e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

HAKOM na sastanku Mreže europskih regulatornih tijela za željeznicu

VIJEST

Dvodnevni sastanak savjetodavnog tijela Europske komisije, koje razmatra postupanja i praksu iz područja tržišta željezničkih usluga radi usklađivanja istih na razini Europske unije, održan je u Briselu.

ZAGREB, 24. ožujka 2017. – u Briselu se 22. i. 23. ožujka održao 12. sastanak Mreže europskih regulatornih tijela za željeznicu (European Network of Rail Regulatory Bodies, ENRRB), savjetodavnog tijela Europske komisije koje razmatra pitanja, postupanja i praksu iz područja tržišta željezničkih usluga, radi usklađivanja istih na razini Europske unije. Na sastanku su sudjelovali član Vijeća HAKOM-a dr. sc. Nikola Popović, i stručnjak za željezničke usluge Kristijan Solina, dipl. ing., univ. spec. elect. comm.

Na sastanku su, u svrhu razmjene iskustava u provođenju regulatornih postupaka i donošenju odluka, regulatorna tijela izvijestila o postupcima i odlukama od zadnjeg sastanka Mreže europskih regulatornih tijela za željeznicu. Također se raspravljalo o načinu obavljanja zajedničkog regulatornog nadzora. Europska komisija je dala pregled stanja željezničke regulative s posebnim osvrtom na teretne koridore i multimodalni prijevoz. Pristup željezničkoj infrastrukturi, kao osnovnoj usluzi željezničkog prijevoza, samo je jedan segment u željezničkom prijevoznom procesu, pa je Europska komisija na ovom sastanku posebnu pažnju posvetila uslužnim objektima i uslugama u uslužnim objektima. Regulatorna tijela su u pripremi za sastanak trebala dostaviti popunjen upitnik o definicijama uslužnih objekata i područje primjene, o čemu se vodila rasprava na sastanku. Cilj definiranja uslužnih objekata i usluga je ujednačavanje definicija i obima usluge na području cijele Europske unije. Europska komisija izvijestila je regulatorna tijela o planu i programu donošenja provedbenog dokumenta na temu uslužnih objekata i usluga u uslužnim objektima.

Nadalje, na sastanku se raspravljalo i o testu ekonomske ravnoteže te o ograničenom prostoru u poprečnom presjeku željezničke pruge, slobodnom za prolaz željezničkih vozila. U sklopu okruglog stola raspravljalo se o promjenama unutar regulatornih tijela, regulatornim sporovima i postupcima koje su regulatorna tijela vodila, u periodu od prosinca 2016. do ožujka 2017. Osim navedenih tema, prezentacije su održali njemački i francuski regulator na temu izračuna naknada za željezničke usluge, te IRG-Rail (Nezavisna skupina regulatornih tijela u željeznici) o svome radu.

                                                                                             # # # 
 
Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:
 
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)
Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
10110 Zagreb
Tel. + 385 (0)1 700 70 07
Fax. + 385 (0)1 700 70 70
 
Novinarski upiti postavljaju se na službenoj web stranici HAKOM-a na adresi: http://www.hakom.hr
 
 
O HAKOM-u:
 
HAKOM (www.hakom.hr) - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – osigurava pretpostavke za ravnopravno tržišno natjecanje, stabilan rast i prostor za inovacije na tržištima elektroničkih komunikacija te poštanskih i željezničkih usluga. HAKOM štiti interese korisnika i osigurava mogućnost izbora usluga po prihvatljivim cijenama, određuje održive konkurentne uvjete operatorima, davateljima poštanskih usluga i željezničkim prijevoznicima uz pravedne uvjete za povrat ulaganja te pruža podršku ekonomskom rastu, javnim uslugama i kakvoći života u RH primjenom suvremenih tehnologija. Strateški ciljevi HAKOM-a su unaprjeđenje regulacije tržišta elektroničkih komunikacija te željezničkih i poštanskih usluga, podržavanje rasta ulaganja i inovacija u tržišta, učinkovita uporaba ograničenih resursa, ubrzani rast širokopojasnih usluga, velika ponude komunikacijskih, željezničkih i poštanskih usluga, zaštita i informiranje korisnika, izgradnja učinkovitog i sveobuhvatnog informacijskog sustava, određivanje i ugradnja učinkovitih procesa te stjecanje multidisciplinarnih stručnosti i znanja u području reguliranja tržišta.
 ispiši stranicu