastanku BEREC-ove radne skupine za sprječavanje prekograničnih zlouporaba i prijevara
9.11.2015  -  HAKOM je tijekom provedbe izbora zastupnika za Hrvatski sabor zatražio od operatora blokiranje svih brojeva s kojih su dolazili neželjeni SMS-ovi
9.11.2015  -  HAKOM-ovi stručnjaci savjetovali potrošače u Bakru
7.11.2015  -  Preminula gospođa Biljana Terek, dugogodišnja radnica HAKOM-a
6.11.2015  -  HAKOM unaprijedio suradnju s regulatornim tijelima država Srednje Europe
6.11.2015  -  HAKOM novim ˝Pravilnikom o plaćanju naknada za obavljanje poslova˝ nastavlja smanjivati svoj proračun i ulagati u društveno korisne aplikacije
6.11.2015  -  HAKOM dodijelio dozvole za širokopojasni bežični pristup tvrtki NOVI-NET TELEKOMUNIKACIJE
5.11.2015  -  Prihvati li HAKOM ponudu VIPneta, državni proračun bit će bogatiji za 141 milijun kuna
5.11.2015  -  HAKOM na sastanku BEREC-ove radne skupine koja se bavi revizijom regulatornog okvira EU
5.11.2015  -  HAKOM na sastanku BEREC-ove radne skupine NGN (Next Generation Networks)
4.11.2015  -  HAKOM donio odluku o dodjeli dozvola za radiofrekvencijski spektar u frekvencijskom području 3410 - 3600 MHz tvrtki NOVI-NET TELEKOMUNIKACIJE
4.11.2015  -  HAKOM: Bude li se Italija držala sporazuma, smetnje na hrvatskim TV kanalima znatno će se smanjiti u travnju 2016.
3.11.2015  -  HAKOM na treningu u organizaciji BEREC-a
3.11.2015  -  Javna dražba za izdavanje dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra za javne mreže pokretnih elektroničkih komunikacija na području Republike Hrvatske
2.11.2015  -  HAKOM na Svjetskoj radiokomunikacijskoj konferenciji (WRC-15)
30.10.2015  -  HAKOM-ovi stručnjaci na sastanku radne skupine zadužene za područje numeriranja i mreža (WG NaN)
29.10.2015  -  HAKOM otklonio radijske smetnje na lokaciji tornja Sljeme, gdje se nalazi repetitor koji prenosi informacije o očitanim vodostajima
29.10.2015  -  HAKOM utvrdio slučajeve zlouporabe brojeva za pružanje usluga s posebnom tarifom
28.10.2015  -  HAKOM-ovi stručnjaci na sastanku radne skupine zadužene za područje međunarodnog roaminga (IR EWG)
28.10.2015  -  Čelnici HAKOM-a na regulatornoj konferenciji u Bonnu
28.10.2015  -  HAKOM na ovogodišnjoj ITU Telecom World konferenciji
28.10.2015  -  HAKOM: I nakon konačnog ukidanja roaminga naknade neće u potpunosti nestati
27.10.2015  -  HAKOM-ovi stručnjaci u Krapini održali tematsku radionicu o pokretanju i provedbi projekata povećanja dostupnosti infrastrukture širokopojasnog pristupa
27.10.2015  -  HAKOM na sastanku zajedničke radne skupine BEREC-a i ERGP-a
26.10.2015  -  Održan inicijalni sastanak na temu „Digitalni radio na području grada Zagreba“ u organizaciji HAKOM-a i AEM-a
26.10.2015  -  HAKOM donio Odluku kojom se Imeniku d.o.o. izdaje prethodno odobrenje na maloprodajne cijene univerzalnih usluga
26.10.2015  -  HAKOM na sastanku Kontaktne skupine Europskog udruženja regulatora za poštanske usluge (ERGP)
23.10.2015  -  HAKOM održao još dvije tematske radionice o pokretanju i provedbi projekata povećanja dostupnosti infrastrukture širokopojasnog pristupa
22.10.2015  -  HAKOM na 8. Danima elektroničkih medija
21.10.2015  -  HAKOM na sastanku BEREC-ove radne skupine Remedies EWG
20.10.2015  -  Inicijalni sastanak na temu „Digitalni radio na području grada Zagreba“ u organizaciji HAKOM-a i AEM-a
20.10.2015  -  HAKOM organizator skupa na temu ˝Sigurnost djece na internetu˝
19.10.2015  -  Objavljena aplikacija ˝Kalkulator privatnosti˝ kao dodatna mjera zaštite privatnosti korisnika na internetu
19.10.2015  -  Održana 1. Međunarodna konferencija transportnog prava i prava osiguranja – INTRANSLAW Zagreb 2015.
