e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Vijesti i najave

Pregled po godinama u arhivi:
2021
2020
2019
2018
< 2017 >
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
28.12.2017  -  HAKOM: U 2018. zahtjev za potvrdu glavnog projekta moći će se podnijeti online
21.12.2017  -  HAKOM u Ženevi na 12. godišnjem sastanku IGF-a
20.12.2017  -  HAKOM: Hrvatska u društvu zemalja s najvećim napretkom na ljestvici IDI indeksa koji objavljuje ITU, a koji mjeri stupanj razvoja ICT-a
19.12.2017  -  U Hrvatskom saboru HAKOM-u uz dodjelu naprednog MAMFORCE Standarda, uručen i DADFORCE Standard
18.12.2017  -  Dodijeljena HAKOM-ova nagrada ˝Antun Carić˝
14.12.2017  -  Završeni međunarodni dogovori oko raspodjele frekvencija za digitalnu televiziju
13.12.2017  -  HAKOM na sastanku europske radne grupe SRD/MG u Dublinu
12.12.2017  -  HAKOM na radnom sastanku u Sarajevu
11.12.2017  -  9. sjednica Odbora za praćenje Operativnog programa konkurentnost i kohezija
11.12.2017  -  Sastanak ECC PT1
8.12.2017  -  HAKOM na završnoj ovogodišnjoj Plenarnoj sjednici BEREC-a
7.12.2017  -  HAKOM na sastanku Odbora za radiofrekvencijski spektar (RSC) u Briselu
7.12.2017  -  HAKOM na 4. Europskom danu željezničkog teretnog prijevoza u Beču
6.12.2017  -  Završeni međunarodni dogovori oko raspodjele frekvencija za digitalnu televiziju
6.12.2017  -  HAKOM sudjelovao na desetoj NATO “Cyber Coalition 2017“ vježbi
6.12.2017  -  Predstavnici HAKOM-a na 35-om Simpoziju o novim tehnologijama u poštanskom i telekomunikacijskom prometu „PosTel 2017“.
6.12.2017  -  HAKOM: Treće tromjesečje donijelo očekivani rast
5.12.2017  -  HAKOM: Nastavljena potražnja za paketskim uslugama
4.12.2017  -  HAKOM donio dokumente "Analizu rabatne politike Hrvatske pošte d.d. za univerzalnu uslugu" i "Analizu rabatne politike Hrvatske pošte d.d. za pristup poštanskoj mreži"
4.12.2017  -  HAKOM: Prijevoz robe željeznicom i dalje u porastu
1.12.2017  -  HAKOM-ovi stručnjaci u Sesvetama održali predavanje o zaštiti djece na internetu i u svijetu mrežnih tehnologija
1.12.2017  -  HAKOM na sastanku TCAM Odbora i TCAM radne skupine u Briselu
1.12.2017  -  HAKOM-ovi stručnjaci na konferenciji "Transformacija Zagrebačke županije u pametnu županiju"
1.12.2017  -  Predstavnici HAKOM-a na 13. Plenarnoj sjednici europskog udruženja regulatora za poštanske usluge (ERGP-a)
1.12.2017  -  HAKOM-ovi stručnjaci na bilateralnom koordinacijskom sastanku u Ljubljani
1.12.2017  -  HAKOM-ovi stručnjaci na radionici o razvoju i uvođenju 5G mreža pokretnih komunikacija
30.11.2017  -  HAKOM na 20. Call centar konferenciji u Zagrebu
30.11.2017  -  HAKOM donio tri nova Pravilnika
30.11.2017  -  HAKOM na 13. Plenarnoj sjednici europskog udruženja regulatora za poštanske usluge (ERGP-a)
29.11.2017  -  U suradnji HAKOM-a i FER-a održan okrugli stol na temu „Osobe s invaliditetom u digitalnom društvu“
29.11.2017  -  HAKOM-ovi stručnjaci u Briselu na 14. sastanku Mreže europskih regulatornih tijela za željeznicu (ENRRB)
28.11.2017  -  HAKOM na plenarnoj sjednici Zajednice za intermodalni transport i logistiku
27.11.2017  -  HAKOM-ovi stručnjaci na konferenciji KOM 2017
24.11.2017  -  HAKOM na godišnjem plenarnom sastanku IRG-Rail-a u Parizu
24.11.2017  -  Predsjednik Vijeća HAKOM-a dr. sc. Dražen Lučić sudionik panel rasprave na stručnom seminaru na Veleučilištu „Nikola Tesla“ u Gospiću
23.11.2017  -  HAKOM na sastanku Skupine za politiku upravljanja radiofrekvencijskim spektrom (RSPG) u Briselu
