e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

HAKOM na sastanku radne skupine ERGP-a

VIJEST

Tema sastanka su kakvoća usluga, zaštita krajnjih korisnika te stanje na tržištu poštanskih usluga u EU, a raspravlja se i o nacrtima dokumenata koji se rade u okviru ove skupine.


ZAGREB, 19. rujna 2017. – U Beogradu se, u organizaciji srpskog regulatornog tijela za elektroničke komunikacije i poštanske usluge RATEL-a (Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge), održava dvodnevni sastanak radne grupe „End-user satisfaction and monitoring of market outcomes“, koja djeluje u okviru udruženja europskih regulatora za poštanske usluge ERGP-a (European Regulators Group for Postal Services).
 
Na sastanku se raspravlja o nacrtima dokumenata koji se izrađuju u okviru radne skupine, a radi se o dva izvješća i to Izvješću o kakvoći usluga, zaštiti potrošača i rješavanju prigovora te Izvješću o pokazateljima za praćenje europskog poštanskog tržišta. Navedena izvješća prikazuju trenutno stanje te analizu i trendove na nacionalnim tržištima poštanskih usluga, ali i na ukupnom europskom tržištu poštanskih usluga. Na opisani se način kontinuirano prate učinci liberalizacije tržišta poštanskih usluga putem odgovarajućih pokazatelja i usporedbe s drugim zemljama te njihov razvoj tijekom vremena. Izvješća se temelje na podacima koji su prikupljeni od svih regulatornih tijela iz država članica EU te zemalja kandidata za članstvo. Cilj sastanka je priprema izvješća za plenarnu sjednicu ERGP-a, planiranu za studeni 2017.
 
Sudionici navedenog sastanka su predstavnici regulatornih tijela iz zemalja članica EU i kandidata za članstvo EU, stručnjaci iz područja poštanskih usluga. Na sastanku aktivno sudjeluju i stručnjaci Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM-a) Ana Šubat Perković, dipl. iur., i mr. sc. Stjepan Paler. 
 
Beograd_1-20170919.jpg
Beograd_2-20170919.jpg

                                                                                            # # #

Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:
 
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)
Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
10110 Zagreb
Tel. + 385 (0)1 700 70 07
Fax. + 385 (0)1 700 70 70
 
Novinarski upiti postavljaju se na službenoj web stranici HAKOM-a na adresi: http://www.hakom.hr
 
 
O HAKOM-u:
 
HAKOM (www.hakom.hr) - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – osigurava pretpostavke za ravnopravno tržišno natjecanje, stabilan rast i prostor za inovacije na tržištima elektroničkih komunikacija te poštanskih i željezničkih usluga. HAKOM štiti interese korisnika i osigurava mogućnost izbora usluga po prihvatljivim cijenama, određuje održive konkurentne uvjete operatorima, davateljima poštanskih usluga i željezničkim prijevoznicima uz pravedne uvjete za povrat ulaganja te pruža podršku ekonomskom rastu, javnim uslugama i kakvoći života u RH primjenom suvremenih tehnologija. Strateški ciljevi HAKOM-a su unaprjeđenje regulacije tržišta elektroničkih komunikacija te željezničkih i poštanskih usluga, podržavanje rasta ulaganja i inovacija u tržišta, učinkovita uporaba ograničenih resursa, ubrzani rast širokopojasnih usluga, velika ponude komunikacijskih, željezničkih i poštanskih usluga, zaštita i informiranje korisnika, izgradnja učinkovitog i sveobuhvatnog informacijskog sustava, određivanje i ugradnja učinkovitih procesa te stjecanje multidisciplinarnih stručnosti i znanja u području reguliranja tržišta.
 ispiši stranicu