e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Vijesti i najave

Pregled po godinama u arhivi:
2021
2020
2019
2018
2017
< 2016 >
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
29.12.2016  -  HAKOM: Od 1. siječnja vrijede nova prava korisnika elektroničkih komunikacijskih usluga
23.12.2016  -  Novi HAKOM-ov informativni letak za korisnike javnih elektroničkih komunikacijskih usluga
19.12.2016  -  HAKOM poziva na oprez: Nova vrsta pokušaja prijevare korisnika
19.12.2016  -  Dodijeljena HAKOM-ova nagrada ˝Antun Carić˝
16.12.2016  -  HAKOM na radionici EMERG-a o mrežnoj neutralnosti
15.12.2016  -  HAKOM na sastanku radne grupe IRG-Rail-a
15.12.2016  -  HAKOM putem dnevnog tiska distribuirao informativni letak za korisnike poštanskih usluga
14.12.2016  -  Stručnjaci HAKOM-a na Svjetskom radiokomunikacijskom seminaru WRS-16
14.12.2016  -  HAKOM na radionici u organizaciji Europske komisije i DG CONNECT-a
13.12.2016  -  HAKOM na sastanku Odbora za komunikacije (COCOM-a)
13.12.2016  -  HAKOM na završnoj ovogodišnjoj Plenarnoj sjednici BEREC-a
9.12.2016  -  HAKOM na 3. Europskom danu željezničkog teretnog prijevoza
9.12.2016  -  HAKOM na bilateralnom sastanku sa Slovenijom o koordinaciji frekvencijskih pojaseva 146-174 MHz i 410-430 MHz te suradnji u području 5G tehnologija
8.12.2016  -  HAKOM na sastanku Odbora za radiofrekvencijski spektar (RSC)
7.12.2016  -  HAKOM na sastanku Mreže europskih regulatornih tijela za željeznicu
7.12.2016  -  HAKOM: Broj širokopojasnih priključaka internetu s velikim brzinama snažno porastao u godinu dana
6.12.2016  -  HAKOM na sastanku Odbora za poštansku direktivu
6.12.2016  -  HAKOM: U trećem tromjesečju 2016. bilježi se povećanje prevezene robe željeznicom u odnosu na prethodno tromjesečje
5.12.2016  -  HAKOM na zajedničkoj radionici BEREC-a i EMERG-a
5.12.2016  -  HAKOM: Nastavak pozitivnog trenda na tržištu poštanskih usluga
2.12.2016  -  HAKOM održao peti okrugli stol s predstavnicima davatelja poštanskih usluga i interesnih udruženja dionika tržišta poštanskih usluga
2.12.2016  -  Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu Hrvatskog sabora prihvatio Godišnje izvješće HAKOM-a za 2015.
2.12.2016  -  Nakon gašenja talijanskih odašiljača HAKOM proveo kontrolu - prva mjerenja pokazala uklanjanje smetnji na sjevernom Jadranu
1.12.2016  -  Predstavljena knjiga ˝Hrvatska prirodna bogatstva – zaštita i odgovorni razvoj˝
1.12.2016  -  Stručnjaci HAKOM-a u Bakru savjetovali potrošače o njihovim pravima u području elektroničkih komunikacija
30.11.2016  -  Predstavljen program zaštite sigurnosti djece na internetu i u svijetu mrežnih tehnologija
30.11.2016  -  HAKOM na sastanku radne skupine za telekomunikacije i informacijsko društvo
29.11.2016  -  Predstavnici Europske komisije na sastanku u HAKOM-u
29.11.2016  -  HAKOM u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom organizirao 5. Okrugli stol na temu ˝Riječki prometni pravac˝
28.11.2016  -  Predsjednik Vijeća HAKOM-a dr. sc. Dražen Lučić otvorio konferenciju KOM 2016
28.11.2016  -  HAKOM na sastanku projektnog tima FM44 – satelitske komunikacije
25.11.2016  -  HAKOM-ovi stručnjaci u Rijeci održali seminar za ovlaštene inženjere elektrotehnike
25.11.2016  -  HAKOM-ovi stručnjaci na javnoj tribini ˝Telekomunikacije i potrošači˝
25.11.2016  -  HAKOM na 11. Plenarnoj sjednici europskog regulatornog tijela za poštanske usluge
25.11.2016  -  HAKOM na 7. sjednici Odbora za praćenje Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“
25.11.2016  -  Vlada RH predložila Saboru prihvaćanje Godišnjeg izvješća HAKOM-a
24.11.2016  -  HAKOM na sastanku radne skupine zadužene za područje numeriranja i mreža (WG NaN)
24.11.2016  -  HAKOM na sastanku radne skupine WGFM
24.11.2016  -  HAKOM na sastanku Odbora za komunikacije (COCOM-a)
