e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

HAKOM na 52. Plenarnoj sjednici Europskog odbora za poštansku regulaciju (CERP-a)

VIJEST

Glavne teme plenarne sjednice su daljnji način rada i budućnost CERP-a te plan aktivnosti na provođenju reforme UPU-a do sljedećeg izvanrednog Kongresa UPU-a, koji bi se iduće godine trebao održati u Etiopiji.

 
ZAGREB, 2. lipnja 2016. - U Madridu, Španjolska, 1. i 2. lipnja 2017., održava se 52. Plenarna sjednica Europskog odbora za poštansku regulaciju - CERP-a (The European Committee for Postal Regulation), pod pokroviteljstvom španjolskog Ministarstva transporta i javnih radova (Ministerio de Fomento). CERP je osnovan 1992. pod okriljem CEPT-a (The European Conference of Postal and Telecommunications Administrations). Riječ je o stručnom tijelu za područje regulacije poštanskih usluga u čiji rad je uključeno 48 europskih država. CERP je bitan partner Europskoj komisiji i u svezi međunarodnih pitanja prema Svjetskoj poštanskoj uniji (Universal Postal Union - UPU). Na ovoj plenarnoj sjednici CERP-a za naredno razdoblje od 2017. do 2020. izabran je novi predsjednik, g. Germán Vázquez Asenjo iz Španjolske te za potpredsjednika CERP-a, g. Nikola Trubint iz Srbije.
 
Glavne teme sjednice su daljnji način rada i budućnost CERP-a te plan aktivnosti na provođenju reforme UPU-a do sljedećeg izvanrednog Kongresa UPU-a, koji bi se iduće godine trebao održati u Etiopiji. Osim navedenog, jedna od tema sjednice bila je prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uslugama prekogranične dostave paketa, kao jedne od mjera u sklopu Strategije jedinstvenog digitalnog tržišta za Europu koju su prezentirali predstavnici Europske komisije.
 
Na plenarnoj sjednici, kojoj nazoče brojna izaslanstva stručnjaka iz područja poštanskih usluga, predstavnici resornih ministarstva, raznih vladinih tijela te regulatornih tijela, aktivno sudjeluju i predstavnici Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM-a), dr. sc. Marijan Bolarić, član Vijeća HAKOM-a, i pomoćnik ravnatelja HAKOM-a Dalibor Lončar, dipl. iur.
 
Više o CERP-u može se pronaći na poveznici http://www.cept.org/cerp
 
CERP1-20170602.jpg
CERP2-20170602.jpg
CERP3-20170602.jpg


                                                                                            # # #
  
Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:
 
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)
Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
10110 Zagreb
Tel. + 385 (0)1 700 70 07
Fax. + 385 (0)1 700 70 70
 
Novinarski upiti postavljaju se na službenoj web stranici HAKOM-a na adresi: http://www.hakom.hr
 
 
O HAKOM-u:
 
HAKOM (www.hakom.hr) - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – osigurava pretpostavke za ravnopravno tržišno natjecanje, stabilan rast i prostor za inovacije na tržištima elektroničkih komunikacija te poštanskih i željezničkih usluga. HAKOM štiti interese korisnika i osigurava mogućnost izbora usluga po prihvatljivim cijenama, određuje održive konkurentne uvjete operatorima, davateljima poštanskih usluga i željezničkim prijevoznicima uz pravedne uvjete za povrat ulaganja te pruža podršku ekonomskom rastu, javnim uslugama i kakvoći života u RH primjenom suvremenih tehnologija. Strateški ciljevi HAKOM-a su unaprjeđenje regulacije tržišta elektroničkih komunikacija te željezničkih i poštanskih usluga, podržavanje rasta ulaganja i inovacija u tržišta, učinkovita uporaba ograničenih resursa, ubrzani rast širokopojasnih usluga, velika ponude komunikacijskih, željezničkih i poštanskih usluga, zaštita i informiranje korisnika, izgradnja učinkovitog i sveobuhvatnog informacijskog sustava, određivanje i ugradnja učinkovitih procesa te stjecanje multidisciplinarnih stručnosti i znanja u području reguliranja tržišta.
 ispiši stranicu