16.10.2015  -  HAKOM na sastanku Skupine za politiku upravljanja radiofrekvencijskim spektrom (RSPG)
16.10.2015  -  HAKOM na trećem Stakeholder Forumu u organizaciji BEREC-a
15.10.2015  -  HAKOM na sastanku radne skupine REM EWG
15.10.2015  -  Predstavnici MPPI-a i HAKOM-a na sastanku Odbora za komunikacije (COCOM)
15.10.2015  -  HAKOM na sastanku radne skupine za mrežnu i informacijsku sigurnost u organizaciji IRG-a
14.10.2015  -  HAKOM na radionici Europske komisije koja se održava u sklopu 13. europskog tjedna regija i gradova
13.10.2015  -  U Sofiji održan sastanak o zaštiti potrošača
13.10.2015  -  HAKOM nastavlja s provedbom tematskih radionica o pokretanju i provedbi projekata povećanja dostupnosti infrastrukture širokopojasnog pristupa
13.10.2015  -  Ove godine zbog smetnji administraciji Italije upućeno čak 700 novih prijava
12.10.2015  -  Pokrenuta javna rasprava o Nacrtu prijedloga Pravilnika o plaćanju naknada za obavljanje poslova Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti
12.10.2015  -  HAKOM na sastanku uže radne skupine BEREC-a za područje međunarodnog roaminga
9.10.2015  -  HAKOM na sastancima RSC-a i Radne skupine za prekograničnu koordinaciju
9.10.2015  -  Unaprijeđena suradnja HAKOM-a i poljskog regulatornog tijela UKE
9.10.2015  -  Obilježavanje Svjetskog dana pošte i Dana Hrvatske pošte (HP-a)
7.10.2015  -  HAKOM-ovi stručnjaci na sastanku Radne skupine za reviziju regulatornog okvira EU
7.10.2015  -  HAKOM na sastanku BEREC-ove Stručne radne skupine za mrežnu neutralnost
7.10.2015  -  HAKOM nastavlja s provedbom tematskih radionica o pokretanju i provedbi projekata povećanja dostupnosti infrastrukture širokopojasnog pristupa
6.10.2015  -  Održan treći okrugli stol HAKOM-a s dionicima tržišta poštanskih usluga
6.10.2015  -  Vijeće HAKOM-a donijelo odluku o raspisivanju javne dražbe za dodjelu preostalog dijela spektra u frekvencijskom području 1800 MHz
6.10.2015  -  U Policijskoj upravi Zagrebačkoj predstavljen projekt e-Sigurnost
5.10.2015  -  HAKOM podržao manifestaciju Poduzetnički kamp 2015
2.10.2015  -  HAKOM na trećoj ovogodišnjoj Plenarnoj sjednici BEREC-a
2.10.2015  -  HAKOM na sastanku radne grupe WGSE
2.10.2015  -  HAKOM na prvom sastanku regionalne grupe za optimizaciju preostalog spektra za radiodifuziju u Budimpešti
1.10.2015  -  HAKOM na radionici o unaprjeđenju trgovine i transporta u Luci Ploče
30.9.2015  -  Održana prva sjednica Nacionalnog vijeća za digitalnu ekonomiju (NVDE)
30.9.2015  -  HAKOM-ovi stručnjaci na Festivalu ICT dostignuća – INFOFEST 2015
28.9.2015  -  HAKOM-ovi stručnjaci na međunarodnoj konferenciji ELMAR-2015 u Zadru
28.9.2015  -  HAKOM nastavlja s provedbom tematskih radionica o pokretanju i provedbi projekata povećanja dostupnosti infrastrukture širokopojasnog pristupa
25.9.2015  -  HAKOM na sastanku radne grupe za nadzor tržišta IRG-Rail-a
25.9.2015  -  HAKOM-ovi stručnjaci na 8. Danima inženjera elektrotehnike u Zadru