23.11.2017  -  HAKOM na radionici u organizaciji Europske komisije i DG CONNECT-a u Briselu
23.11.2017  -  HAKOM u Briselu na sastanku Radne skupine za telekomunikacije i informacijsko društvo Vijeća EU
23.11.2017  -  HAKOM-ov stručnjak na radionici Europsko-mediteranske grupe regulatora EMERG-a u Minhenu
22.11.2017  -  HAKOM na 10. Danima elektroničkih medija u Svetom Martinu na Muri
22.11.2017  -  HAKOM-ovi stručnjaci u Bukureštu na sastanku radne skupine zadužene za područje numeriranja i mreža (WG NaN)
22.11.2017  -  HAKOM-ovi stručnjaci u Bjelovaru na tematskoj radionici o zaštiti prava potrošača
21.11.2017  -  Preminuo dugogodišnji radnik HAKOM-a Teo Schönbaum
21.11.2017  -  Objavljeni preliminarni rezultati prvog nacionalnog komparativnog istraživanja o medijskim navikama djece i njihovih roditelja
21.11.2017  -  HAKOM na konferenciji Broadband Days 2017 u Briselu
20.11.2017  -  Svečano pokrenuta testna faza odašiljanja digitalnog radija u Republici Hrvatskoj
17.11.2017  -  Obilježava se 25. obljetnica interneta u Hrvatskoj
17.11.2017  -  Predstavnici Europske komisije posjetili HAKOM
17.11.2017  -  HAKOM na četvrtom ovogodišnjem sastanku kontaktne skupine BEREC-a
16.11.2017  -  HAKOM-ovi stručnjaci na Krku na tematskoj radionici o zaštiti prava potrošača
16.11.2017  -  HAKOM u Briselu na sastanku Radne skupine za telekomunikacije i informacijsko društvo Vijeća EU
15.11.2017  -  HAKOM u Briselu na sastanku na temu analize stanja razvijenosti digitalnog društva u Republici Hrvatskoj
14.11.2017  -  HAKOM u Bukureštu na 46. sastanku Odbora za elektroničke komunikacije (ECC)
10.11.2017  -  HAKOM usvojio prijedloge dokumenata „Analiza rabatne politike Hrvatske pošte d.d. za univerzalnu uslugu“ i „Analiza rabatne politike Hrvatske pošte d.d. za pristup poštanskoj mreži“
10.11.2017  -  HAKOM na 35. međunarodnom savjetovanju P&P 2017 – Planiranje i projektiranje
9.11.2017  -  HAKOM-ovi stručnjaci u Dubrovniku na 19. CARNetovoj korisničkoj konferenciji CUC 2017
8.11.2017  -  HAKOM na radionici FOAN 2017,održanoj u sklopu međunarodne konferencije o ultramodernim telekomunikacijskim i upravljačkim sustavima – ICUMT
8.11.2017  -  HAKOM u Toulouseu na sastanku projektnog tima FM44 – satelitske komunikacije
8.11.2017  -  HAKOM u Briselu na sastanku BEREC-ove radne skupine NGN
7.11.2017  -  HAKOM u Ljubljani na četvrtoj konferenciji o istraživanju i prijevozu u Dunavskoj regiji
7.11.2017  -  HAKOM-ovi stručnjaci u Šibeniku na sastanku o razvoju širokopojasnog interneta u Šibensko-kninskoj županiji
6.11.2017  -  HAKOM na seminaru u Splitu na temu ˝Zaštita podataka i obveze tvrtki i institucija u provedbi opće EU uredbe o zaštiti osobnih podataka˝
3.11.2017  -  HAKOM u Rimu na stručnom sastanku o razinama elektromagnetskih polja i implementaciji 5G sustava
2.11.2017  -  HAKOM u mjernoj akciji potvrdio znatno smanjenje talijanskih smetnji hrvatskim TV programima, smetnje radijskim programima i dalje bez poboljšanja
31.10.2017  -  HAKOM obavještava zainteresiranu javnost o namjeri izmjene Pravilnika o svjetlovodnim distribucijskim mrežama
31.10.2017  -  Predsjednik Vijeća HAKOM-a dr. sc. Dražen Lučić i pomoćnik ravnatelja HAKOM-a dr. sc. Željko Tabaković promovirani u IEEE Senior Member-e
30.10.2017  -  HAKOM je objavio prve rezultate mjerenja signala mobilnog interneta HAKOMetrom Plus
30.10.2017  -  HAKOM sudjelovao na radionici o „pametnim gradovima“ koja je održana u sklopu glavne skupštine ETNO-a
27.10.2017  -  Hrvatski sabor prihvatio Godišnje izvješće o radu HAKOM-a za 2016.
