e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

HAKOM na trećem ovogodišnjem sastanku kontaktne skupine BEREC-a

VIJEST

Glavni cilj sastanka je priprema 32. redovite plenarne sjednice BEREC-a, koja će se održati 5. i 6. listopada 2017. u Bukureštu, Rumunjska

 
ZAGREB, 15. rujna 2017. – U Beogradu, Srbija, se 14. i 15. rujna održava treći ovogodišnji sastanak kontaktne skupine europskog regulatornog tijela za elektroničke komunikacije BEREC-a (Body of European Regulators for Electronic Communications), u organizaciji srpskog regulatornog tijela, Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge (RATEL).
 
BEREC je osnovan temeljem Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenog 2009., br. 1211/2009., o  osnivanju Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC) i Ureda te je zamijenio Europsku skupinu regulatora za elektroničke komunikacijske mreže i usluge (ERG), koje je od 2002. bilo savjetodavno tijelo Komisije u razvoju unutarnjeg tržišta te posrednik između državnih regulatornih tijela i Komisije.
 
BEREC djeluje u okviru područja primjene Direktive 2002/21/EZ (Okvirna direktiva), direktiva 2002/19/EZ, 2002/20/EZ, 2002/22/EZ i 2002/58/EZ (posebne direktive) te Uredbe (EZ) br. 717/2007 i svoje zadaće obavlja neovisno, nepristrano i transparentno te svojim radom doprinosi razvoju i boljem djelovanju unutarnjeg tržišta elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga s ciljem osiguranja dosljedne primjene regulatornog okvira EU-a za elektroničke komunikacije.
 
Cilj drugog ovogodišnjeg CN sastanka je priprema 32. redovite plenarne sjednice BEREC-a, koja će se održati 5. i 6. listopada 2017., u Bukureštu, Rumunjska, prema dnevnom redu objavljenom na sljedećoj poveznici. Osim izvješća BEREC-a o pojedinim područjima tržišta elektroničkih komunikacija (implementacija odredbi o mrežnoj neutralnosti, roaming benchmark, regulatorno računovodstvo i dr.), velik dio rasprave bio je posvećen prijedlogu godišnjeg programa rada BEREC-a za 2018., a dokument je planiran za javnu raspravu i BEREC-ovoj Strategiji za razdoblje 2018.-2020., s kojom je usklađen i prijedlog godišnjeg programa rada za 2018. 
 
Na sastanku kontaktne skupine, Hrvatsku regulatornu agenciju za mrežne djelatnosti (HAKOM) predstavljaju pomoćnik ravnatelja Marko Čavlović, dipl. oec., i tajnica Vijeća HAKOM-a, Natalija Boltužić, mag. iur.

                                                                                             # # #

Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:
 
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)
Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
10110 Zagreb
Tel. + 385 (0)1 700 70 07
Fax. + 385 (0)1 700 70 70
 
Novinarski upiti postavljaju se na službenoj web stranici HAKOM-a na adresi: http://www.hakom.hr
 
 
O HAKOM-u:
 
HAKOM (www.hakom.hr) - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – osigurava pretpostavke za ravnopravno tržišno natjecanje, stabilan rast i prostor za inovacije na tržištima elektroničkih komunikacija te poštanskih i željezničkih usluga. HAKOM štiti interese korisnika i osigurava mogućnost izbora usluga po prihvatljivim cijenama, određuje održive konkurentne uvjete operatorima, davateljima poštanskih usluga i željezničkim prijevoznicima uz pravedne uvjete za povrat ulaganja te pruža podršku ekonomskom rastu, javnim uslugama i kakvoći života u RH primjenom suvremenih tehnologija. Strateški ciljevi HAKOM-a su unaprjeđenje regulacije tržišta elektroničkih komunikacija te željezničkih i poštanskih usluga, podržavanje rasta ulaganja i inovacija u tržišta, učinkovita uporaba ograničenih resursa, ubrzani rast širokopojasnih usluga, velika ponude komunikacijskih, željezničkih i poštanskih usluga, zaštita i informiranje korisnika, izgradnja učinkovitog i sveobuhvatnog informacijskog sustava, određivanje i ugradnja učinkovitih procesa te stjecanje multidisciplinarnih stručnosti i znanja u području reguliranja tržišta.
 
 
 ispiši stranicu