e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Vijesti i najave

Pregled po godinama u arhivi:
2021
2020
2019
< 2018 >
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
28.12.2018  -  HAKOM objavljuje listu pristiglih ponuda za Citroen C5 2.0 HDI Business
21.12.2018  -  HAKOM donio Odluku o raspisivanju javne dražbe za radiofrekvencijski pojas 1920-1980/2110-2170 MHz
19.12.2018  -  HAKOM objavljuje oglas o prodaji službenog vozila prikupljanjem ponuda - Citroen C5 2.0 HDI Business
14.12.2018  -  BEREC je otvorio javnu raspravu za 5G i krajnje korisnike te ocijenio regulaciju mrežne neutralnosti
13.12.2018  -  HAKOM na konferenciji na temu ˝Međuresorni dijalog za unaprjeđenje politike zaštite prava potrošača u Republici Hrvatskoj˝
10.12.2018  -  U organizaciji HAKOM-a održan prvi hrvatski ˝5G dan˝
7.12.2018  -  WiFi4EU – objavljeni rezultati: 224 hrvatska grada i općine dobilo vrijednosne kupone
7.12.2018  -  HAKOM objavljuje oglas o prodaji službenog vozila prikupljanjem ponuda - Citroen C5 2.0 HDI Business
7.12.2018  -  HAKOM na završnoj ovogodišnjoj Plenarnoj sjednici BEREC-a
7.12.2018  -  HAKOM: Raste potražnja za paketskim uslugama
7.12.2018  -  HAKOM na Europskom danu željezničkog teretnog prijevoza u Beču
6.12.2018  -  HAKOM: Pozitivni pokazatelji tržišta elektroničkih komunikacija u trećem tromjesečju 2018.
5.12.2018  -  Poziv na BEREC-ovu konferenciju za medije nakon 37. Plenarne sjednice
4.12.2018  -  Donesen je novi regulatorni okvir za elektroničke komunikacije
30.11.2018  -  HAKOM-a na 15. Plenarnoj sjednici europskog udruženja regulatora za poštanske usluge (ERGP-a)
30.11.2018  -  Održan 17. sastanak Mreže europskih regulatornih tijela za željeznicu
29.11.2018  -  HAKOM i FER održali drugi skup na temu ˝Osobe s invaliditetom u digitalnom društvu˝
27.11.2018  -  HAKOM i FER organizatori 2. skupa na temu „Osobe s invaliditetom u digitalnom društvu“
23.11.2018  -  Održan 7. okrugli stol dionika tržišta poštanskih usluga
21.11.2018  -  Održan okrugli stol o željezničkim uslugama
16.11.2018  -  Održan posljednji sastanak BEREC-ove kontaktne skupine u ovoj godini
14.11.2018  -  HAKOM u suradnji s Fakultetom prometnih znanosti organizira 7. okrugli stol dionika tržišta poštanskih usluga
12.11.2018  -  HAKOM: Talijanske smetnje hrvatskim TV programima smanjene, a smetnje FM radijskim programima ostale iste uz pojavu novih u T-DAB radijskom području
8.11.2018  -  JAVNI POZIV - Postupak izmjene Pravilnika o potvrdi i naknadi za pravo puta (NN br. 152/11, 151/14 i 95/17)
5.11.2018  -  Prijave na javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava iz programa WiFi4EU 7. studenoga
29.10.2018  -  HAKOM na stručnoj konferenciji o sigurnosti djece na internetu
25.10.2018  -  Održan četvrti hrvatski Forum o upravljanju internetom
25.10.2018  -  Ponovno otvoren mrežni portal WiFi4EU
24.10.2018  -  Održana prezentacija Nacrta prijedloga Zakona o željeznici
19.10.2018  -  Hrvatski sabor prihvatio Godišnje izvješće o radu HAKOM-a za 2017.