27.10.2017  -  HAKOM na godišnjoj skupštini Udruženja europskih operatora telekomunikacijskih mreža - ETNO
27.10.2017  -  HAKOM u Briselu na sastanku radne skupine NBP/5G u organizaciji Odbora za komunikacije (COCOM-a)
26.10.2017  -  HAKOM na plenarnoj sjednici EaPeReg u Minsku
25.10.2017  -  HAKOM na radionici u Bielu na temu pružanja komunikacijskih usluga za hitne službe diljem Europe
25.10.2017  -  HAKOM na studijskom putovanju u Finskoj u okviru IPA 2012 Twinning projekta
25.10.2017  -  HAKOM na radionici EaPeReg u Minsku predstavio hrvatska iskustva reguliranja tzv. zero - rated usluga
23.10.2017  -  HAKOM-ovi stručnjaci na 6. sastanku ADCO RED skupine u organizaciji Europske komisije
20.10.2017  -  HAKOM na radionici u Briselu u organizaciji Grupe neovisnih regulatora (IRG-a)
19.10.2017  -  HAKOM na međunarodnoj konferenciji "Smart Systems and Technologies 2017 - SST 2017"
19.10.2017  -  HAKOM-ovi stručnjaci na radionici Europsko-mediteranske grupe regulatora EMERG-a u Rimu
19.10.2017  -  Stručnjaci HAKOM-a u Madridu na radionici u organizaciji Europske komisije
19.10.2017  -  U Briselu održan 5. ˝BEREC-ov Stakeholder Forum˝
18.10.2017  -  HAKOM-ovi stručnjaci održali prezentaciju za predstavnike Šibensko-kninske županije o mogućnosti pokretanja projekta razvoja širokopojasne infrastrukture
18.10.2017  -  HAKOM u Budimpešti na sedmom sastanku foruma o primjeni digitalne dividende u južnoj Europi (SEDDIF-a)
17.10.2017  -  HAKOM na sastanku BEREC-ove radne skupine NGN
17.10.2017  -  HAKOM na sastanku radne skupine za mrežnu neutralnost u Briselu
16.10.2017  -  Godišnje izvješće o radu HAKOM-a za 2016. raspravljeno na 5. sjednici Hrvatskog sabora
16.10.2017  -  HAKOM na međunarodnom sastanku regulatornih tijela i institucija iz jugoistočne Europe zaduženih za implementaciju i provedbu Direktive 2014/53/EU (RED)
16.10.2017  -  Hrvatski sabor prihvatio konačni Prijedlog Zakona o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu
13.10.2017  -  HAKOM u Briselu na sastanku radne skupine zadužene za područje međunarodnog roaminga
13.10.2017  -  HAKOM-ovi stručnjaci sudjelovali na multilateralnom sastanku u Rimu na temu smetnja uzrokovanih radom talijanskih radijskih postaja
12.10.2017  -  HAKOM na drugoj Međunarodnoj konferenciji transportnog prava i prava osiguranja - INTRANSLAW Zagreb 2017
12.10.2017  -  Započela Svjetska konferencija o razvoju telekomunikacija (WTDC-17)
11.10.2017  -  HAKOM na peer review sastanku u sklopu SKILLS+ projekta
11.10.2017  -  HAKOM na sastanku Radne skupine za telekomunikacije i informacijsko društvo Vijeća EU u Briselu
10.10.2017  -  Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu Hrvatskog sabora dao je pozitivno mišljenje na Godišnje izvješće HAKOM-a za 2016.
10.10.2017  -  HAKOM na sastanku SEETO radne grupe u Baru u Crnoj Gori
10.10.2017  -  HAKOM na Danu karijera Fakulteta prometnih znanosti
9.10.2017  -  HAKOM je domaćin 89. sastanka radne skupine za gospodarenje radiofrekvencijskim spektrom (WGFM)
9.10.2017  -  Obilježavanje Svjetskog dana pošte i dana HP-Hrvatske pošte d.d.
6.10.2017  -  HAKOM: Potpisan sporazum kojim se usklađuje frekvencijski spektar za radiodifuziju na regionalnoj razini
6.10.2017  -  HAKOM na trećoj ovogodišnjoj Plenarnoj sjednici BEREC-a
6.10.2017  -  HAKOM na sastanku radne skupine RMMS u Briselu
5.10.2017  -  HAKOM i ove godine sudjeluje na konferenciji ˝10. Dani inženjera elektrotehnike˝ u Puli
4.10.2017  -  HAKOM na međudržavnom sastanku u Tivtu u svezi primjene digitalne dividende
4.10.2017  -  HAKOM na sastanku europske radne skupine NaN – PT NPS u Lisabonu
3.10.2017  -  HAKOM na okruglom stolu u Briselu u organizaciji PEER-a
2.10.2017  -  Predstavnik HAKOM-a održao radionicu o jedinstvenom digitalnom tržištu i novom regulatornom okviru za predstavnike hrvatskog jezičnog odjela pri Europskoj komisiji u Briselu i Luksemburgu
2.10.2017  -  U Gospiću održan okrugli stol na temu ˝Širokopojasni pristup internetu i razvoj pametnih gradova kao pretpostavka razvoja ruralnih sredina˝
29.9.2017  -  HAKOM na sastanku radne skupine WGSE
28.9.2017  -  Predsjednik Vijeća HAKOM-a dr. sc. Dražen Lučić posjetio Hrvatsko nacionalno vijeće Crne Gore
28.9.2017  -  HAKOM na 11. COMBIS konferenciji u Šibeniku
27.9.2017  -  HAKOM na sastanku Radne skupine za telekomunikacije i informacijsko društvo
26.9.2017  -  HAKOM-ovi stručnjaci na 24. Festivalu informatičkih dostignuća – INFOFEST
26.9.2017  -  Vijeće HAKOM-a donijelo Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o potvrdi i naknadi za pravo puta
25.9.2017  -  HAKOM na 25. međunarodnoj znanstvenoj konferenciji "SoftCOM 2017" u Splitu
