e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Upozorenje korisnicima: HAKOM-u prijavljeno neželjeno slanje SMS poruka s kratkog koda, koje se naplaćuju po posebnoj tarifi

VIJEST

Inspektor elektroničkih komunikacija zatražio je privremeno blokiranje dolaznog i odlaznog prometa prema kratkom kodu, a sve korisnike koji su zaprimili navedene poruke HAKOM poziva da podnesu prigovor svom operatoru. Korisnici, dok su u postupku prigovora, nisu obvezni platiti sporni dio računa.


ZAGREB, 18. rujna 2017. - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) u petak, 15. rujna, zaprimila je prijave korisnika, kojima je naplaćena usluga koju nisu tražili. Naime, inspektor elektroničkih komunikacija zaprimio je prijave krajnjih korisnika o kršenju članka 49. stavka 4. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 71/14 i 72/17 dalje: ZEK), kojim je između ostalog propisano da naplata SMS poruka i MMS poruka s posebnom tarifom može započeti nakon što je korisnik usluga izričito potvrdio namjeru korištenja takve usluge te da se Pravilnikom iz članka 34. ZEK-a mogu propisati i drugi uvjeti pružanja usluga s posebnom tarifom.

Korisnici su HAKOM-u prijavili zaprimanje kratkih SMS poruka s kratkog koda 868788 koji je aktiviran od strane operatora usluga s posebnom tarifom Binbit Zagreb d.o.o., Hektorovićeva ulica 2, 10000 Zagreb, (dalje: Binbit), koje im se naplaćuju po posebnoj tarifi bez da su uslugu i zatražili te da im unatoč slanju kratke riječi „STOP“ na navedeni kratki kod korištenje usluge nije prekinuto sukladno članku 47. stavak 11. Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga (NN br. 154/11, 149/13, 82/14, 24/15 i 42/16; dalje: Pravilnik) već i dalje zaprimaju naplatne poruke.

Zbog postojanja opravdane sumnje da je veći broj korisnika izložen ovakvom načinu postupanja u kojem operator usluga s posebnom tarifom, u ovom slučaju Binbit, šalje kratke SMS poruke s posebnom tarifom neovisno o volji korisnika te mogućnosti da se navedeno postupanje primjeni i na ostale korisnike usluga u pokretnim elektroničkim komunikacijskim mrežama inspektor je zatražio privremeno blokiranje dolaznog i odlaznog promet za navedeni kratki kod sukladno članku 45. stavku 2. točki 1. Pravilnika kako bi se izbjegli daljnji neosnovani troškovi za krajnje korisnike.
 
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) poziva sve korisnike koji su zaprimili navedene poruke da podnesu prigovor svom operatoru. Korisnici, dok su u postupku prigovora, nisu obvezni platiti sporni dio računa.
 


                                                                                             # # #

Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:
 
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)
Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
10110 Zagreb
Tel. + 385 (0)1 700 70 07
Fax. + 385 (0)1 700 70 70
 
Novinarski upiti postavljaju se na službenoj web stranici HAKOM-a na adresi: http://www.hakom.hr
 
 
O HAKOM-u:
 
HAKOM (www.hakom.hr) - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – osigurava pretpostavke za ravnopravno tržišno natjecanje, stabilan rast i prostor za inovacije na tržištima elektroničkih komunikacija te poštanskih i željezničkih usluga. HAKOM štiti interese korisnika i osigurava mogućnost izbora usluga po prihvatljivim cijenama, određuje održive konkurentne uvjete operatorima, davateljima poštanskih usluga i željezničkim prijevoznicima uz pravedne uvjete za povrat ulaganja te pruža podršku ekonomskom rastu, javnim uslugama i kakvoći života u RH primjenom suvremenih tehnologija. Strateški ciljevi HAKOM-a su unaprjeđenje regulacije tržišta elektroničkih komunikacija te željezničkih i poštanskih usluga, podržavanje rasta ulaganja i inovacija u tržišta, učinkovita uporaba ograničenih resursa, ubrzani rast širokopojasnih usluga, velika ponude komunikacijskih, željezničkih i poštanskih usluga, zaštita i informiranje korisnika, izgradnja učinkovitog i sveobuhvatnog informacijskog sustava, određivanje i ugradnja učinkovitih procesa te stjecanje multidisciplinarnih stručnosti i znanja u području reguliranja tržišta.
 ispiši stranicu