24.9.2015  -  Pripreme za Svjetsku radiokomunikacijsku konferenciju (WRC-15)
24.9.2015  -  HAKOM na sastanku radnih skupina potpisnika HCM Sporazuma
24.9.2015  -  HAKOM na sastanku uže radne skupine BEREC-a
23.9.2015  -  Vijeće HAKOM-a usvojilo Godišnji program rada i Godišnji financijski plan za 2016.
23.9.2015  -  HAKOM i ADVA Optical Networking održali radionicu
22.9.2015  -  Održan treći okrugli stol HAKOM-a s dionicima tržišta željezničkih usluga
22.9.2015  -  Poteškoće u radu mreže Hrvatskog Telekoma na području Republike Hrvatske
21.9.2015  -  Vlada usvojila Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Godišnji program rada i Godišnji financijski plan HAKOM-a za 2016.
18.9.2015  -  HAKOM na sastanku radne skupine ERGP-a
18.9.2015  -  HAKOM na 23. međunarodnoj znanstvenoj konferenciji ˝SoftCOM 2015˝ u Bolu
17.9.2015  -  HAKOM na bilateralnom sastanku s makedonskim regulatorom tržišta željezničkih usluga
16.9.2015  -  HAKOM: Započeli radovi na izgradnji Podružnice u Splitu i kontrolno mjernog središta
16.9.2015  -  HAKOM na sastanku radne skupine ERGP-a u Ljubljani
15.9.2015  -  Zaposlenik HAKOM-a na stručnom usavršavanju u uredu BEREC-a u Rigi
15.9.2015  -  HAKOM na sastanku zajedničke radne skupine BEREC-a i ERGP-a
14.9.2015  -  Nove dvije radionice za lokalnu samoupravu
11.9.2015  -   HAKOM na proslavi CIX-a
11.9.2015  -  HAKOM sudjeluje na 3. sastanku kontaktne skupine BEREC-a u Badenu
10.9.2015  -  HAKOM na Ekonomskom forumu u Krynica-Zdroj u Poljskoj
9.9.2015  -  HAKOM nastavlja s radionicama za jedinice lokalne samouprave
8.9.2015  -  HAKOM pustio u rad „Procjenitelj troškova“
8.9.2015  -  HAKOM na radionici „Izmjene Smjernica o primjeni Direktive 2005/29/EC o nepoštenoj poslovnoj praksi“
7.9.2015  -  Sastanak BEREC-a u svezi međunarodnog roaminga
4.9.2015  -  Ponovna razmjena iskustava s koleg(ic)ama iz AKOS-a, slovenskog nacionalnog regulatornog tijela
4.9.2015  -  HAKOM na radionici s temom „Izvješća o mreži“ u organizaciji IRG - Rail-a
3.9.2015  -  HAKOM ugostio delegaciju kosovskog Ministarstva trgovine i industrije
3.9.2015  -  Više prevezene robe, a manje prevezenih putnika u odnosu na prethodno tromjesečje
3.9.2015  -  Od sutra operatori imaju dodatnu obvezu jasno i nedvosmisleno predočiti cijenu usluge na samom zahtjevu za zasnivanja pretplatničkog odnosa
2.9.2015  -  HAKOM na radnoj skupini BEREC-a za implementaciju regulatornog okvira
2.9.2015  -  Nove usluge na tržištu poštanskih usluga
1.9.2015  -  HAKOM: Početak ljeta nagovijestio utjecaj sezonskog učinka, a operatori nastavili s ulaganjima u mrežu
31.8.2015  -  Naputak o izračunu i naknadi neto troška univerzalne usluge i procjene nepravednog financijskog opterećenja
25.8.2015  -  HAKOM na radionici o upravljanju radiofrekvencijskim spektrom
20.8.2015  -  HAKOM na sastanku radne skupine BEREC-a
10.8.2015  -  HAKOM-ov Program potpora za razvoj širokopojasnog pristupa internetu: Tri nove aplikacije predane ciljanim korisnicima