23.11.2016  -  HAKOM na 9. Danima elektroničkih medija
23.11.2016  -  HAKOM na četvrtom sastanku foruma o primjeni digitalne dividende u južnoj Europi (SEDDIF-a)
22.11.2016  -  HAKOM na radionici o poboljšanju kompetitivnosti željeznice u Dunavskoj regiji
22.11.2016  -  HAKOM na izobrazbi u organizaciji BEREC-a
21.11.2016  -  HAKOM-ovi stručnjaci na radionici u organizaciji BEREC-a i OECD-a
21.11.2016  -  HAKOM na konferenciji ˝Digitalno doba 2˝ u prigodi obilježavanja Svjetskog dana televizije
18.11.2016  -  HAKOM na četvrtom ovogodišnjem sastanku kontaktne skupine BEREC-a
17.11.2016  -  HAKOM na drugom sastanku Future Internet Foruma (FIF)
16.11.2016  -  HAKOM na 43. sastanku Odbora za elektroničke komunikacije (ECC)
15.11.2016  -  HAKOM-ovi stručnjaci održali seminar za ovlaštene inženjere elektrotehnike
14.11.2016  -  HAKOM na sastanku mreže BCO-a
11.11.2016  -  HAKOM na sastanku Odbora za komunikacije (COCOM-a)
11.11.2016  -  HAKOM na plenarnom sastanku IRG-Rail-a
11.11.2016  -  HAKOM: Napokon započelo postupno gašenje talijanskih odašiljača koji uzrokuju smetnje prijmu hrvatskih televizijskih programa
10.11.2016  -  HAKOM na sastanku Skupine za politiku upravljanja radiofrekvencijskim spektrom (RSPG)
10.11.2016  -  HAKOM na CARNetovoj korisničkoj konferenciji CUC 2016
9.11.2016  -  HAKOM-ovi stručnjaci na generalnoj konferenciji WorldDAB
9.11.2016  -  HAKOM na sastancima radne skupine za telekomunikacije i informacijsko društvo te radne skupine za poštanske usluge
9.11.2016  -  Na HAKOM-ovoj internetskoj stranici dostupna nova verzija ˝Kalkulatora privatnosti˝
8.11.2016  -  Potpisan sporazum o suradnji HAKOM-a i RAK-a
8.11.2016  -  HAKOM na sastanku Radne skupine za telekomunikacije i informacijsko društvo
7.11.2016  -  HAKOM na radionici Europske komisije o poštanskoj statistici
4.11.2016  -  HAKOM sudjelovao na 3. proširenoj sjednici Vijeća Strukovne skupine brodara i pomorskih agencija
4.11.2016  -  HAKOM na sastanku TCAM Odbora i TCAM radne skupine
3.11.2016  -  HAKOM na radionici u organizaciji Europske konferencije poštanskih i telekomunikacijskih uprava
2.11.2016  -  HAKOM proveo mjerenje razina elektromagnetskih polja na 156 lokacija dječjih vrtića, škola i igrališta diljem Lijepe Naše
31.10.2016  -  Održan 4. BEREC-ov ˝Stakeholder Forum˝ na temu ˝Jačanje povezivosti i inovacija u Europi˝
28.10.2016  -  HAKOM na radionici u organizaciji Europsko-mediteranske grupe regulatora (EMERG)
27.10.2016  -  HAKOM na sastanku Radne skupine za telekomunikacije i informacijsko društvo
26.10.2016  -  HAKOM na sastanku Radne skupine za poštanske usluge
25.10.2016  -  HAKOM održao sastanak na temu ˝Direktiva 2014/61/EU o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina˝
25.10.2016  -  Talijanske smetnje i dalje ometaju prijam hrvatskih programa, HAKOM uputio novih 680 prijava
24.10.2016  -  HAKOM domaćin putujuće izložbe „Sigurnost kroz dizajn“
24.10.2016  -  Sastanak radne grupe za regulatorni okvir
21.10.2016  -  HAKOM na regionalnoj konferenciji o važnosti ulaganja u infrastrukturu za širokopojasne mreže velikih brzina
20.10.2016  -  HAKOM održao javno savjetovanje potrošača u Kraljevici
20.10.2016  -  HAKOM na sastanku Odbora za komunikacije (COCOM-a)
19.10.2016  -  Ciljanim korisnicima HAKOM-ovog Programa potpora osigurana brzina interneta od najmanje 30 Mbit/s
19.10.2016  -  HAKOM na sastanku stručne skupine zadužene za izradu Komunikacijske strategije BEREC-a
18.10.2016  -  HAKOM na sastanku Radne skupine za poštanske usluge
18.10.2016  -  HAKOM na seminaru SKILLS+ u Zadru
17.10.2016  -  HAKOM-ova podružnica u Splitu od danas na novoj adresi
17.10.2016  -  HAKOM na sastanku Europskog udruženja regulatora za poštanske usluge
14.10.2016  -  Sastanak radne grupe za regulatorni okvir
