e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

HAKOM na sastanku ADCO RED skupine

VIJEST

Najvažnije teme sastanka ADCO RED skupine su priprema izobrazbe popunjavanja ICSMS slučajeva radi usporedbe nadzora radijske opreme, usuglašavanje sljedeće zajedničke kampanje nadzora tržišta i daljnje usuglašavanje vezano uz primjenu Direktive o radijskoj opremi (RED).
 
ZAGREB, 28. lipnja 2017. - U Vilniusu, Litva, ove srijede, 28. lipnja, održava se 5. plenarni sastanak ADCO RED (Administrative Cooperation Radio Equipment Directive) skupine. ADCO RED skupinu čine predstavnici nacionalnih tijela nadležnih za nadzor tržišta radijske opreme. Suradnja među tijelima nadležnima za nadzor tržišta i ujednačen pristup u nadzoru tržišta ključni su za funkcioniranje jedinstvenog tržišta EU.

Na sastanku će se raspravljati o jedinstvenom pristupu pri nadzoru proizvoda, uporabi ICSMS alata i proizvodima koji bi trebali biti predmet buduće zajedničke kampanje nadzora tržišta. Raspravljat će se razni aspekti vezani uz tumačenje Direktive o radijskoj opremi te će se pokrenuti rasprava o raznim nesukladnim proizvodima. Raspravljati će se pitanja normizacije, mjerna nesigurnost, bolja koordinacija u donošenju normi i postojeća situacija oko količine trenutno objavljenih usklađenih normi. Na sastanku će izvještaje predstaviti i predstavnici grupa poput ADCO EMC-a, ECC/ECO-a, REDCA skupine i drugih. Na sastanku ADCO RED skupine sudjeluju i predstavnici industrije.

Hrvatsku regulatornu agenciju za mrežne djelatnosti (HAKOM) predstavlja dipl. ing. Tomislav Bartolec, viši stručnjak za RiTT opremu.

                                                                                             # # #
  
Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:
 
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)
Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
10110 Zagreb
Tel. + 385 (0)1 700 70 07
Fax. + 385 (0)1 700 70 70
 
Novinarski upiti postavljaju se na službenoj web stranici HAKOM-a na adresi: http://www.hakom.hr
 
 
O HAKOM-u:
 
HAKOM (www.hakom.hr) - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – osigurava pretpostavke za ravnopravno tržišno natjecanje, stabilan rast i prostor za inovacije na tržištima elektroničkih komunikacija te poštanskih i željezničkih usluga. HAKOM štiti interese korisnika i osigurava mogućnost izbora usluga po prihvatljivim cijenama, određuje održive konkurentne uvjete operatorima, davateljima poštanskih usluga i željezničkim prijevoznicima uz pravedne uvjete za povrat ulaganja te pruža podršku ekonomskom rastu, javnim uslugama i kakvoći života u RH primjenom suvremenih tehnologija. Strateški ciljevi HAKOM-a su unaprjeđenje regulacije tržišta elektroničkih komunikacija te željezničkih i poštanskih usluga, podržavanje rasta ulaganja i inovacija u tržišta, učinkovita uporaba ograničenih resursa, ubrzani rast širokopojasnih usluga, velika ponude komunikacijskih, željezničkih i poštanskih usluga, zaštita i informiranje korisnika, izgradnja učinkovitog i sveobuhvatnog informacijskog sustava, određivanje i ugradnja učinkovitih procesa te stjecanje multidisciplinarnih stručnosti i znanja u području reguliranja tržišta.
 
 ispiši stranicu