30.7.2015  -  HAKOM: Imenik d.o.o. proglašen za operatora dijela univerzalnih usluga u elektroničkim komunikacijama
29.7.2015  -  Upozorenje korisnicima: Ne uzvraćajte SMS-ove i pozive prema nepoznatim međunarodnim brojevima ili brojevima s posebnom tarifom!
27.7.2015  -  Objavljena je knjiga „Tržišni regulatori Quo Vaditis?“, autora dr. sc. Nikole Popovića, člana Vijeća HAKOM-a
24.7.2015  -  HAKOM-ovi stručnjaci na terenu štite zračni prostor od smetnji
22.7.2015  -  HAKOM-ova iskustva kao primjer dobre regulatorne prakse predstavljena u Sarajevu
20.7.2015  -  Predstavnik HAKOM-a u Savjetu Fakulteta prometnih znanosti
17.7.2015  -  HAKOM na sastancima Radne skupine za telekomunikacije Vijeća EU i Odbora za radiofrekvencijski spektar
15.7.2015  -  HAKOM ponovo suorganizator Međunarodne konferencije o telekomunikacijama ConTEL
14.7.2015  -  Europska komisija potvrdila odluku HAKOM-a u svezi deregulacije tržišta maloprodaje širokopojasnog pristupa
13.7.2015  -  HAKOM posjetila Fátima Barros, predsjedavajuća regulatora EU za elektroničke komunikacije, BEREC-a, za 2015.
13.7.2015  -  HAKOM na sastanku stručne radne skupine BEREC-a
10.7.2015  -  HAKOM na tematskoj sjednici saborskog Odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu
9.7.2015  -  HAKOM odobrio pripajanje Amisa Vipnetu
8.7.2015  -  Javno savjetovanje o Strategiji razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2016. do 2020.
7.7.2015  -  HAKOM-ovi stručnjaci gradonačelnicima i načelnicima iz Zagrebačke županije predstavili odredbe Pravilnika o potvrdi i naknadi za pravo puta
6.7.2015  -  HAKOM nastavlja s održavanjem radionica za projekte povećanja dostupnosti infrastrukture širokopojasnog pristupa internetu
6.7.2015  -  Hrvatski Sabor usvojio prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poštanskim uslugama
6.7.2015  -  JAVNI NATJEČAJ ZA ODABIR OPERATORA ZA PRUŽANJE UNIVERZALNIH USLUGA
3.7.2015  -  HAKOM na sastanku Radne skupine za telekomunikacije i informacijsko društvo Vijeća EU
3.7.2015  -  HAKOM na prvom zajedničkom sastanku regulatornih tijela
2.7.2015  -  HAKOM proveo javno otvaranje ponuda pristiglih na natječaj za odabir pružatelja pojedinih univerzalnih usluga
2.7.2015  -  HAKOM na osmom zasjedanju ERGP-a
1.7.2015  -  8. sastanak ENRRB-a
30.6.2015  -  Pripreme za Svjetsku radiokomunikacijsku konferenciju (WRC-15)
30.6.2015  -  HAKOM na sastanku Stručne radne skupine za mrežnu neutralnost
30.6.2015  -  Godišnji program rada i financijski plan HAKOM-a za 2016. na javnoj raspravi
24.6.2015  -  HAKOM na sastanku uže radne skupine BEREC-a i CEPT-a
24.6.2015  -  HAKOM potpisao Sporazum o suradnji s nacionalnim regulatorima Češke, Slovačke i Slovenije
23.6.2015  -  HAKOM na sastanku Radne skupine za telekomunikacije Vijeća EU
23.6.2015  -  Potpore operatorima bit će isplaćene nakon što se HAKOM uvjeri da je osiguran brzi internet za 52 ciljana korisnika
19.6.2015  -  HAKOM na sastanku uže radne skupine BEREC-a o M2M komunikaciji