14.10.2016  -  HAKOM na konferenciji "Smart Systems and Technologies 2016 - SST 2016"
13.10.2016  -  Radionica o smanjenju troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina
13.10.2016  -  HAKOM na GSMA seminaru u Sarajevu: Internet of Things (IoT)
12.10.2016  -  BEREC-ov 4. „Stakeholder Forum“ Jačanje povezivosti i inovacija u Europi
12.10.2016  -  HAKOM na sastanku projektnog tima ECC PT TRIS
12.10.2016  -  HAKOM na sastanku BEREC-ove radne skupine „Remedies“
11.10.2016  -  Samsung Galaxy Note 7 dragovoljno povučen s tržišta
11.10.2016  -  HAKOM na sastanku Radne skupine za telekomunikacije i informacijsko društvo
11.10.2016  -  HAKOM na Danu fakulteta prometnih znanosti
11.10.2016  -  GSMA seminar
10.10.2016  -  HAKOM na javnom savjetovanju potrošača u Rijeci
10.10.2016  -  Obilježavanje Svjetskog dana pošte i Dana Hrvatske pošte
7.10.2016  -  HAKOM na trećoj ovogodišnjoj Plenarnoj sjednici BEREC-a
7.10.2016  -  HAKOM na 26. Kongresu UPU-a
7.10.2016  -  HAKOM na sastanku Odbora za radiofrekvencijski spektar (RSC)
6.10.2016  -  HAKOM-ovi stručnjaci na sastanku radne grupe za kontrolu i nadzor radiofrekvencijskog spektra
4.10.2016  -  HAKOM na sastanku radne skupine SRD/MG
3.10.2016  -  HAKOM na skupu „Pametna lokalna samouprava“
3.10.2016  -  HAKOM na 64. sastanku Odbora za komunikacije
30.9.2016  -  Zadnji poziv za prijavu na BEREC-ov ˝Stakeholder Forum˝
30.9.2016  -  HAKOM na 9. danima inženjera elektrotehnike
29.9.2016  -  HAKOM na sastanku radne skupine TDAG
29.9.2016  -  Zajednička ETSI – CEPT/ECC radionica - PPDR (Javna zaštita i izvanredne situacije)
29.9.2016  -  HAKOM uspostavio novu mrežnu stranicu namijenjenu nositeljima projekata financiranih iz ESI fondova
28.9.2016  -  HAKOM na sastanku projektnog tima za hitne službe
28.9.2016  -  HAKOM na sastanku radne grupe WGSE
27.9.2016  -  HAKOM-ovi stručnjaci na 23. Festivalu informatičkih dostignuća – INFOFEST
26.9.2016  -  HAKOM na seminaru na temu ˝EU financiranje projekata širokopojasne infrastrukture u periodu 2014.-2020.˝
26.9.2016  -  HAKOM na sastanku skupine HLIG
23.9.2016  -  HAKOM na 24. međunarodnoj znanstvenoj konferenciji "SoftCOM 2016" u Splitu
23.9.2016  -  HAKOM na sastanku radne skupine o prekograničnom usklađivanju frekvencija i dijeljenom pristupu
22.9.2016  -  HAKOM na sastanku radne skupine za telekomunikacije Vijeća EU
22.9.2016  -  HAKOM na sastanku BEREC-ove radne skupine za mrežnu neutralnost
21.9.2016  -  HAKOM na stanku BEREC-ove radne skupine zadužene za reviziju regulatornog okvira
20.9.2016  -  HAKOM-ova stručnjakinja dr. sc. Ana Katalinić Mucalo izabrana za dopredsjednicu Hrvatske sekcije IEEE
20.9.2016  -  HAKOM na sastanku TCAM Odbora i ADCO skupine
19.9.2016  -  HAKOM na 26. Kongresu Svjetske poštanske unije (UPU)
16.9.2016  -  BEREC-ov ˝Stakeholder Forum˝ održat će se 17. listopada
16.9.2016  -  HAKOM na trećem ovogodišnjem sastanku kontaktne skupine BEREC-a
15.9.2016  -  HAKOM na sastanku Radne skupine za telekomunikacije i informacijsko društvo
14.9.2016  -  Vijeće HAKOM-a donijelo nove odluke u svezi veleprodajnih uvjeta na tržištu elektroničkih komunikacija
14.9.2016  -  HAKOM na sastanku projektnog tima FM44 – satelitske komunikacije
13.9.2016  -  Poziv na okrugli stol: HAKOM u sklopu SoftCOM-a organizira okrugli stol na temu širokopojasnog pristupa internetu
13.9.2016  -  HAKOM na sastanku projektnog tima ECC PT1
13.9.2016  -  HAKOM-ovi stručnjaci na međunarodnoj konferenciji ELMAR-2016
12.9.2016  -  HAKOM: Dosad najmanje prijava za nedozvoljenu političku promidžbu
9.9.2016  -  HAKOM na sastanku Radne skupine za poštanske usluge
9.9.2016  -  HAKOM na sastanku radne grupe SRD/MG
9.9.2016  -  HAKOM: Svi neregistrirani brojevi koji se koriste za slanje promidžbenih poruka bit će blokirani u najkraćem mogućem vremenu!