22.9.2017  -  Stručnjaci HAKOM-a u Murskom Središću održali predavanje na temu zaštite korisnika u elektroničkim komunikacijama
22.9.2017  -  HAKOM na sastanku COCOM-ove radne skupine NBP/5G
21.9.2017  -  HAKOM-ovi stručnjaci na 48. sastanku radne grupe WG FM PT22
20.9.2017  -  HAKOM na sastanku ERGP-ove radne skupine
19.9.2017  -  HAKOM na sastanku radne skupine Europskog udruženja regulatora za poštanske usluge
19.9.2017  -  HAKOM na sastanku radne skupine ERGP-a
18.9.2017  -  HAKOM-ovi stručnjaci na sastanku EaPeReg-ove radne skupine za roaming
18.9.2017  -  Upozorenje korisnicima: HAKOM-u prijavljeno neželjeno slanje SMS poruka s kratkog koda, koje se naplaćuju po posebnoj tarifi
15.9.2017  -  HAKOM je organizirao VII. Okrugli stol dionika na tržištu željezničkih usluga s naglaskom na Slavoniju i važnost luka unutarnjih voda
15.9.2017  -  HAKOM na trećem ovogodišnjem sastanku kontaktne skupine BEREC-a
14.9.2017  -  Vlada RH prihvatila Godišnje izvješće HAKOM-a
14.9.2017  -  Pokrenuto prvo nacionalno komparativno istraživanje o medijskim navikama djece i njihovih roditelja te sigurnosti djece na internetu
13.9.2017  -  HAKOM na sastanku Radne skupine za telekomunikacije i informacijsko društvo Vijeća EU
13.9.2017  -  HAKOM-ovi stručnjaci u Sarajevu na međunarodnom okruglom stolu na temu „Prema novoj tehnološkoj eri“
12.9.2017  -  HAKOM potpisao sporazum o suradnji s moldavskim nacionalnim regulatornim tijelom za elektroničke komunikacije i poštanske usluge
11.9.2017  -  Obilježen Dan HAKOM-a
8.9.2017  -  Sastanak potpisnika međunarodnog Sporazuma o suradnji vezano uz kvalitetu usluge
8.9.2017  -  HAKOM na sastanku europske radne grupe SRD/MG
7.9.2017  -  U Sarajevu održan sastanak RAK-a i HAKOM-a o replaniranju digitalne televizije
7.9.2017  -  HAKOM potpisao sporazum o suradnji s gruzijskim regulatornim tijelom za elektroničke komunikacije
6.9.2017  -  HAKOM na sastanku Radne skupine za telekomunikacije i informacijsko društvo Vijeća EU
6.9.2017  -  HAKOM: Prihod od pristupa internetu izjednačio se s prihodom od telefonskih usluga u mrežama pokretnih komunikacija
5.9.2017  -  Sastanak International Roaming/Mobile EWG radne grupe
5.9.2017  -  HAKOM: Nastavljen rast prijevoza robe željeznicom
4.9.2017  -  56. sastanak ECC PT1
4.9.2017  -  HAKOM: Rastu prihodi od obavljanja poštanskih usluga
4.9.2017  -  Izdavanje i zaprimanje elektroničkih računa
1.9.2017  -  Obiteljski dan HAKOM-a
31.8.2017  -  U Gospiću sastanak o razvoju širokopojasnog interneta u Ličko-senjskoj županiji
30.8.2017  -  Nastavak dobre suradnje s RATEL-om
29.8.2017  -  Sastanak o regulatornom okviru za EK
29.8.2017  -  Europska komisija dijeli nagrade za najbolje europske projekte razvoja širokopojasnog pristupa internetu u 2017.
18.8.2017  -  Prestala vrijediti dva podzakonska propisa
7.8.2017  -  Rješenje za smetnje LTE-a televizijskom signalu
19.7.2017  -  Godišnji program rada i Financijski plan HAKOM-a za 2018. na javnoj raspravi
18.7.2017  -  HAKOM objavio preporuku o standardu za buduće DVB-T2 prijamnike
17.7.2017  -  Regulatorna iskustva HAKOM-a predstavljena na Globalnom simpoziju regulatora (GSR-17)
17.7.2017  -  HAKOM na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji u Dubrovniku
14.7.2017  -  HAKOM na sastanku Radne skupine za telekomunikacije i informacijsko društvo Vijeća EU
14.7.2017  -  HAKOM na konferenciji SpliTech 2017
14.7.2017  -  Predsjednik Vijeća HAKOM-a dr. sc. Dražen Lučić moderirao panel raspravu na 17. Globalnom simpoziju regulatora
13.7.2017  -  Na Globalnom simpoziju regulatora (GSR-17) predsjednik Vijeća HAKOM-a dr. sc. Dražen Lučić predstavio rad i ciljeve EMERG-a
13.7.2017  -  HAKOM na sastanku Odbora za radiofrekvencijski spektar (RSC)
12.7.2017  -  HAKOM provodi opsežnu akciju mjerenja talijanskih radijskih i televizijskih smetnji
12.7.2017  -  HAKOM na Globalnom simpoziju regulatora (GSR-17)
11.7.2017  -  HAKOM na sastanku Radne skupine za telekomunikacije i informacijsko društvo
10.7.2017  -  HAKOM na sastancima u lukama unutarnjih voda u Slavonskom Brodu, Osijeku i Vukovaru
10.7.2017  -  HAKOM na radionici u organizaciji Europske komisije i DG CONNECT-a
6.7.2017  -  HAKOM donio odluku o razumnosti zahtjeva za univerzalnom uslugom
6.7.2017  -  HAKOM na sastanku Radne skupine za telekomunikacije i informacijsko društvo
3.7.2017  -  HAKOM na LS Telcom konferenciji korisnika i LS Summitu
30.6.2017  -  HAKOM objavio Izvješće o provedbi Uredbe (EU) 2015/2120
29.6.2017  -  HAKOM na sastanku SEETO radne grupe
28.6.2017  -  HAKOM na radionici u organizaciji BCO-SF
28.6.2017  -  HAKOM na sastanku ADCO RED skupine