18.6.2015  -  HAKOM objavljuje obavijest zaprimanja zahtjeva Udruge za podršku žrtvama i svjedocima za dodjelu broja 116006
18.6.2015  -  HAKOM na radionici Nezavisne grupe željezničkih regulatornih tijela (IRG-Rail-a)
17.6.2015  -  POČETAK POTPUNE DIGITALNE ERE: Analogna televizija danas i službeno odlazi u povijest!
16.6.2015  -  HAKOM na sastanku uže radne skupine BEREC-a o OTT uslugama
16.6.2015  -  HAKOM organizirao okrugli stol s dionicima tržišta poštanskih usluga
12.6.2015  -  HAKOM na sastanku Odbora za poštansku direktivu
11.6.2015  -  HAKOM na Simpoziju o ulogama regulatora u razvoju gospodarstva Hrvatske
11.6.2015  -  HAKOM na radionici o unaprjeđenju trgovine i transporta u Luci Ploče
10.6.2015  -  Zapažena uloga HAKOM-a na 15. Svjetskom simpoziju regulatora (GSR15)
9.6.2015  -  Europska komisija u HAKOM-u održava trening o korištenju ICSMS sustava
9.6.2015  -  HAKOM na sastanku Radne skupine za telekomunikacije Vijeća EU u Briselu
8.6.2015  -  HAKOM u suradnji s Agencijom za sigurnost željezničkog prometa i nadležnim ministarstvom organizirao drugi okrugli stol s dionicima tržišta željezničkih usluga
8.6.2015  -  HAKOM na drugoj ovogodišnjoj Plenarnoj sjednici BEREC-a
5.6.2015  -  HAKOM: Definirani uvjeti IP međupovezivanja, predložena i deregulacija tržišta maloprodaje širokopojasnog pristupa
3.6.2015  -  Stručnjaci HAKOM-a u Bakru savjetovali potrošače o njihovim pravima u području elektroničkih komunikacija
3.6.2015  -  HAKOM posredovao dogovoru stanovnika Velike i Male Ostrne s operatorima
2.6.2015  -  HAKOM: Tržište poštanskih usluga nastavlja trend rasta
1.6.2015  -  HAKOM pokrenuo postupak dodjele broja 116 006 za uslugu pozivnog centra za žrtve zločina (Victims of Crime)
1.6.2015  -  HAKOM: Korištenje željezničkih usluga u blagom porastu
29.5.2015  -  Nacrt prijedloga nacionalne strategije kibernetičke sigurnosti (NSKS)
29.5.2015  -  HAKOM: Raste potražnja za brzim internetom i prijenosom TV programa uz plaćanje naknade
28.5.2015  -  HAKOM raspisao javni natječaj za odabir operatora univerzalnih usluga u elektroničkim komunikacijama
28.5.2015  -  HAKOM na 50. Plenarnoj sjednici CERP-a – Europskog vijeća za poštansku regulaciju
27.5.2015  -  HAKOM-u dodijeljena povelja za izuzetan doprinos razvoju komunikacijske tehnologije i skupova MIPRO
26.5.2015  -  HAKOM sudjelovao na sastanku Radne skupine za telekomunikacije i informacijsko društvo Vijeća EU
25.5.2015  -  HAKOM na sastanku kontaktne skupine Europskog udruženja regulatora za poštanske usluge u Vilniusu
22.5.2015  -  HAKOM-ovi stručnjaci sudjelovali na sastanku radne skupine BEREC-a za područje međunarodnog roaminga
21.5.2015  -  HAKOM na radionici EK iz područja poštanskih usluga u Briselu
20.5.2015  -  HAKOM sudjelovao na sastanku europskih regulatora o budućnosti druge digitalne dividende
19.5.2015  -  HAKOM na Međunarodnoj regulatornoj konferenciji IRC2015
19.5.2015  -  Javni poziv za podnošenje Zahtjeva za dodjelu broja 116 111 za uslugu pozivnog centra za djecu