8.9.2016  -  Predstavljena studija ˝Hrvatska prirodna bogatstva i kulturna dobra - zaštita i odgovorni razvoj˝
7.9.2016  -  HAKOM na drugom međunarodnom ˝SEE Cloud Computing Forumu 2016˝
7.9.2016  -  HAKOM na sastanku Radne skupine za telekomunikacije i informacijsko društvo
6.9.2016  -  HAKOM-ovi stručnjaci na sastanku radne skupine ERGP-a
6.9.2016  -  HAKOM: U drugom tromjesečju 2016. bilježi se povećanje u prevezenoj robi željeznicom u odnosu na prethodno tromjesečje
5.9.2016  -  HAKOM: Raste potražnja za paketskim uslugama
2.9.2016  -  HAKOM: Prvi put zabilježeno više od milijun širokopojasnih priključaka internetu u RH
2.9.2016  -  Prekid u radu HAKOM-ovog informacijskog sustava
1.9.2016  -  HAKOM na međunarodnoj Akademiji otvorenih podataka u Puli
1.9.2016  -  Od danas više nema plaćanja 5 kuna naknade mjesečno za radijsku frekvenciju za sve korisnike s mjesečnom pretplatom
31.8.2016  -  Obavijest: Objavljen javni poziv na sastanak svim operatorima elektroničkih komunikacija zainteresiranima za ulaganje u širokopojasni pristup
31.8.2016  -  HAKOM-ovi stručnjaci odgovarali na upite slušatelja Radija 105 iz općine Selnica
30.8.2016  -  BEREC objavljuje Smjernice o mrežnoj neutralnosti
26.8.2016  -  HAKOM na Dubrovnik Forumu 2016
26.8.2016  -  Ne nasjedajte na ovu SMS prijevaru
25.8.2016  -  HAKOM na izvanrednoj Plenarnoj sjednici BEREC-a
24.8.2016  -  Uskoro će biti poznate smjernice o mrežnoj neutralnosti
23.8.2016  -  Preminuo Vladimir Antolić
18.8.2016  -  HAKOM na sastanku BEREC-ove radne skupine za područje međunarodnog roaminga
4.8.2016  -  Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o prenosivosti broja stupa na snagu 11. kolovoza 2016.
2.8.2016  -  HAKOM poziva na oprez: Nova vrsta pokušaja prijevare korisnika - ovog puta s osobnom porukom!
22.7.2016  -  Izmjene i dopune Pravilnika o načinu i rokovima provedbe mjera zaštite sigurnosti i cjelovitosti mreža i usluga stupaju na snagu 1. siječnja 2017.
20.7.2016  -  HAKOM na sastanku radne skupine zadužene za područje međunarodnog roaminga
19.7.2016  -  HAKOM na sastanku Radne skupine Vijeća EU za telekomunikacije, poštanske usluge, konkurentnost i rast
15.7.2016  -  HAKOM-ovi stručnjaci provode opsežnu akciju mjerenja talijanskih radijskih i televizijskih smetnji
14.7.2016  -  HAKOM na Međunarodnoj konferenciji o računalnim i energijskim znanostima ˝SpliTech 2016˝
13.7.2016  -  Godišnji program rada i Financijski plan HAKOM-a za 2017. na javnoj raspravi
13.7.2016  -  Član Vijeća HAKOM-a dr. sc. Nikola Popović u Nadzornom odboru Hrvatskog društva za transportno pravo
8.7.2016  -  HAKOM objavio popis radijskih postaja i rezultate mjerenja elektromagnetskih polja
7.7.2016  -  HAKOM na sastanku Odbora za radiofrekvencijski spektar (RSC)
6.7.2016  -  HAKOM na sastanku u svezi 1. Izmjena i dopuna Izvješća o mreži 2017.