17.10.2018  -  Idućeg tjedna održat će se četvrti hrvatski Forum o upravljanju internetom (CRO-IGF)
11.10.2018  -  BEREC poziva na javnu raspravu u svezi dokumenta važnog za tržište elektroničkih komunikacija
11.10.2018  -  Šesti BEREC-ov “Stakeholder Forum” – u susret novom desetljeću
3.10.2018  -  Poziv na BEREC-ovu konferenciju za medije nakon 36. Plenarne sjednice
27.9.2018  -  Sastanak Radne grupe za pristup IRG-Rail i na drugi IRG-Rail Forum
14.9.2018  -  Održan treći sastanak BEREC-a u ovoj godini
14.9.2018  -  JAVNI POZIV - Postupak izmjene Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. o načinu i uvjetima pristupa i zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme (kabelske kanalizacije) Hrvatskog Telekoma d.d.
13.9.2018  -  HAKOM u nadzoru FM odašiljača i WAS/RLAN sustava u frekvencijskom pojasu 5470 – 5725 MHz
10.9.2018  -  HAKOM: Prijevoz robe željeznicom i dalje raste
7.9.2018  -  HAKOM: Na tržištu poštanskih usluga raste broj paketa
6.9.2018  -  Usluge širokopojasnog pristupa internetu glavni pokretač rasta tržišta elektroničkih komunikacija
31.8.2018  -  Bilateralni sastanak HAKOM-a i poljskog regulatora UKE
30.8.2018  -  Vijeće HAKOM-a imenovalo je mr. sc. Mirana Gostu ravnateljem HAKOM-a za iduće četverogodišnje mandatno razdoblje
30.8.2018  -  Ponovljeni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava iz programa ˝WIFI4EU˝ očekuje se u listopadu
25.7.2018  -  Godišnji program rada i Financijski plan HAKOM-a za 2019. na javnoj raspravi
24.7.2018  -  Donesen Zakon o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga
9.7.2018  -  Otvorena javna rasprava o prijedlogu programa rada ERGP-a
9.7.2018  -  HAKOM započinje s novom akcijom mjerenja talijanskih smetnji koje uzrokuju probleme prijmu hrvatskih radijskih i televizijskih programa
6.7.2018  -  JAVNI NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti
6.7.2018  -  Poziv na prijavu projekata za nagradu ˝European Broadband Awards 2018˝
4.7.2018  -  HAKOM na sastanku Europske mreže regulatornih tijela za željeznicu
2.7.2018  -  Održana konferencija ˝Indeks digitalizacije – potencijal i prepreke bržem rastu˝
29.6.2018  -  HAKOM izradio Izvješće o provedbi Uredbe o mrežnoj neutralnosti (EU) 2015/2120
21.6.2018  -  Priprema 5G okruženja: BEREC je održao konferenciju za medije s finalnim izvješćem o važnim dokumentima za Europsko tržište elektroničkih komunikacija
21.6.2018  -  HAKOM-ovi stručnjaci u općini Sveti Juraj na Bregu održali radionicu na temu ˝Zaštita korisnika elektroničkih komunikacija˝
20.6.2018  -  HAKOM u Solinu održao radionicu na temu uspješne realizacije projekta izgradnje infrastrukture širokopojasnog pristupa sufinanciranog sredstvima iz EU fondova
19.6.2018  -  Novi vršitelj dužnosti ravnatelja - Miran Gosta
18.6.2018  -  Izrađena “Nacionalna taksonomija računalno-sigurnosnih incidenata”
18.6.2018  -  Izvršna agencija za inovacije i mreže Europske komisije otkazala prvi poziv na podnošenje prijava u svezi inicijative WiFi4EU
15.6.2018  -  Poziv na BEREC-ovu konferenciju za medije nakon 35. Plenarne sjednice
15.6.2018  -  HAKOM: Željezničko tržište i dalje bilježi rast
