e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

HAKOM je organizirao 6. Okrugli stol dionika tržišta željezničkih usluga s naglaskom na regiju Jug i važnost luka regije Jug

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE

Održavanju okruglog stola prethodili su radni sastanci predstavnika HAKOM-a s predstavnicima luka Ploče i Šibenik, a razgovaralo se o liberalizaciji tržišta željezničkih usluga, obvezama operatora uslužnih objekata i mogućnostima razvoja željezničkog tržišta kroz uslužne objekte luka, koje su značajan generator prijevoza za željezničke teretne prijevoznike, kao i o mogućnostima poboljšanja u vidu povećanja količine tereta i kvalitete prijevoza.

ZAGREB, 12. svibnja 2017. – Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) organizirala je 6. Okrugli stol dionika na tržištu željezničkih usluga, s naglaskom na regiju Jug i važnost luka u navedenoj regiji, koji je održan ovog petka, 12. svibnja, u Splitu. Na Okruglom stolu sudjelovali su predstavnici Splitsko-dalmatinske i Šibensko-kninske županije, predstavnici Grada Šibenika, Hrvatske gospodarske komore (HGK), Pravnog fakulteta u Splitu, Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje (FESB) u Splitu, lučkih uprava i luka Šibenik, Split i Ploče, upravitelja infrastrukture (HŽ Infrastruktura d.o.o.) i teretnih željezničkih prijevoznika.

Održavanju 6. Okruglog stola dionika na tržištu željezničkih usluga prethodili su radni sastanci predstavnika HAKOM-a, Odjela željezničkih usluga, u lukama Ploče i Šibenik s predstavnicima navedenih luka gdje se razgovaralo o liberalizaciji tržišta željezničkih usluga, obvezama operatora uslužnih objekata i mogućnostima razvoja željezničkog tržišta kroz uslužne objekte luka koje su značajan generator prijevoza za željezničke teretne prijevoznike kao i o mogućnostima poboljšanja u vidu povećanja količine tereta i kvalitete prijevoza.

HAKOM je uvodno prezentirao stanje na tržištu željezničkih usluga i regulatorne aktivnosti na tržištu željezničkih usluga u 2016. Cilj Okruglog stola je potaknuti raspravu svih dionika na tržištu željezničkih usluga o konkurentnosti željezničkog teretnog prijevoza i značaju istog u gospodarstvu. Glavna rasprava vodila se oko uloge i značaja luka regije Jug u razvoju željezničkog teretnog prijevoza. U cilju rješavanja izazova koji su prisutni na tržištu željezničkih usluga u regiji Jug, potrebno je uskladiti djelovanje svih dionika na spomenutom tržištu, što bi utjecalo na jačanje konkurentnosti navedenih luka, te u konačnici jačanje gospodarstva RH u cjelini. Jačanje uloge luka u željezničkom teretnom prijevozu u Republici Hrvatskoj također je važno i zbog utjecaja na ukupan teretni prijevoz Europske unije.

HAKOM je do sada uspješno održao pet okruglih stolova, na kojima su aktivno sudjelovali dionici tržišta željezničkih usluga, luka i gospodarstva s ciljem razmatranja stanja u željezničkom sektoru i promocije željezničkog prijevoza. Kroz zajedničku raspravu potiče se dionike tržišta željezničkih usluga na stvaranje još boljih uvjeta za funkcioniranje tržišta i podizanje kvalitete prijevozne ponude i kvalitete prijevozne usluge, a sve u cilju povećanja konkurentnosti Republike Hrvatske u željezničkom prijevozu tereta.
 
okrugli stol_HAKOM.jpg
okrugli stol1_HAKOM.jpg
okrugli stol_2_HAKOM.jpg

                                                                                             # # # 
 
Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:
 
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)
Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
10110 Zagreb
Tel. + 385 (0)1 700 70 07
Fax. + 385 (0)1 700 70 70
 
Novinarski upiti postavljaju se na službenoj web stranici HAKOM-a na adresi: http://www.hakom.hr
 
 
O HAKOM-u:
 
HAKOM (www.hakom.hr) - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – osigurava pretpostavke za ravnopravno tržišno natjecanje, stabilan rast i prostor za inovacije na tržištima elektroničkih komunikacija te poštanskih i željezničkih usluga. HAKOM štiti interese korisnika i osigurava mogućnost izbora usluga po prihvatljivim cijenama, određuje održive konkurentne uvjete operatorima, davateljima poštanskih usluga i željezničkim prijevoznicima uz pravedne uvjete za povrat ulaganja te pruža podršku ekonomskom rastu, javnim uslugama i kakvoći života u RH primjenom suvremenih tehnologija. Strateški ciljevi HAKOM-a su unaprjeđenje regulacije tržišta elektroničkih komunikacija te željezničkih i poštanskih usluga, podržavanje rasta ulaganja i inovacija u tržišta, učinkovita uporaba ograničenih resursa, ubrzani rast širokopojasnih usluga, velika ponude komunikacijskih, željezničkih i poštanskih usluga, zaštita i informiranje korisnika, izgradnja učinkovitog i sveobuhvatnog informacijskog sustava, određivanje i ugradnja učinkovitih procesa te stjecanje multidisciplinarnih stručnosti i znanja u području reguliranja tržišta.
 
 ispiši stranicu