4.7.2016  -  HAKOM na pripremnom sastanku za 1. Operativno - tematski sastanak na temu ˝Riječki prometni pravac˝
1.7.2016  -  HAKOM na radionici na temu ˝Utjecaj SDN i NFV na poslovanje˝
1.7.2016  -  Od 4. srpnja vrijede nova korisnička prava, a HAKOM će pojačati nadzor nad operatorima
30.6.2016  -  HAKOM na desetoj Plenarnoj sjednici EU regulatornog tijela za poštanske usluge
30.6.2016  -  HAKOM-ovi stručnjaci na sastanku Radne skupine za telekomunikacije Vijeća EU
29.6.2016  -  HAKOM na sastanku radne grupe SRD/MG
28.6.2016  -  HAKOM na sastanku radne skupine zadužene za područje međunarodnog roaminga
27.6.2016  -  HAKOM-ovi stručnjaci na sastanku Mreže europskih regulatornih tijela za željeznicu
24.6.2016  -  HAKOM na radionici na temu ˝Europski pogledi na mrežnu neutralnost˝
24.6.2016  -  HAKOM na sastanku TCAM Odbora i TCAM radne skupine
23.6.2016  -  HAKOM počeo s kontrolama dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra na plovilima
21.6.2016  -  Javni poziv za dodjelu ovlaštenja za provođenje ispitivanja kakvoće usluga, ocjene, ispitivanja i ovjeru sustava za mjerenje i naplatu usluga elektroničkih komunikacija
21.6.2016  -  HAKOM na radionici na temu „Veleprodajni pristupni proizvod na drugom sloju (virtualno raspetljavanje, bitstream na drugom sloju) te glavni izazovi“
16.6.2016  -  HAKOM održao predavanje za potrošače
15.6.2016  -  HAKOM na sastanku radne grupe CERP WG UPU
14.6.2016  -  HAKOM na sastanku Odbora za elektroničke komunikacije
10.6.2016  -  Strateško-operativni sastanak Vijeća HAKOM-a i rukovodstva stručne službe u Splitu
10.6.2016  -  HAKOM započeo s distribucijom brošure o pravima i obvezama putnika u željezničkom prijevozu
10.6.2016  -  HAKOM na sastanku skupine HLIG
9.6.2016  -  HAKOM na sastanku Odbora za komunikacije (COCOM-a)
8.6.2016  -  HAKOM na sastanku Skupine za politiku upravljanja radiofrekvencijskim spektrom (RSPG)
8.6.2016  -  Upozorenje iz HAKOM-a: Zabilježen je novi pokušaj zlouporabe prema korisnicima!
7.6.2016  -  Započela javna rasprava u svezi prijedloga teksta Smjernica za implementaciju europskih pravila o mrežnoj neutralnosti
7.6.2016  -  HAKOM na Europskoj konferenciji o informacijskoj sigurnosti
6.6.2016  -  HAKOM-ovi stručnjaci na sastanku radne grupe WP 1C
3.6.2016  -  HAKOM: Na tržištu elektroničkih komunikacija veća ulaganja i prihodi u odnosu na isto razdoblje 2015.
3.6.2016  -  HAKOM na drugoj ovogodišnjoj Plenarnoj sjednici BEREC-a
3.6.2016  -  HAKOM na međunarodnoj konferenciji GDi 2016
1.6.2016  -  Otvoren 39. Međunarodni skup za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju, elektroniku i mikroelektroniku (MIPRO 2016)
1.6.2016  -  HAKOM na trećem sastanku foruma o primjeni digitalne dividende u južnoj Europi (SEDDIF-a)
1.6.2016  -  HAKOM: U prvom tromjesečju 2016. broj prevezenih putnika na istoj razini u odnosu na isto tromjesečje 2015.
