e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Rujan '17

Odluke, rješenja i presude
Odluke i rješenja
Rješenje inspektora Hrvatskom Telekomu d.d. u svezi nepravilnosti kod promjene operatora (pdf)
Odluka o oduzimanju dozvole za uporabu RF spektra na plovilu - M.D. (pdf)
Odluka o oduzimanju dozvole za uporabu RF spektra na plovilu - T.K. (pdf)
Odluka o oduzimanju dozvole za uporabu RF spektra na plovilu - M.F. (pdf)
Odluka o oduzimanju dozvole za uporabu RF spektra na plovilu - J.T. (pdf)
Odluka o oduzimanju dozvole za uporabu RF spektra na plovilu - ALIMENTOS PACIFICO S.L. (pdf)
Rješenje o prisilnom izvršenju Hrvatskom Telekomu d.d. (pdf)
Odluka u postupku izmjene Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu izdvojenog pristupa lokalnoj petlji (pdf)
Odluka u postupku izmjene Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa (pdf)
Rješenje u postupku ozakonjenja elektroničke komunikacijske infrastrukture u Martićevoj ulici u Zagrebu, za trgovačko društvo Optika Kabel TV d.o.o. (pdf)
Rješenje u postupku ozakonjenja elektroničke komunikacijske infrastrukture u Martićevoj ulici u Zagrebu, za trgovačko društvo Metronet telekomunikacije d.d. (pdf)
Rješenje u postupku ozakonjenja elektroničke komunikacijske infrastrukture u Martićevoj ulici u Zagrebu, za trgovačko društvo OT-Optima Telekom d.d. (pdf)
Rješenje u postupku ozakonjenja elektroničke komunikacijske infrastrukture u Martićevoj ulici u Zagrebu, za trgovačko društvo VIPnet d.o.o. (pdf)
Rješenje u postupku ozakonjenja elektroničke komunikacijske infrastrukture u Martićevoj ulici u Zagrebu, za trgovačko društvo Terrakom d.o.o. (pdf)
Izjava o usklađenosti metodologije računovodstvenog razdvajanja davatelja univerzalne usluge HP-Hrvatske pošte d.d., koju je primijenio u dostavljenom regulatornom izvješću za 2016., s odredbama članka 47. Zakona o poštanskim uslugama te Odlukom HAKOM-a o načinu računovodstvenog razdvajanja za davatelja univerzalne usluge od 27. ožujka 2013. i Odlukom HAKOM-a kojom se mijenja Naputak za računovodstveno razdvajanje i troškovno računovodstvo davatelja univerzalne usluge od 7. svibnja 2014. (pdf)
Presude Upravnih sudova
Presuda Upravnog suda u Rijeci, Poslovni broj: 10 UsI-1203/16-12, radi rješavanja spora između korisnika i operatora (pdf)
Presuda Upravnog suda u Zagrebu, Poslovni broj: UsI-4199/15-14, radi inspekcijskog nadzora (pdf)
Presuda Upravnog suda u Zagrebu, Poslovni broj: UsI-2146/15-11, radi rješavanja spora između korisnika i operatora (pdf)
Presude Visokog upravnog suda
Presuda Visokog upravnog suda u Zagrebu, Poslovni broj: UsII-1/17-8 radi oduzimanja dozvole za radijsku postaju na plovilu (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda u Zagrebu, Poslovni broj: UsII-12/17-11 radi naknade za pravo puta (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda u Zagrebu, Poslovni broj: UsII-59/17-7 radi naknade za pravo puta (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda u Zagrebu, Poslovni broj: UsII-18/17-7 radi naknade za pravo puta (pdf)
 
 ispiši stranicu