e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Strateško-operativni sastanak Vijeća HAKOM-a i rukovodstva stručne službe

VIJEST
 
Sudionici sastanka su posjetili objekte u Kvarneru koji su dio nacionalne kritične infrastrukture i sustava nacionalne sigurnosti, a Vijeće i rukovodstvo HAKOM-a su raspravili o strategiji regulacije tržišta za koja je HAKOM nadležan, kao i o kratkoročnim i srednjoročnim ciljevima HAKOM-a. 
 
RIJEKA, 24. svibnja 2017. - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) svake godine održava strateško-operativni sastanak Vijeća i rukovodstva stručne službe u drugom dijelu Lijepe naše sa ciljem rasprave o ispunjavanju ciljeva u tekućoj godini, kao i postavljanju ciljeva za godine koje slijede. Ovogodišnji sastanak održava se u Kastavu. Sudionici sastanka su posjetili objekte Ministarstva obrane i "Odašiljača i veza" na Učki te kontrolno-mjerno središte HAKOM-a u Rijeci, koji je također dio nacionalne kritične infrastrukture i sustava nacionalne sigurnosti i neophodan je za kvalitetno obavljanje poslova HAKOM-a u dijelu upravljanja i kontrole radiofrekvencijskim spektrom u RH. U radnom dijelu, Vijeće i rukovodstvo HAKOM-a su raspravili o strategiji regulacije tržišta za koja je HAKOM nadležan, kao i o kratkoročnim i srednjoročnim ciljevima HAKOM-a te utvrdili razinu ključnih pokazatelja uspješnosti HAKOM-a u tekućoj godini.
 
Ovogodišnji sastanak povezan je sa sudjelovanjem predstavnika HAKOM-a na jubilarnoj 40-oj konferenciji MIPRO, koja se ovaj tjedan održava u Opatiji o čemu se više informacija može vidjeti putem poveznice https://www.hakom.hr/default.aspx?id=8721.
 
Strateski1-20170524.JPG
Strateski2-20170524.JPG
Strateski3-20170524.JPG


                                                                                             # # #
  
Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:
 
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)
Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
10110 Zagreb
Tel. + 385 (0)1 700 70 07
Fax. + 385 (0)1 700 70 70
 
Novinarski upiti postavljaju se na službenoj web stranici HAKOM-a na adresi: http://www.hakom.hr
 
 
O HAKOM-u:
 
HAKOM (www.hakom.hr) - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – osigurava pretpostavke za ravnopravno tržišno natjecanje, stabilan rast i prostor za inovacije na tržištima elektroničkih komunikacija te poštanskih i željezničkih usluga. HAKOM štiti interese korisnika i osigurava mogućnost izbora usluga po prihvatljivim cijenama, određuje održive konkurentne uvjete operatorima, davateljima poštanskih usluga i željezničkim prijevoznicima uz pravedne uvjete za povrat ulaganja te pruža podršku ekonomskom rastu, javnim uslugama i kakvoći života u RH primjenom suvremenih tehnologija. Strateški ciljevi HAKOM-a su unaprjeđenje regulacije tržišta elektroničkih komunikacija te željezničkih i poštanskih usluga, podržavanje rasta ulaganja i inovacija u tržišta, učinkovita uporaba ograničenih resursa, ubrzani rast širokopojasnih usluga, velika ponude komunikacijskih, željezničkih i poštanskih usluga, zaštita i informiranje korisnika, izgradnja učinkovitog i sveobuhvatnog informacijskog sustava, određivanje i ugradnja učinkovitih procesa te stjecanje multidisciplinarnih stručnosti i znanja u području reguliranja tržišta.
 
 ispiši stranicu