31.5.2016  -  Objavljen novi Pravilnik o radijskoj opremi
31.5.2016  -  HAKOM na sastanku Odbora za poštansku direktivu
31.5.2016  -  HAKOM: Porast prihoda od obavljanja poštanskih usluga
30.5.2016  -  HAKOM na 39. Međunarodnom skupu za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju, elektroniku i mikroelektroniku (MIPRO 2016)
27.5.2016  -  HAKOM na sastanku kontaktne skupine ERGP-a
25.5.2016  -  HAKOM na 2. Međunarodnoj konferenciji o učinkovitom upravljanju u javnom sektoru
25.5.2016  -  HAKOM na 2. Europskom summitu regulatora jugoistočne Europe i 7. konferenciji Infocom
24.5.2016  -  HAKOM na sastanku radne skupine WGFM
23.5.2016  -  HAKOM organizator dva okrugla stola u sklopu 39. Međunarodnog skupa MIPRO 2016
23.5.2016  -  HAKOM na 51. Plenarnoj sjednici CERP-a – Europskog vijeća za poštansku regulaciju
20.5.2016  -  Predstavnici HAKOM-a sudjelovali na svečanosti obilježavanja Dana Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija (FERIT) u Osijeku
20.5.2016  -  HAKOM-ovi stručnjaci na 6. sjednici Odbora za praćenje Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“
19.5.2016  -  HAKOM na 3. Regionalnoj RFID konferenciji
19.5.2016  -  HAKOM-ovi stručnjaci na sastanku radne skupine zadužene za područje međunarodnog roaminga
18.5.2016  -  HAKOM-ovi stručnjaci na 54. Susretu pravnika
17.5.2016  -  Obilježavanje Svjetskog dana telekomunikacijskog i informacijskog društva
16.5.2016  -  Sastanak predsjednika Vijeća HAKOM-a dr. sc. Dražena Lučića s direktorom ITU-D, gospodinom Brahima Sanouom
13.5.2016  -  HAKOM na Globalnom simpoziju regulatora (GSR16) u Egiptu
13.5.2016  -  HAKOM na drugom ovogodišnjem sastanku kontaktne skupine BEREC-a u Budimpešti
12.5.2016  -  HAKOM na radionici u organizaciji makedonskog regulatora AEK-a
12.5.2016  -  HAKOM na predkonferencijskom danu Globalnog simpozija regulatora
11.5.2016  -  Održan koordinacijski sastanak regulatornih tijela Bosne i Hercegovine (RAK-a) i Republike Hrvatske (HAKOM-a)
11.5.2016  -  HAKOM na Plenarnoj sjednici Europsko-mediteranske grupe regulatora (EMERG) u sklopu Globalnog simpozija regulatora (GSR16)
10.5.2016  -  HAKOM na sastanku projektnog tima FM44 – satelitske komunikacije
9.5.2016  -  HAKOM na radionici u organizaciji ITU-a
5.5.2016  -  HAKOM donio nova pravila za operatore i prava za korisnike
4.5.2016  -  Vijeće HAKOM-a donijelo Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o univerzalnim uslugama u elektroničkim komunikacijama
2.5.2016  -  HAKOM na drugim ˝Gospodarskim razgovorima˝ u organizaciji Hrvatske gospodarske komore
29.4.2016  -  Obljetnica smrti prof. dr. sc. Antuna Carića
29.4.2016  -  HAKOM na plenarnom sastanku IRG-Rail-a
28.4.2016  -  HAKOM i ove godine s partneri(ca)ma projekta obilježio Međunarodni dan djevojaka u ICT-u
27.4.2016  -  Upozorenje korisnicima: Novi pokušaj prijevare!
26.4.2016  -  HAKOM na međunarodnoj konferenciji o svjetlovodnim tehnologijama FiberWeek 2016
25.4.2016  -  HAKOM na sastanku radne grupe WGSE
25.4.2016  -  HAKOM na forumu SEEDIG 2016
22.4.2016  -  HAKOM na sastanku BEREC-ove radne skupine NGN
22.4.2016  -  HAKOM upozorava korisnike: Ne odgovarajte na pozive s nepoznatih međunarodnih brojeva, a pokušaj zlouporabe prijavite!