15.6.2018  -  HAKOM na drugoj ovogodišnjoj Plenarnoj sjednici BEREC-a
13.6.2018  -  HAKOM: Rast prihoda od obavljanja poštanskih usluga
12.6.2018  -  HAKOM javno objavljuje odluku o razumnom roku za odgovor na upit za pristup uslužnom objektu
12.6.2018  -  HAKOM na bilateralnom sastanku s makedonskim regulatorom tržišta željezničkih usluga
11.6.2018  -  Znatno povećanje korištenja mobilnih usluga hrvatskih korisnika u inozemstvu
7.6.2018  -  HAKOM na 11. sjednici Odbora za praćenje Operativnog programa ˝Konkurentnost i kohezija˝
5.6.2018  -  HAKOM na portalu otvorenih podataka RH objavio dva nova registra
30.5.2018  -  HAKOM na konferenciji RailNetEurope (RNE) i sastanku radne skupine IRG-Rail-a
28.5.2018  -  HAKOM objavljuje obavijest o zaprimanju zahtjeva ˝Hrabrog telefona˝ za dodjelu broja 116111
25.5.2018  -  HAKOM organizirao radionice na temu uspješne realizacije projekta izgradnje infrastrukture širokopojasnog pristupa sufinanciranog sredstvima iz EU fondova
25.5.2018  -  HAKOM u Rigi na drugom ovogodišnjem sastanku kontaktne skupine europskog regulatornog tijela za elektroničke komunikacije BEREC-a
25.5.2018  -  Održan okrugli stol na temu ˝Uvođenje 5G mreža u RH˝
23.5.2018  -  HAKOM objavljuje obavijest zaprimanja zahtjeva Udruge za podršku žrtvama i svjedocima za dodjelu broja 116006
17.5.2018  -  HAKOM sudjelovao na plenarnom sastanku IRG-Rail-a
16.5.2018  -  HAKOM u sklopu MIPRO-a organizira okrugli stol na temu „Uvođenje 5G mreža u RH“
15.5.2018  -  Otvoren natječaj za dodjelu vrijednosnih kupona putem WiFi4EU programa
11.5.2018  -  HAKOM organizira jednodnevnu radionicu na temu uspješne realizacije projekta izgradnje infrastrukture širokopojasnog pristupa sufinanciranog sredstvima iz EU fondova
11.5.2018  -  Na HAKOM-ovoj internetskoj stranici objavljen dokument ˝Dodjela brojeva za usluge od društvenog značaja u Republici Hrvatskoj˝
9.5.2018  -  Obaveza prijave WiFi (WAS/RLAN) radijskih postaja koje koriste frekvencijski pojas 5470-5725 MHz s vanjskim antenama
3.5.2018  -  Hrvatski sabor imenovao novo Vijeće HAKOM-a
27.4.2018  -  HAKOM na konferenciji o Transeuropskoj prometnoj mreži
26.4.2018  -  HAKOM na Plenarnoj sjednici EaPeReg organizacije
26.4.2018  -  Stručnjaci HAKOM-a na radionici u Crnoj Gori
25.4.2018  -  HAKOM na stručnoj radionici mreže BCO-a
25.4.2018  -  HAKOM-ovi stručnjaci u Nedelišću održali radionicu na temu ˝Zaštita korisnika elektroničkih komunikacija˝
24.4.2018  -  Stručnjaci HAKOM-a na međunarodnoj konferenciji o svjetlovodnim tehnologijama FiberWeek 2018
20.4.2018  -  HAKOM-ovi stručnjaci održali predavanje u sklopu 2. Ciklusa edukacija namijenjenih udrugama za zaštitu potrošača
20.4.2018  -  HAKOM-ovi stručnjaci za učenike OŠ Visoka u Splitu održali radionicu o sigurnosti na internetu i prevenciji cyberbullyinga
18.4.2018  -  Obilježava se Međunarodni dan radioamatera
13.4.2018  -  Zbog radova na IT infrastrukturi u prvim satima subote mogu se očekivati poteškoće u radu e-usluga
30.3.2018  -  Otkrivena je kritična ranjivost u programskom paketu Drupal
29.3.2018  -  Poziv dionicima tržišta elektroničkih komunikacija na javnu raspravu u svezi godišnjeg programa rada BEREC-a za 2019.
