e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

HAKOM na sastanku radne skupine Europskog udruženja regulatora za poštanske usluge

VIJEST

Radna skupina se bavi pitanjima prekograničnog prometa paketa i prakse na tržištima poštanskih usluga zemalja članica EU i kandidata za članstvo, s posebnim naglaskom na dosadašnji tijek zakonodavne procedure prijedloga Uredbe EK o prekograničnoj dostavi paketa.
 
ZAGREB, 19. rujna 2017. – Ovog utorka, 19. rujna, u organizaciji luxemburškog nacionalnog regulatornog tijela ILR-a (L'Institut Luxembourgeois de Régulation) u Luxemburgu se održava sastanak radne grupe „Cross-border parcels delivery“, europskog udruženja regulatora za poštanske usluge ERPG-a (The European Regulators Group for Postal Services).
 
Na sastanku se raspravlja o više dokumenata u svezi s postojećom i budućom harmonizacijom regulatornog okvira u prekograničnoj dostavi paketa EU, uključivo i trendove na domicilnim tržištima svake od zemalja članica EU. Kao posebna tema istaknuta je priprema izvješća ove radne grupe za predstojeće aktivnosti ERGP-a (rezultati istraživanja o postojećim zakonodavnim okvirima i pozitivnoj praksi u području paketske dostave svake od zemalja članica EU u proteklom razdoblju) uoči očekivanog završetka zakonodavne procedure prijedloga Uredbe Europske komisije o prekograničnoj dostavi paketa.
 
Sudionici navedenog sastanka su predstavnici nacionalnih regulatornih tijela zemalja članica EU i kandidata za članstvo, renomirani stručnjaci iz područja poštanskih usluga. Na sastanku aktivno sudjeluje i predstavnik Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM-a), mr. sc. Andrej Sardelić, rukovoditelj Odjela poštanskih usluga.
 
                                                                                             # # #

Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:
 
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)
Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
10110 Zagreb
Tel. + 385 (0)1 700 70 07
Fax. + 385 (0)1 700 70 70
 
Novinarski upiti postavljaju se na službenoj web stranici HAKOM-a na adresi: http://www.hakom.hr
 
 
O HAKOM-u:
 
HAKOM (www.hakom.hr) - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – osigurava pretpostavke za ravnopravno tržišno natjecanje, stabilan rast i prostor za inovacije na tržištima elektroničkih komunikacija te poštanskih i željezničkih usluga. HAKOM štiti interese korisnika i osigurava mogućnost izbora usluga po prihvatljivim cijenama, određuje održive konkurentne uvjete operatorima, davateljima poštanskih usluga i željezničkim prijevoznicima uz pravedne uvjete za povrat ulaganja te pruža podršku ekonomskom rastu, javnim uslugama i kakvoći života u RH primjenom suvremenih tehnologija. Strateški ciljevi HAKOM-a su unaprjeđenje regulacije tržišta elektroničkih komunikacija te željezničkih i poštanskih usluga, podržavanje rasta ulaganja i inovacija u tržišta, učinkovita uporaba ograničenih resursa, ubrzani rast širokopojasnih usluga, velika ponude komunikacijskih, željezničkih i poštanskih usluga, zaštita i informiranje korisnika, izgradnja učinkovitog i sveobuhvatnog informacijskog sustava, određivanje i ugradnja učinkovitih procesa te stjecanje multidisciplinarnih stručnosti i znanja u području reguliranja tržišta.
 
 ispiši stranicu