22.4.2016  -  HAKOM na sastanku radne grupe SRD/MG
22.4.2016  -  HAKOM: Od 30. travnja niže cijene roaminga unutar Europske unije
21.4.2016  -  HAKOM na izobrazbi u organizaciji BEREC-a
20.4.2016  -  HAKOM-ovi stručnjaci u Osijeku održali stručno izlaganje za ovlaštene inženjere elektrotehnike
20.4.2016  -  HAKOM-ovi stručnjaci na sastanku projektnog tima ECC PT TRIS
20.4.2016  -  HAKOM na sastanku projektnog tima ECC PT1
19.4.2016  -  HAKOM na sastanku radne skupine REM EWG
19.4.2016  -  HAKOM na Europskom danu potrošača i tržišnog natjecanja
18.4.2016  -  U sklopu obilježavanja Međunarodnog dana djevojaka i žena u ICT-u, održana radionica ˝Smart Lumies˝
18.4.2016  -  Uporaba doplatnih maraka u poštanskom prometu u korist Hrvatskog Crvenog križa
15.4.2016  -  HAKOM na sastanku radne grupe Europskog regulatornog udruženja za poštanske usluge (ERGP-a)
15.4.2016  -  HAKOM i ove godine nositelj projekta obilježavanja ˝Međunarodnog dana djevojaka i žena u ICT-u˝
14.4.2016  -  HAKOM-ovi stručnjaci na sastanku radne grupe CERP WG UPU
13.4.2016  -  HAKOM na sastanku europske grupe CPG19
12.4.2016  -  HAKOM-ovi stručnjaci na sastanku radne grupe FM PT22
11.4.2016  -  HAKOM na multilateralnom sastanku država potpisnica Sporazuma o suradnji
11.4.2016  -  HAKOM-ovi stručnjaci na ITU-ovoj Regionalnoj konferenciji za Europu
11.4.2016  -  HAKOM na znanstveno-stručnoj konferenciji ˝RECIPE 2015˝
8.4.2016  -  HAKOM na radionici IPA programa prekogranične suradnje
8.4.2016  -  HAKOM na sastanku BEREC-ove stručne skupine
8.4.2016  -  HAKOM-ov program potpora: Traže se idejna rješenja softverskih aplikacija i usluga s ciljem poticanja razvoja širokopojasnosti
7.4.2016  -  HAKOM na Cisco Connect konferenciji
6.4.2016  -  HAKOM poziva djevojke na sudjelovanje u nagradnom natječaju ˝Moj idealni robot˝
6.4.2016  -  HAKOM na sastanku radne skupine potpisnika HCM Sporazuma
6.4.2016  -  HAKOM na drugom Europskom kongresu lokalnih samouprava
5.4.2016  -  HAKOM na sastanku radne skupine BEREC-a
31.3.2016  -  HAKOM na radionici na temu „Izazovi povezivanja logističkih centara u dunavskoj regiji”
30.3.2016  -  Prijedlog Pravilnika o radijskoj opremi na javnom savjetovanju
25.3.2016  -  HAKOM na izobrazbi u organizaciji BEREC-a
25.3.2016  -  Objavljena aplikacija ˝Kviz˝ u svrhu podizanje svijesti i edukacije o pravima korisnika elektroničkih komunikacijskih usluga i pristupačnosti weba
23.3.2016  -  U Hrvatskoj će se za digitalnu televiziju koristiti DVB-T2 standard, a očekuje se kodiranje HEVC standardom
22.3.2016  -  HAKOM na radionici o M2M komunikaciji
18.3.2016  -  HAKOM na sastanku BEREC-ove radne skupine
18.3.2016  -  HAKOM na konferenciji na temu ˝Digitalno gospodarstvo: Prigode i izazovi˝
17.3.2016  -  HAKOM na sastanku radne skupine zadužene za reviziju regulatornog okvira
17.3.2016  -  HAKOM na Regionalnom Internet forumu (RIF 2016)
17.3.2016  -  HAKOM na sastanku Odbora za radiofrekvencijski spektar (RSC)
16.3.2016  -  HAKOM pokrenuo postupak dodjele broja 116 000 za uslugu pozivnog centra za nestalu djecu (Hotline for missing children)
16.3.2016  -  HAKOM na sastanku radne skupine ERGP-a
16.3.2016  -  HAKOM-ovi stručnjaci na sastanku uže radne skupine zadužene za područje međunarodnog roaminga
15.3.2016  -  HAKOM na radionici u organizaciji Europske komisije
14.3.2016  -  Prestanak pružanja usluga operatora K3
10.3.2016  -  Republika Hrvatska zabilježila najveći rast vrijednosti DESI od svih članica Europske unije
7.3.2016  -  Donesena Preporuka o minimalnim tehničko-tehnološkim uvjetima za kućne kovčežiće
4.3.2016  -  HAKOM na sastanku BEREC-ove stručne skupine
3.3.2016  -  HAKOM na sastanku radne grupe ERGP-a