29.3.2018  -  Poziv udrugama za zaštitu potrošača na Drugi ciklus stručne edukacije
21.3.2018  -  Obavijest: WIFI4EU - otvoren je portal za registraciju
16.3.2018  -  HAKOM na sastanku BEREC-ove radne skupine zadužene za izradu komunikacijske strategije
15.3.2018  -  HAKOM na sastanku radne skupine udruženja europskih regulatora za poštanske usluge ERGP-a
15.3.2018  -  HAKOM aktivno sudjeluje u središnjem obilježavanju Tjedna prava potrošača u Zagrebu
15.3.2018  -  BEREC je održao konferenciju za novinare o važnom dokumentu za Europsko elektroničko komunikacijsko tržište
14.3.2018  -  HAKOM u srijedu u Dubrovniku sudjeluje u informiranju građana o njihovim potrošačkim pravima
13.3.2018  -  Edukacija i informiranje potrošača o njihovim pravima u utorak u Zadru
9.3.2018  -  HAKOM na prvoj ovogodišnjoj Plenarnoj sjednici BEREC-a
9.3.2018  -  HAKOM na sastanku Mreže europskih regulatornih tijela za željeznicu u Briselu
9.3.2018  -  HAKOM u subotu u Vinkovcima sudjeluje u informiranju građana o njihovim potrošačkim pravima
8.3.2018  -  HAKOM na sastanku Radne skupine za telekomunikacije i informacijsko društvo Vijeća EU u Briselu
8.3.2018  -  Edukacija i informiranje potrošača o njihovim pravima u petak u Slavonskom Brodu
7.3.2018  -  HAKOM u četvrtak u Čakovcu sudjeluje u informiranju građana o njihovim potrošačkim pravima
7.3.2018  -  Poziv na BEREC-ovu konferenciju za medije nakon 34. Plenarne sjednice
7.3.2018  -  HAKOM: Novi teretni željeznički prijevoznici zauzimaju sve veći udio na tržištu prijevoza robe
6.3.2018  -  HAKOM na obilježavanju Svjetskog i Europskog tjedna novca u Ministarstvu znanosti i obrazovanja
6.3.2018  -  HAKOM: Na tržištu elektroničkih komunikacija veća ulaganja u odnosu na prethodnu godinu
2.3.2018  -  HAKOM: Na tržištu poštanskih usluga nastavljen rast prihoda
1.3.2018  -  Tjedan prava potrošača od 8. do 15. ožujka
28.2.2018  -  HAKOM na sastanku Odbora za elektroničke komunikacije u Lisabonu
27.2.2018  -  HAKOM-u se obratili korisnici koji upozoravaju na praksu Applea koja se može smatrati nepoštenom i izazvati troškove
23.2.2018  -  Opasna prijevara na hrvatskom tržištu: Ugroženi su korisnici mobitela s Android operativnim sustavom ako instaliraju neku od besplatnih aplikacija s prikrivenim malicioznim kodom
23.2.2018  -  HAKOM u Briselu na sastanku Nacionalnih tijela za provedbu Uredbe o pravima i obvezama putnika u željezničkom prijevozu
22.2.2018  -  HAKOM-ovi stručnjaci na okruglom stolu ˝Medijska pismenost u perspektivi novog kurikuluma: prilike i prijetnje˝
22.2.2018  -  HAKOM-ovi stručnjaci u Briselu na radionici RailNetEurope
21.2.2018  -  Vijeće HAKOM-a održalo posljednju sjednicu u svom mandatu
20.2.2018  -  HAKOM na pripremnom sastanku Europsko-mediteranske grupe regulatora u Sarajevu
19.2.2018  -  HAKOM-ovi stručnjaci na multilateralnom sastanku u Budimpešti
15.2.2018  -  Predstavnici makedonskog regulatornog tijela AEK-a u posjetu HAKOM-u
15.2.2018  -  Sve odluke Vijeća HAKOM-a koje podliježu potvrdi od strane EK, njih 52, bile su potvrđene od strane EK
15.2.2018  -  HAKOM-ovi stručnjaci na ˝FTTH Conference 2018˝ u Valenciji
14.2.2018  -  Izaslanstvo regulatornog tijela Kosova (ARKEP-a) u posjetu HAKOM-u