27.6.2017  -  HAKOM-ovi stručnjaci na sastanku na temu usklađivanja frekvencijskog spektra za radiodifuziju na regionalnoj razini
27.6.2017  -  HAKOM na 45. sastanku Odbora za elektroničke komunikacije (ECC)
23.6.2017  -  HAKOM na Plenarnoj sjednici ERGP-a
21.6.2017  -  HAKOM na sastanku Mreže europskih regulatornih tijela za željeznicu (ENRRB-a)
21.6.2017  -  HAKOM na sastanku autora izvještaja “Implementation of the Broadband Cost Reduction Directive”
20.6.2017  -  HAKOM-ovi stručnjaci na javnoj tribini na temu ˝Savjetovanje potrošača – zaštita korisnika elektroničkih komunikacija˝
20.6.2017  -  HAKOM na sastanku Odbora za komunikacije (COCOM-a)
18.6.2017  -  U službenom listu Europske unije objavljena Uredba Europskog parlamenta i Vijeća u svezi pravila za veleprodajna tržišta roaminga
16.6.2017  -  Održan sastanak čelnika HAKOM-a i HURiN-a
14.6.2017  -  HAKOM-ovi stručnjaci na sastanku radne grupe WP 1C
14.6.2017  -  Predsjednik Vijeća HAKOM-a dr. sc. Dražen Lučić bio govornik na sjednici visokih uzvanika u sklopu WSIS-a
13.6.2017  -  Održan okrugli stol HAKOM-a s predstavnicima davatelja poštanskih usluga i interesnih udruženja dionika tržišta poštanskih usluga
13.6.2017  -  HAKOM na konferenciji NEM 2017 u Dubrovniku
13.6.2017  -  HAKOM na sastanku BEREC-ove radne skupine
12.6.2017  -  HAKOM na drugom CIVINET forumu na temu „Planiranje i upravljanje održivim prometom - planovi, projekti i realizacije“
9.6.2017  -  Upozorenje iz HAKOM-a: Zabilježen je novi pokušaj zlouporabe prema korisnicima!
8.6.2017  -  HAKOM na sastanku radne grupe International Roaming/Mobile
7.6.2017  -  Posjet predstavnice hrvatskog jezičnog odjela pri Europskoj komisiji HAKOM-u
7.6.2017  -  HAKOM na šestom sastanku foruma o primjeni digitalne dividende u južnoj Europi (SEDDIF-a)
6.6.2017  -  HAKOM na sastanku Skupine za politiku upravljanja radiofrekvencijskim spektrom (RSPG)
5.6.2017  -  Ravnatelj HAKOM-a mr. sc. Mario Weber otvorio ˝Capacity Europe East˝ konferenciju
5.6.2017  -  Posjet predstavnice poljskog regulatornog tijela HAKOM-u
2.6.2017  -  Izaslanstvo regulatornog tijela Bosne i Hercegovine (RAK-a) u posjetu HAKOM-u
2.6.2017  -  HAKOM: Od 1. srpnja posebne kategorije korisnika mogu izabrati nove ili zadržati postojeće korisničke pakete za usluge telefoniranja
2.6.2017  -  HAKOM na 52. Plenarnoj sjednici Europskog odbora za poštansku regulaciju (CERP-a)
2.6.2017  -  HAKOM na drugoj ovogodišnjoj Plenarnoj sjednici BEREC-a
1.6.2017  -  HAKOM na konferenciji “Smart Regions 2.0”
1.6.2017  -  HAKOM na 8. sjednici Odbora za praćenje Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“
1.6.2017  -  HAKOM na summitu krovnih tijela za elektroničke komunikacije
31.5.2017  -  Predstavnici regulatornog tijela za elektroničke komunikacije Srbije u posjetu HAKOM-u
31.5.2017  -  HAKOM na radionici Europske komisije na temu ekonomije podataka
31.5.2017  -  HAKOM na sastanku Radne skupine za telekomunikacije i informacijsko društvo Vijeća EU
31.5.2017  -  HAKOM: Na tržištu elektroničkih komunikacija raste broj priključaka širokopojasnog pristupa internetu
30.5.2017  -  HAKOM-ovi stručnjaci na sastanku radne skupine zadužene za područje numeriranja i mreža (WG NaN)
30.5.2017  -  HAKOM: Pozitivni trendovi na tržištu poštanskih usluga
29.5.2017  -  HAKOM: Željeznicom prevezeno znatno više robe
25.5.2017  -  HAKOM-ovi stručnjaci na sastanku regionalnih radiodifuzijskih organizacija i proizvođača opreme MBT 2017
24.5.2017  -  Ravnatelj HAKOM-a mr. sc. Mario Weber sudjelovao u plenarnoj raspravi na temu ˝Digitalna autocesta za digitalno društvo˝
24.5.2017  -  Strateško-operativni sastanak Vijeća HAKOM-a i rukovodstva stručne službe
24.5.2017  -  HAKOM na sastanku radne skupine zadužene za područje međunarodnog roaminga
23.5.2017  -  Završeni radovi na uređenju Trga Nevenke Topalušić
23.5.2017  -  HAKOM na konferenciji „Mediteranski teretni koridor - proširenje na Republiku Hrvatsku“
23.5.2017  -  HAKOM na 40. Međunarodnom ICT skupu MIPRO 2017
22.5.2017  -  Studenti Pravnog fakulteta u Zagrebu u posjetu HAKOM-u
22.5.2017  -  HAKOM: Nikad manje prijavljenih brojeva s kojih se kršila šutnja
22.5.2017  -  HAKOM na sastanku stručne radne skupine zadužene za područje regulatornog okvira
18.5.2017  -  Obilježen Dan Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija (FERIT) u Osijeku
17.5.2017  -  HAKOM-ovi stručnjaci na 55. Susretu pravnika
17.5.2017  -  HAKOM na radionici o strategijama širokopojasnog pristupa
16.5.2017  -  88. WGFM sastanak
15.5.2017  -  HAKOM na tematskom sastanku o gradnji brzih elektroničkih komunikacijskih mreža
13.5.2017  -  HAKOM upozorava korisnike: Zaštitite svoja računala od ransomware virusa!