18.5.2015  -  Započele radionice za projekte razvoja širokopojasnog pristupa internetu
15.5.2015  -  Predstavnici HAKOM-a sudjelovali na svečanosti obilježavanja Dana Elektrotehničkog fakulteta Osijek
14.5.2015  -   HAKOM sudjeluje na 2. sastanku kontaktne skupine BEREC-a u Budvi
12.5.2015  -  HAKOM-ovi stručnjaci u Kraljevici sudjelovali na radionici o potrošačkim pravima
12.5.2015  -  HAKOM-ova regulatorna iskustva prezentirana na 6. Infocom-u
11.5.2015  -  Nova potrošačka prava: HAKOM preuzima zaštitu korisnika usluga željezničkog prijevoza
8.5.2015  -  U Briselu se održava drugi „Što ako...“ sastanak između EK i BEREC-a
7.5.2015  -  Održan prvi Hrvatski forum o upravljanju internetom
7.5.2015  -  HAKOM ponovo na međunarodnoj konferenciji regulatora elektroničkih komunikacija u organizaciji turskog regulatornog tijela ICTA
7.5.2015  -  HAKOM ne posluje s gubitcima
6.5.2015  -  Najava 5. radionice o regulatornim izazovima
5.5.2015  -  HAKOM na Europskom kongresu lokalnih samouprava
4.5.2015  -  HAKOM pokrenuo postupak dodjele broja 116 111 za uslugu pozivnog centra za djecu (Child Helpline)
4.5.2015  -  Preminuo prof. dr. sc. Antun Carić
30.4.2015  -  Od sutra nova prava
29.4.2015  -  HAKOM na međunarodnoj konferenciji o optičkim tehnologijama FiberWeek 2015
29.4.2015  -  Prijedlog izmjena Tablice namjene radiofrekvencijskog spektra na javnoj raspravi
28.4.2015  -  HAKOM domaćin 34. sastanka projektnog tima FM44 – satelitske komunikacije
27.4.2015  -  Nacrt prijedloga Nacionalne strategije kibernetičke sigurnosti (NSKS)
22.4.2015  -  HAKOM s partneri(ca)ma projekta obilježio Međunarodni dan djevojaka i žena u ICT-u
22.4.2015  -  HAKOM na ITU Forumu regionalnog razvoja za Europu
21.4.2015  -  HAKOM: 1. svibnja nova prava korisnika i pojačan nadzor nad operatorima
17.4.2015  -  Povodom obilježavanja Međunarodnog dana djevojaka i žena u ICT-u, HAKOM organizirao posjet učenica i studentica tvrtki Ericsson Nikola Tesla
17.4.2015  -  HAKOM pustio u rad novu aplikaciju „e-Rasprava“
16.4.2015  -  Javni poziv za utvrđivanje kakvoće pružanja univerzalnih usluga u elektroničkim komunikacijama
15.4.2015  -  HAKOM na plenarnoj sjednici Grupe neovisnih regulatora željezničkih usluga (Independent Regulators’ Group - Rail)
14.4.2015  -  ITU organizirao skup o pristupu osoba s invaliditetom elektroničkim komunikacijama
10.4.2015  -  Najava prvog hrvatskog foruma o upravljanju internetom (Croatian IGF)
10.4.2015  -  Potpisan Sporazum o koordinaciji frekvencijskih pojaseva između 29,7 MHz i 470 MHz sa Slovenijom
1.4.2015  -  HAKOM upozorava korisnike na mogućnost prijevare
30.3.2015  -  HAKOM omogućio snižavanje cijena za pozive u susjedstvo i izvan EU
27.3.2015  -  "Duhovna obnova" regulatora pod okriljem ITU
25.3.2015  -  „HAKOM SAT“ – novi sustav za prikupljanje i analizu pokazatelja tržišta
24.3.2015  -  U Briselu održan prvi u nizu „Što ako...“ sastanaka između EK i BEREC-a
23.3.2015  -  12. Telekom Arena, mediji i tehnologije 2015.
