e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

HAKOM na multilateralnom sastanku o primjeni digitalne dividende

VIJEST

Pregovori između susjednih država pridonijet će procesu međunarodnog usklađivanja frekvencija potrebnih za prelazak na novi standard kodiranja i odašiljanja digitalne televizije te osiguravanju dodatnog radiofrekvencijskog spektra za pružanje širokopojasnih usluga u mrežama pokretnih komunikacija.
  
ZAGREB, 21. ožujka 2017. – U Rimu se održava multilateralni sastanak o primjeni digitalne dividende na kojem sudjeluju predstavnici regulatornih tijela Albanije, Crne Gore, Grčke, Hrvatske, Italije, Slovenije i San Marina, a Hrvatsku regulatornu agenciju za mrežne djelatnosti (HAKOM) predstavljaju dr. sc. Željko Tabaković, pomoćnik ravnatelja HAKOM-a, mr. sc. Ivančica Sakal, rukovoditeljica Odjela radiokomunikacija, mr. sc. Miran Gosta, viši stručnjak za radiodifuziju i dr. sc. Krešimir Šakić, viši stručnjak za radiodifuziju.

Na sastanku će se usklađivati frekvencijski spektar za radiodifuziju na regionalnoj razini na području Jadranskog mora. Time će se omogućiti uporaba radiofrekvencijskog spektra druge digitalne dividende za usluge u mrežama pokretnih komunikacija i olakšati međunarodno usklađivanje frekvencija potrebnih za prelazak na novi standard kodiranja i odašiljanja te oslobađanje spektra druge digitalne dividende za pružanje širokopojasnih usluga u mrežama pokretnih komunikacija, a na temelju odluka Europske unije i Europskog odbora za elektroničke komunikacije. Rad ove skupine zemalja se temelji na radu  foruma o primjeni digitalne dividende u južnoj Europi - SEDDIF (South European Digital Dividend Implementation Forum), a odnosi se na istu tematiku, ali drugo zemljopisno područje.

                                                                                             # # # 
 
Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:
 
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)
Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
10110 Zagreb
Tel. + 385 (0)1 700 70 07
Fax. + 385 (0)1 700 70 70
 
Novinarski upiti postavljaju se na službenoj web stranici HAKOM-a na adresi: http://www.hakom.hr
 
 
O HAKOM-u:
 
HAKOM (www.hakom.hr) - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – osigurava pretpostavke za ravnopravno tržišno natjecanje, stabilan rast i prostor za inovacije na tržištima elektroničkih komunikacija te poštanskih i željezničkih usluga. HAKOM štiti interese korisnika i osigurava mogućnost izbora usluga po prihvatljivim cijenama, određuje održive konkurentne uvjete operatorima, davateljima poštanskih usluga i željezničkim prijevoznicima uz pravedne uvjete za povrat ulaganja te pruža podršku ekonomskom rastu, javnim uslugama i kakvoći života u RH primjenom suvremenih tehnologija. Strateški ciljevi HAKOM-a su unaprjeđenje regulacije tržišta elektroničkih komunikacija te željezničkih i poštanskih usluga, podržavanje rasta ulaganja i inovacija u tržišta, učinkovita uporaba ograničenih resursa, ubrzani rast širokopojasnih usluga, velika ponude komunikacijskih, željezničkih i poštanskih usluga, zaštita i informiranje korisnika, izgradnja učinkovitog i sveobuhvatnog informacijskog sustava, određivanje i ugradnja učinkovitih procesa te stjecanje multidisciplinarnih stručnosti i znanja u području reguliranja tržišta.
 ispiši stranicu