12.5.2017  -  HAKOM je organizirao 6. Okrugli stol dionika tržišta željezničkih usluga s naglaskom na regiju Jug i važnost luka regije Jug
12.5.2017  -  HAKOM-ovi stručnjaci na sastancima projektnih timova ECC PT ES i PT TRIS
12.5.2017  -  HAKOM na drugom ovogodišnjem sastanku kontaktne skupine BEREC-a
12.5.2017  -  HAKOM na plenarnom sastanku IRG-Rail-a
11.5.2017  -  Održan sastanak čelnika HAKOM-a i predstavnika svih nacionalnih operatora telekomunikacijskih mreža
11.5.2017  -  Vijeće HAKOM-a imenovalo je dosadašnjeg ravnatelja mr. sc. Maria Webera i za iduće četverogodišnje mandatno razdoblje
11.5.2017  -  HAKOM na sastanku Radne skupine za telekomunikacije i informacijsko društvo Vijeća EU
11.5.2017  -  HAKOM na sastanku radne grupe WGSE
11.5.2017  -  HAKOM na sastanku EaPeReg-ove stručne radne skupine za područje međunarodnog roaminga
10.5.2017  -  HAKOM na sastanku Povjerenstva za nadzor i praćenje provedbe Strategije razvoja širokopojasnog pristupa u RH
10.5.2017  -  Na prigodnoj svečanosti u Europskom domu HAKOM-u dodijeljen MAMFORCE STANDARD
10.5.2017  -  Upozorenje iz HAKOM-a: Zabilježen je novi pokušaj zlouporabe prema korisnicima!
9.5.2017  -  HAKOM na konferenciji o aktualnom stanju željeznice u Hrvatskoj i njezinu mogućem smjeru razvoja
9.5.2017  -  HAKOM na sastanku radne skupine o prekograničnom usklađivanju frekvencija
5.5.2017  -  Održan koordinacijski sastanak regulatornih tijela Bosne i Hercegovine (RAK-a) i Republike Hrvatske (HAKOM-a)
5.5.2017  -  Na HAKOM-ovim internetskim stranicama objavljen osvježeni tekst o radijskoj opremi
4.5.2017  -  HAKOM-ovi stručnjaci na Forumu o uvođenju digitalnog radija DAB+ u Hrvatskoj
3.5.2017  -  Zapažena uloga HAKOM-a na međunarodnoj konferenciji o razvoju telekomunikacija u organizaciji turskog regulatornog tijela ICTA
28.4.2017  -  HAKOM na sastanku Future Internet Foruma (FIF)
28.4.2017  -  Predsjednik Vijeća HAKOM-a dr. sc. Dražen Lučić održao predavanje za 200-tinjak splitskih studenata
28.4.2017  -  Obljetnica smrti prof. dr. sc. Antuna Carića
28.4.2017  -  HAKOM-ovi stručnjaci u sklopu TAIEX misije provode stručno savjetovanje u Crnoj Gori
28.4.2017  -  HAKOM na okruglom stolu na temu ˝Knin – sjecište željezničkih pravaca˝
27.4.2017  -  U organizaciji HAKOM-a i ove godine obilježen Međunarodni dan djevojaka u ICT-u
27.4.2017  -  HAKOM na sastanku Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskog sabora
27.4.2017  -  HAKOM na sastanku BEREC-ove stručne radne skupine za područje međunarodnog roaminga
27.4.2017  -  HAKOM - ovi stručnjaci na konferenciji Windays 2017
27.4.2017  -  HAKOM na sastanku Radne skupine za telekomunikacije i informacijsko društvo Vijeća EU
26.4.2017  -  HAKOM donio odluku u svezi cijena korisničkih paketa za socijalno ugrožene skupine krajnjih korisnika - postojećim korisnicima cijene se ne mijenjaju
26.4.2017  -  HAKOM na sastanku Radne skupine zadužene za poštanske usluge
26.4.2017  -  HAKOM na izobrazbi u organizaciji BEREC-a
25.4.2017  -  HAKOM na sastanku projektnog tima ECC PT1
25.4.2017  -  HAKOM na sastanku radne skupine DG-GROW o poštanskoj statistici
25.4.2017  -  Stručnjaci HAKOM-a na međunarodnoj konferenciji o svjetlovodnim tehnologijama FiberWeek 2017
25.4.2017  -  Od danas korisnici mogu mjeriti parametre kvalitete u pokretnim/bežičnim mrežama - pušten u rad HAKOMetar Plus
21.4.2017  -  HAKOM na sastanku BEREC-ove radne skupine NGN
20.4.2017  -  HAKOM na sastanku Stručne radne skupine za mrežnu neutralnost
12.4.2017  -  HAKOM na sastanku radne grupe International Roaming/Mobile