19.3.2015  -  HAKOM na radionici za povećanje dostupnosti komunikacijskih usluga osobama s invaliditetom
19.3.2015  -  HAKOM na 7. sastanku ENRRB-a
16.3.2015  -  HAKOM s jedinicama lokalne i regionalne samouprave Splitsko-dalmatinske županije o razvoju širokopojasnog pristupa internetu
10.3.2015  -  Visoko izaslanstvo Kirgiske Republike u službenom posjetu HAKOM-u
6.3.2015  -  HAKOM postao član EMERG-a
4.3.2015  -  HAKOM na 20. Svjetskom kongresu o pokretnim telekomunikacijama – Mobile World Congress (MWC) 2015
3.3.2015  -  Okrugli stol HAKOM-a s predstavnicima davatelja i korisnika željezničkih usluga, nadležnog Ministarstva i Agencije za sigurnost željezničkog prometa
3.3.2015  -  Korištenje željezničke infrastrukture na istoj razini kao u prethodnom tromjesečju
3.3.2015  -  HAKOM na prvoj ovogodišnjoj Plenarnoj sjednici BEREC-a
26.2.2015  -  HAKOM: Rezultati tržišta u četvrtom tromjesečju 2014. u skladu s očekivanjima
25.2.2015  -  Broj poštanskih usluga u blagom porastu
25.2.2015  -  Okrugli stol HAKOM-a s predstavnicima davatelja poštanskih usluga i interesnih udruženja dionika tržišta poštanskih usluga
24.2.2015  -  Nova potrošačka prava u elektroničkim komunikacijama
23.2.2015  -  Održan drugi forum o budućnosti radijskih frekvencija za televiziju i mreže pokretnih komunikacija
20.2.2015  -  HAKOM donio planove dodjele radijskih frekvencija i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnim uvjetima postavljanja i uporabe radijskih postaja
13.2.2015  -  Sabor prihvatio Godišnje izvješće HAKOM-a za 2013.
11.2.2015  -  Obilježen Dan sigurnijeg interneta
10.2.2015  -  Predstavnici Europske Komisije u posjeti HAKOM-u
6.2.2015  -  Godišnje izvješće HAKOM-a za 2013. raspravljeno u Saboru
6.2.2015  -  Koordinacijski sastanak s mađarskim regulatorom (NMHH)
26.1.2015  -   HAKOM nastavio sa unapređenjem vlastitih internetskih usluga za građane
23.1.2015  -  „Drugi forum o budućnosti UHF pojasa (druga digitalna dividenda i digitalna zemaljska televizija)"
21.1.2015  -  HAKOM-ov „Dan tržišta“ okupio dionike tržišta elektroničkih komunikacija, poštanskih usluga i željezničkih usluga
5.1.2015  -  HAKOM-ov predstavnik u povjerenstvu za koordinaciju između inspekcija nadležnih za nadzor tehničkih proizvoda