e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Lipanj '17

Odluke, rješenja i presude
Odluke i rješenja
Odluka kojom se utvrđuje da je zahtjev korisnika za korištenje univerzalne usluge pristupa internetu s brzinama prijenosa podataka od najmanje 1 Mbit/s, razuman (pdf)
Rješenje BT NET-u d.o.o. iz Zagreba u svezi pristupa zgradi (pdf)
Odluka kojom se trgovačkom društvu Hrvatski Telekom d.d. izdaje suglasnost na računovodstveni dokument od 2. lipnja 2017., dokument o metodologiji alokacije i listu grupe usluga HT-a za 2016. godinu od 30. ožujka  2017. - (pdf)
Odluke notificirane Europskoj komisiji
Prijedlog odluke u postupku izmjene Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu izdvojenog pristupa lokalnoj petlji, u svrhu notifikacije Europskoj komisiji (pdf)
Prijedlog odluke u postupku izmjene Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa, u svrhu notifikacije Europskoj komisiji (pdf)
Presude Upravnih sudova
Presuda Upravnog suda u Rijeci, Poslovni broj: 10 UsI-1315/15-10 radi rješavanja spora između korisnika i operatora (pdf)
Presuda Upravnog suda u Rijeci, Poslovni broj: 10 UsI-896/15-13 radi rješavanja spora između korisnika i operatora (pdf)
Presuda Upravnog suda u Rijeci, Poslovni broj: 10 UsI-1276/15-12 radi rješavanja spora između korisnika i operatora (pdf)
Presuda Upravnog suda u Zagrebu, Poslovni broj: UsI-2797/15-9 radi rješavanja spora između korisnika i operatora (pdf)
Presuda Upravnog suda u Rijeci, Poslovni broj: 10 UsI-627/16-13 radi rješavanja spora između korisnika i operatora (pdf)
Presuda Upravnog suda u Rijeci, Poslovni broj: 5 UsI-626/16-19 radi rješavanja spora između korisnika i operatora (pdf)
Presuda Upravnog suda u Rijeci, Poslovni broj: 6 UsI-573/16-13 radi rješavanja spora između korisnika i operatora (pdf)
Presuda Upravnog suda u Rijeci, Poslovni broj: 10 UsI-1333/16-14 radi obustave postupka inspekcijskog nadzora (pdf)
Presude Visokog upravnog suda
Presuda Viskokog upravnog suda, Poslovni broj: Usll-190/16-8 radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i izdavanja potvrde o pravu puta (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda u Zagreb, Poslovni broj: UsII-212/16-9 radi obustave postupka (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda u Zagreb, Poslovni broj: UsII-213/16-10 radi obustave postupka (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda u Zagreb, Poslovni broj: UsII-52/17-4 radi prisilnog izvršenja rješenja (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda u Zagreb, Poslovni broj: UsII-214/16-5 radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i izdavanja potvrde o pravu puta (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda u Zagreb, Poslovni broj: UsII-195/16-6 radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i izdavanja potvrde o pravu puta (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda u Zagreb, Poslovni broj: UsII-216/16-9 radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora, izdavanja potvrde o pravu puta i utvrđivanju naknade za pravo puta (pdf)
 
 ispiši stranicu