e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

HAKOM donio odluku o razumnosti zahtjeva za univerzalnom uslugom

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE

Vijeće HAKOM-a odlučivalo je u razumnosti zahtjeva korisnika te je utvrdilo kako je zahtjev korisnika za pristup univerzalnoj usluzi, unatoč potrebnim ulaganjima operatora, razuman te je stoga Odlukom naloženo operatoru da isti realizira, odnosno da se korisniku omogući pristup univerzalnoj usluzi.

ZAGREB, 6. srpnja 2017. - Vijeće Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM-a), odlučivalo je u razumnosti zahtjeva korisnika za omogućavanje pristupa univerzalnoj usluzi s brzinama prijenosa podataka od najmanje 1 Mbit/s. U konkretnom slučaju donijeta je odluka kako je zahtjev korisnika razuman te je operatoru univerzalnih usluga naloženo da korisniku omogući korištenje iste.

Naime, sukladno odredbama Zakona o elektroničkim komunikacijama i Pravilnika o univerzalnim uslugama u elektroničkim komunikacijama (Pravilnik), operator univerzalnih usluga Hrvatski Telekom d.d. (HT) mora osigurati pristup univerzalnim uslugama svim fizičkim i pravnim osobama na cijelom području Republike Hrvatske, na temelju razumnog zahtjeva, neovisno o njihovoj zemljopisnoj lokaciji, dakle, na područjima gdje inače javne komunikacijske usluge nisu dostupne, jer operatori nemaju određeni ekonomski interes. Univerzalne usluge između ostalog obuhvaćaju i pristup javnoj telefonskoj mreži i javno dostupnim telefonskim uslugama na nepokretnoj lokaciji, što omogućuje krajnjim korisnicima usluga slanje i primanje mjesnih, međumjesnih (nacionalnih) i međunarodnih telefonskih poziva, komunikaciju putem telefaksa i podatkovnu komunikaciju, uz brzine prijenosa podataka koje omogućuju djelotvoran pristup internetu, uzimajući u obzir raširene tehnologije kojima se koristi većina pretplatnika, kao i tehnološku ostvarivost. Dakle, isključivo je zajamčeno pravo na određene univerzalne javne komunikacijske usluge, a u mjestima gdje inače korisnik ne može imati pristup javnim komunikacijskim uslugama.  Kao što je navedeno, radi se o nametnutoj obvezi operatoru univerzalne usluge, a kako bi uslugu osigurao i tamo gdje mu inače to nije ekonomski opravdano.

O razumnosti jednog takvog zahtjeva odlučivalo je Vijeće HAKOM-a te je utvrdilo kako je zahtjev korisnika za pristup univerzalnoj usluzi, unatoč potrebnim ulaganjima operatora, razuman te je stoga Odlukom naloženo operatoru da isti realizira, odnosno da se korisniku omogući pristup univerzalnoj usluzi. Naime, riječ je o korisniku koji je imao uslugu, ali je istu izgubio nakon što je nepoznati počinitelj otuđio cijeli telefonski vod koji je bio instaliran do njegove kuće. Vodeći se činjenicom kako na predmetnoj lokaciji nema signala niti jednog operatora pokretne javno dostupne telefonske usluge te kako je korisnik gluha osoba koja živi sama pa je zbog nastale situacije još više izolirana,  udovoljeno je zahtjevu korisnika.

                                                                                             # # #
  
Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:
 
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)
Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
10110 Zagreb
Tel. + 385 (0)1 700 70 07
Fax. + 385 (0)1 700 70 70
 
Novinarski upiti postavljaju se na službenoj web stranici HAKOM-a na adresi: http://www.hakom.hr
 
 
O HAKOM-u:
 
HAKOM (www.hakom.hr) - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – osigurava pretpostavke za ravnopravno tržišno natjecanje, stabilan rast i prostor za inovacije na tržištima elektroničkih komunikacija te poštanskih i željezničkih usluga. HAKOM štiti interese korisnika i osigurava mogućnost izbora usluga po prihvatljivim cijenama, određuje održive konkurentne uvjete operatorima, davateljima poštanskih usluga i željezničkim prijevoznicima uz pravedne uvjete za povrat ulaganja te pruža podršku ekonomskom rastu, javnim uslugama i kakvoći života u RH primjenom suvremenih tehnologija. Strateški ciljevi HAKOM-a su unaprjeđenje regulacije tržišta elektroničkih komunikacija te željezničkih i poštanskih usluga, podržavanje rasta ulaganja i inovacija u tržišta, učinkovita uporaba ograničenih resursa, ubrzani rast širokopojasnih usluga, velika ponude komunikacijskih, željezničkih i poštanskih usluga, zaštita i informiranje korisnika, izgradnja učinkovitog i sveobuhvatnog informacijskog sustava, određivanje i ugradnja učinkovitih procesa te stjecanje multidisciplinarnih stručnosti i znanja u području reguliranja tržišta.
 ispiši stranicu