14.2.2018  -  Zbog mogućih prijevarnih radnji HAKOM pokrenuo inspekcijski nadzor nad operatorom usluge s posebnom tarifom
13.2.2018  -  Na Hrvatskom radijskom forumu HAKOM-u dodijeljeno priznanje ˝Nikola Tesla˝ za ukupan doprinos radijskoj industriji
12.2.2018  -  HAKOM suorganizator i sudionik znanstveno – stručnog skupa “Digitalna transformacija: Knin pametni grad“
9.2.2018  -  HAKOM na konferenciji ˝Opća uredba o zaštiti podataka – GDPR: izazov i prilika˝
8.2.2018  -  HAKOM u Bonnu na prvom ovogodišnjem sastanku kontaktne skupine europskog regulatornog tijela za elektroničke komunikacije BEREC-a
7.2.2018  -  HAKOM u Briselu na sastanku COCOM odbora Europske komisije
6.2.2018  -  U Zagrebu potpisana prva Povelja o sigurnosti djece na internetu u Hrvatskoj, u Osijeku predstavljena HAKOM-ova brošura
5.2.2018  -  U Zagrebu predstavljena aplikacija UVI za vođenje intervencija u vatrogastvu
2.2.2018  -  Povjerenstvo za zaštitu prava korisnika pri HAKOM-u u 2017. riješilo 1558 sporova
1.2.2018  -  HAKOM i ove godine obilježava Dan sigurnijeg interneta
1.2.2018  -  Objavljen je novi pročišćeni tekst Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra
31.1.2018  -  HAKOM: Telefonsko pozivanje trgovcima zbog prodaje proizvoda i usluga zabranilo 29 tisuća korisnika
30.1.2018  -  HAKOM na sastanku europske Skupine za politiku upravljanja radiofrekvencijskim spektrom (RSPG) u Briselu
30.1.2018  -  HAKOM na prezentaciji Europske komisije o inicijativi ˝WiFi4EU˝
29.1.2018  -  HAKOM na adrese svih osnovnih škola u Lijepoj našoj uputio brošuru o zaštiti djece i mladih na internetu
26.1.2018  -  Upozorenje iz HAKOM-a: Zabilježen je novi pokušaj zlouporabe prema korisnicima s više međunarodnih numeracijskih opsega!
26.1.2018  -  HAKOM na sastanku europske radne skupine BMK EWG u Briselu
25.1.2018  -  HAKOM na 7. CEE CEE konferenciji u Opatiji
24.1.2018  -  HAKOM u Briselu na sastanku Mreže europskih regulatornih tijela za željeznicu
23.1.2018  -  Europski parlament i Vijeće Europske unije odobrili inicijativu pod nazivom "WiFi4EU"
23.1.2018  -  HAKOM na sastanku europske radne grupe WGSE u Rimu
22.1.2018  -  Prema istraživanju Međunarodne telekomunikacijske zajednice (ITU-a) Hrvatska značajno napredovala u regulaciji ICT-a
19.1.2018  -  HAKOM u Briselu na sastanku europske radne skupine koja se bavi problematikom radiofrekvencijskog spektra
18.1.2018  -  HAKOM na 46. sastanku europskog projektnog tima FM44 – satelitske komunikacije u Kopenhagenu
17.1.2018  -  U Zagrebu održan tradicionalni, 5. HAKOM-ov ˝Dan tržišta˝
17.1.2018  -  HAKOM na sastanku Radne skupine za telekomunikacije i informacijsko društvo Vijeća EU u Briselu
16.1.2018  -  HAKOM–ovi stručnjaci razmijenili iskustva s koleg(ic)ama iz slovenskog nacionalnog regulatornog tijela AKOS-a
16.1.2018  -  HAKOM na sastanku radne skupine za mrežnu neutralnost u Briselu
15.1.2018  -  Studenti(ce) Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu posjetili HAKOM
5.1.2018  -  Na HAKOM-ovoj web stranici dostupan videozapis na temu razvoja širokopojasnog pristupa u ˝bijelim područjima˝
5.1.2018  -  HAKOM: Ukidanje pojedinih programa u korisničkim paketima VIPnet-a i B.neta