12.4.2017  -  HAKOM na prvom međunarodnom JUMP IT Forumu
11.4.2017  -  HAKOM-ovi stručnjaci na seminaru o primjeni novih EU standarda u zaštiti osobnih podataka i informacija
10.4.2017  -  HAKOM formalno dobio status savjetnika EaPeReg organizacije
7.4.2017  -  Godišnje izvješće o radu HAKOM-a za 2015. raspravljeno na 3. sjednici Hrvatskog sabora
7.4.2017  -  Javni natječaj za imenovanje ravnatelja Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti
7.4.2017  -  HAKOM na konferenciji regulatornih tijela RNE-a
7.4.2017  -  HAKOM na sastanku BEREC-ove radne skupine RA EWG
6.4.2017  -  HAKOM na skupu o razvoju infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Slavonije
6.4.2017  -  HAKOM na Cisco Connect konferenciji
5.4.2017  -  HAKOM na sastanku Radne skupine za telekomunikacije i informacijsko društvo
4.4.2017  -  HAKOM-ovi stručnjaci na sastanku radne grupe WG FM PT22
3.4.2017  -  HAKOM u suradnji sa Zakladom ˝Znanje na djelu˝ ugostio srednjoškolce
31.3.2017  -  U operativni rad puštena aplikacija "e-Oglasna ploča"
30.3.2017  -  HAKOM na sastancima Radne skupine za telekomunikacije i informacijsko društvo i Radne skupine zadužene za poštanske usluge
30.3.2017  -  HAKOM-ovi stručnjaci održali predavanje o zaštiti djece na internetu i u svijetu mrežnih tehnologija
29.3.2017  -  HAKOM na sastanku BEREC-ove radne skupine RF EWG
29.3.2017  -  HAKOM na konferenciji ˝e-biz 2017˝ predstavlja novosti u svom projektu e-Agencija
28.3.2017  -  HAKOM na sastanku BEREC-ove stručne radne skupine za područje međunarodnog roaminga
28.3.2017  -  HAKOM na sastanku ADCO RED skupine
28.3.2017  -  HAKOM na sastanku radne skupine ERGP-a
27.3.2017  -  HAKOM na konferenciji o elektroničkom poslovanju ˝e-biz 2017˝
24.3.2017  -  HAKOM na sastanku Odbora za komunikacije (COCOM-a)
24.3.2017  -  HAKOM-ovi stručnjaci održali predavanje o zaštiti djece na internetu i u svijetu mrežnih tehnologija
24.3.2017  -  HAKOM na sastanku Mreže europskih regulatornih tijela za željeznicu
23.3.2017  -  HAKOM na sjednici Odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu Hrvatskog sabora
23.3.2017  -  HAKOM na sastanku radne grupe Europskog udruženja poštanskih regulatora
22.3.2017  -  HAKOM na sastanku Radne skupine za telekomunikacije i informacijsko društvo
21.3.2017  -  HAKOM na multilateralnom sastanku o primjeni digitalne dividende
20.3.2017  -  HAKOM na plenarnoj sjednici EMERG-a
17.3.2017  -  Otvorena javna rasprava o prijedlogu Pravilnika o plaćanju naknada za obavljanje poslova HAKOM-a za 2017.
16.3.2017  -  Vlada RH dala prethodnu suglasnost na Godišnji program rada te Godišnji financijski plan HAKOM-a za 2017.
15.3.2017  -  Održan četvrti ˝HAKOM-ov dan tržišta˝, godišnji skup o stanju regulacije tržišta elektroničkih komunikacija, poštanskih i željezničkih usluga
14.3.2017  -  HAKOM na sastanku BEREC-ove radne skupine RF EWG
14.3.2017  -  HAKOM na sastanku projektnog tima za žurne službe
13.3.2017  -  HAKOM: Obavijest za nositelje projekata
10.3.2017  -  Predstavnici makedonskog regulatornog tijela AEK-a u posjetu HAKOM-u
9.3.2017  -  HAKOM na petom sastanku foruma o primjeni digitalne dividende u južnoj Europi (SEDDIF-a)
9.3.2017  -  HAKOM na sastanku BEREC-ove radne grupe za regulatorni okvir
8.3.2017  -  HAKOM na sastanku BEREC-ove stručne radne skupine za područje međunarodnog roaminga
7.3.2017  -  HAKOM na sastanku Nacionalnih tijela za provedbu Uredbe o pravima i obvezama putnika u željezničkom prijevozu
7.3.2017  -  HAKOM na sastanku Radne skupine za telekomunikacije i informacijsko društvo
6.3.2017  -  Objavljen pokazatelj DESI za 2017.
