e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

HAKOM na sastanku Mreže europskih regulatornih tijela za željeznicu (ENRRB-a)

VIJEST

Sastanak ENRRB, savjetodavnog tijela Europske komisije, koje razmatra pitanja, postupanja i praksu iz područja tržišta željezničkih usluga, a u cilju usklađivanja istih na razini Europske unije, održan je u Barceloni. 

 
ZAGREB, 21. lipnja 2017. – U Barceloni se 20. i. 21. lipnja 2017. održao 13. sastanak Mreže europskih regulatornih tijela za željeznicu (ENRRB – European Network of Rail Regulatory Bodies). ENRRB je savjetodavno tijelo Europske komisije koje razmatra pitanja, postupanja i praksu iz područja tržišta željezničkih usluga, a u cilju usklađivanja istih na razini Europske unije. U ime Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM-a) na sastanku je sudjelovala mr. sc. Nataša Oliva Prgeša, dipl. oec., viši stručnjak za željezničke usluge.

U sklopu okruglog stola raspravljalo se o sastanku ENRRB-a sa RailNetEurope (RNE - organizacija europskih upravitelja infrastrukture i tijela za dodjelu kapaciteta), o potrebi za izmjenom sporazuma o razumijevanju te o strukturi Izvješća o mreži i pripremi predloška za opis uslužnih objekata. Na sastanku su regulatorna tijela izvijestila o postupcima i odlukama od posljednjeg sastanka Mreže europskih regulatornih tijela za željeznicu, održanog u ožujku 2017. Nadalje, u okviru okruglog stola raspravljalo se o načinu na koji regulatorna tijela, prilikom vođenja ex-officio postupaka odabiru koji pristup primijeniti u donošenju odluke, kada i zašto odabrati ex-ante ili ex-post pristup u donošenju regulatorne odluke.
 
Osim rasprave o navedenim temama, regulatorno tijelo iz Španjolske (CNMC) je održalo prezentaciju na temu usluga u uslužnim objektima, a nizozemsko regulatorno tijelo (ACM) je prezentiralo slučaj zlouporabe vladajućeg položaja. Britansko regulatorno tijelo (ORR) održalo je prezentaciju o učinkovitosti upravitelja infrastrukture, nakon čega je uslijedila rasprava na tu temu. Europska komisija je dala pregled stanja željezničke regulative s osvrtom na provedbeni i delegirani akt (o uslužnim objektima i prijedlog teksta uredbe za ekonomsku ravnotežu), te informaciju o neslužbenom dokumentu za naplaćivanje veće pristojbe temeljene na dugoročnim troškovima projekata.

                                                                                             # # #
  
Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:
 
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)
Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
10110 Zagreb
Tel. + 385 (0)1 700 70 07
Fax. + 385 (0)1 700 70 70
 
Novinarski upiti postavljaju se na službenoj web stranici HAKOM-a na adresi: http://www.hakom.hr
 
 
O HAKOM-u:
 
HAKOM (www.hakom.hr) - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – osigurava pretpostavke za ravnopravno tržišno natjecanje, stabilan rast i prostor za inovacije na tržištima elektroničkih komunikacija te poštanskih i željezničkih usluga. HAKOM štiti interese korisnika i osigurava mogućnost izbora usluga po prihvatljivim cijenama, određuje održive konkurentne uvjete operatorima, davateljima poštanskih usluga i željezničkim prijevoznicima uz pravedne uvjete za povrat ulaganja te pruža podršku ekonomskom rastu, javnim uslugama i kakvoći života u RH primjenom suvremenih tehnologija. Strateški ciljevi HAKOM-a su unaprjeđenje regulacije tržišta elektroničkih komunikacija te željezničkih i poštanskih usluga, podržavanje rasta ulaganja i inovacija u tržišta, učinkovita uporaba ograničenih resursa, ubrzani rast širokopojasnih usluga, velika ponude komunikacijskih, željezničkih i poštanskih usluga, zaštita i informiranje korisnika, izgradnja učinkovitog i sveobuhvatnog informacijskog sustava, određivanje i ugradnja učinkovitih procesa te stjecanje multidisciplinarnih stručnosti i znanja u području reguliranja tržišta.

 
 ispiši stranicu