3.3.2016  -  HAKOM: U tržište elektroničkih komunikacija prošle godine uloženo više od dvije i pol milijarde kuna
2.3.2016  -  HAKOM na konferenciji na temu ˝Novi trendovi u rješavanju potrošačkih sporova˝
2.3.2016  -  HAKOM na sastanku radne grupe IRG-Rail-a za nadzor tržišta
2.3.2016  -  HAKOM: Nastavljeni pozitivni pomaci u prijevozu robe i putnika željeznicom
1.3.2016  -  HAKOM na sastanku Odbora za elektroničke komunikacije
1.3.2016  -  HAKOM: Rast broja poštanskih usluga
26.2.2016  -  HAKOM na prvoj ovogodišnjoj Plenarnoj sjednici BEREC-a
26.2.2016  -  HAKOM na Plenarnoj sjednici Upravnog vijeća Svjetske poštanske unije (CA UPU-a)
25.2.2016  -  HAKOM na sastanku Skupine za politiku upravljanja radiofrekvencijskim spektrom (RSPG)
24.2.2016  -  HAKOM na 21. Svjetskom kongresu o pokretnim telekomunikacijama
23.2.2016  -  U organizaciji HAKOM-a održava se SEDDIF forum
22.2.2016  -  HAKOM u suradnji s Fakultetom prometnih znanosti organizirao četvrti okrugli stol dionika tržišta poštanskih usluga
22.2.2016  -  HAKOM-ovi stručnjaci sudjelovali u izradi ˝Vodiča s korisnim savjetima˝
19.2.2016  -  HAKOM na sastanku radne grupe zadužene za reviziju regulatornog okvira
18.2.2016  -  Prijedlog Pravilnika o elektromagnetskoj kompatibilnosti na javnom savjetovanju
15.2.2016  -  HAKOM-ovi stručnjaci na ˝FTTH Conference 2016˝
12.2.2016  -  HAKOM na sastanku radne grupe za izmjene zakonodavstva IRG-Rail-a
11.2.2016  -  HAKOM na znanstveno - stručnom savjetovanju Instituta za javnu upravu
11.2.2016  -  HAKOM na sastanku BEREC-ove Stručne radne skupine za mrežnu neutralnost
10.2.2016  -  HAKOM-ovi stručnjaci na sastanku projektnog tima za žurne službe
10.2.2016  -  HAKOM je u suradnji s Fakultetom prometnih znanosti organizirao četvrti okrugli stol dionika tržišta željezničkih usluga
9.2.2016  -  U organizaciji HAKOM-a u Splitu obilježen svjetski Dan sigurnijeg interneta
8.2.2016  -  HAKOM-ovi stručnjaci na sastanku BEREC-ove radne skupine IR EWG
5.2.2016  -  Hrvatski sabor prihvatio Godišnje izvješće HAKOM-a
5.2.2016  -  HAKOM sudjeluje na prvom ovogodišnjem sastanku kontaktne skupine BEREC-a u Krakowu
4.2.2016  -  HAKOM-ovi stručnjaci u sklopu TAIEX misije provode stručno savjetovanje u Crnoj Gori
3.2.2016  -  Na HAKOM-ovoj internetskoj stranici objavljene korisne informacije za korisnike poštanskih usluga
2.2.2016  -  HAKOM na izobrazbi u organizaciji BEREC-a
1.2.2016  -  HAKOM na sastanku radne skupine WGFM
29.1.2016  -  HAKOM-ovi stručnjaci sudjelovali na radionici u organizaciji Europske komisije
28.1.2016  -  HAKOM na sastanku grupe HLIG
28.1.2016  -  HAKOM na Poljsko – hrvatskom gospodarskom forumu
27.1.2016  -  HAKOM-ovi stručnjaci na sastanku radne grupe CERP WG UPU
26.1.2016  -  HAKOM na sastanku radne grupe WGSE
25.1.2016  -  HAKOM-ovi stručnjaci na sastanku BEREC-ove radne skupine zadužene za područje međunarodnog roaminga
25.1.2016  -  HAKOM-ov „Dan tržišta“ okupio dionike tržišta elektroničkih komunikacija, željezničkih i poštanskih usluga
21.1.2016  -  HAKOM-ovi stručnjaci na radionici u organizaciji BEREC-a
18.1.2016  -  HAKOM na 9. sastanku Mreže europskih regulatornih tijela za željeznicu (ENRRB)
15.1.2016  -  HAKOM na seminaru u organizaciji DG Connect-a i FSR-a
13.1.2016  -  HAKOM: Izmjene Pravilnika će prodaju telekomunikacijskih usluga učiniti još jasnijom i razvidnijom
8.1.2016  -  HAKOM isplatio 50 milijuna kuna državnih potpora za priključenje ciljanih korisnika na širokopojasni pristup internetu
7.1.2016  -  HAKOM: Netflix će povećati potražnju za širokopojasnim internetom
4.1.2016  -  HAKOM-ova aplikacija m-Prenosivost među 50 najboljih aplikacija za mobilne uređaje prema izboru časopisa VIDI