2.3.2017  -  HAKOM: Na tržištu elektroničkih komunikacija veća ulaganja i prihodi u odnosu na prethodnu godinu
1.3.2017  -  HAKOM na sastancima Radne skupine za telekomunikacije i informacijsko društvo te radne skupine za poštanske usluge
1.3.2017  -  HAKOM nastavlja s unaprjeđenjem internetskih usluga za građane: U rad puštena nova aplikacija ˝e-pravo puta˝
28.2.2017  -  HAKOM: Nastavljeni pozitivni pomaci u prijevozu robe željeznicom
27.2.2017  -  HAKOM na 22. Svjetskom kongresu o pokretnim telekomunikacijama – Mobile World Congress (MWC) 2017
27.2.2017  -  HAKOM: Na tržištu poštanskih usluga nastavljen trend rasta
24.2.2017  -  HAKOM na prvoj ovogodišnjoj Plenarnoj sjednici BEREC-a
23.2.2017  -  HAKOM-ovi stručnjaci održali predavanje o zaštiti djece na internetu i u svijetu mrežnih tehnologija
22.2.2017  -  HAKOM na sastanku Radne skupine za telekomunikacije i informacijsko društvo
17.2.2017  -  Predstavnici HAKOM-a imenovani u Nacionalno vijeće za kibernetičku sigurnost
16.2.2017  -  Izmjene i dopune Statuta HAKOM-a
15.2.2017  -  HAKOM na sastanku Stručne radne skupine za mrežnu neutralnost
13.2.2017  -  HAKOM na sastanku radne skupine za telekomunikacije i informacijsko društvo
10.2.2017  -  HAKOM započeo s programom edukacije za roditelje na temu zaštite djece na internetu i u svijetu mrežnih tehnologija
10.2.2017  -  HAKOM na sastanku BEREC-ove radne grupe za regulatorni okvir
9.2.2017  -  HAKOM-ov doprinos na temu ˝Medijska pismenost za odgovorno društvo˝
9.2.2017  -  HAKOM na sastanku BEREC-ove radne skupine RF EWG
8.2.2017  -  HAKOM na sastanku BEREC-ove radne skupine za područje međunarodnog roaminga
8.2.2017  -  HAKOM na sastanku Skupine za politiku upravljanja radiofrekvencijskim spektrom (RSPG)
7.2.2017  -  HAKOM: U prvom tjednu od uspostave Registra ˝Ne zovi˝ oko 2100 korisnika zabranilo pozivanje trgovcima
6.2.2017  -  HAKOM-u još jednom potvrđeno potpredsjedničko mjesto u europskoj radnoj skupini WGSE
3.2.2017  -  HAKOM na prvom ovogodišnjem sastanku kontaktne skupine BEREC-a
2.2.2017  -  HAKOM-ovi stručnjaci na radionici u organizaciji BEREC-a
1.2.2017  -  HAKOM na konferenciji ˝Trendovi u telekomunikacijama u 2017. godini˝
1.2.2017  -  HAKOM-ovi stručnjaci održali predavanje o zaštiti djece na internetu i u svijetu mrežnih tehnologija
31.1.2017  -  HAKOM: U operativni rad pušten Registar za zaštitu potrošača ˝Ne zovi˝
30.1.2017  -  HAKOM na radionici na temu numeracije za ePoziv
27.1.2017  -  HAKOM na sastanku BEREC-ove radne grupe za regulatorni okvir
27.1.2017  -  HAKOM na sastanku Radne skupine za telekomunikacije i informacijsko društvo
26.1.2017  -  HAKOM na konferenciji CEE CEE u Opatiji
25.1.2017  -  HAKOM donosi planove dodjele radiofrekvencijskog spektra
24.1.2017  -  HAKOM na sastanku radne skupine WGSE
23.1.2017  -  HAZU-ova knjiga o hrvatskim nacionalnim bogatstvima distribuirana kao prilog uz ˝Večernji list˝
23.1.2017  -  Bez naplate upravne pristojbe za dozvole za pravo uporabe radiofrekvencijskog spektra te odluke o primarnoj dodjeli adresa i brojeva
20.1.2017  -  HAKOM na seminaru u Briselu u organizaciji DG Connect-a i FSR-a
19.1.2017  -  HAKOM: Završen postupak postupnog gašenja ometajućih talijanskih TV odašiljača uzduž Jadranske obale
18.1.2017  -  HAKOM na sastanku BEREC-ove radne grupe za regulatorni okvir
17.1.2017  -  Uskoro nova pravila za e-trgovinu: Sigurnija kupnja, niže cijene dostave paketa i smanjeno geoblokiranje
16.1.2017  -  Delegacija portugalskog regulatornog tijela za elektroničke komunikacije u posjetu HAKOM-u
13.1.2017  -  HAKOM na sastancima Radne skupine za telekomunikacije i informacijsko društvo
13.1.2017  -  HAKOM na sastanku BEREC-ove radne skupine