e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

HAKOM-ovi stručnjaci na 48. sastanku radne grupe WG FM PT22

VIJEST

Radna grupa zadužena je za rješavanje problematike kontrole i nadzora radiofrekvencijskog spektra, kao i pisanje prijedloga međunarodnih preporuka te za razvoj zajedničkih mjernih tehnika i procedura za nadzor radiofrekvencijskog spektra.

 
ZAGREB, 21. rujna 2017. - U Jurmali, Latvija, u organizaciji Europske konferencije poštanskih i telekomunikacijskih uprava (European Conference of Postal and Telecommunications Administrations - CEPT) i Odbora za elektroničke komunikacije (ECC - Electronic Communications Committee), održava se 48. sastanak radne grupe WG FM PT22. Ova radna grupa zadužena je za rješavanje problematike kontrole i nadzora radiofrekvencijskog spektra, kao i pisanje prijedloga međunarodnih preporuka te za razvoj zajedničkih mjernih tehnika i procedura za nadzor radiofrekvencijskog spektra. Važna je i praktična razmjena iskustava i rješenja vezanih uz nadzor radiofrekvencijskog spektra i organizacije mjernih kampanja te općenito principa mjerenja i mjerne opreme te informiranja o aktualnim ITU preporukama vezanim uz monitoring radiofrekvencijskog spektra.

Glavne teme sastanka su upotreba opreme u 5 GHz području (RLAN), utjecaj na rad meteoroloških radara koji rade u tom dijelu radiofrekvencijskog spektra, utjecaj refleksije na rezultat mjerenja devijacije FM radijskih postaja, određivanje izračene snage putem mjerenja na terenu, rezultati mjerenja iz HF mjernih kampanja, mjerna vozila za kontrolu RF spektra u Ukrajini te izvještaji s nedavno održanih sastanaka u Francuskoj, Švicarskoj i Bosni i Hercegovini.

Sudionici navedenog sastanka su renomirani stručnjaci iz područja elektroničkih komunikacija te službeni predstavnici zemalja članica EU. Hrvatsku regulatornu agenciju za mrežne djelatnosti (HAKOM) na sastanku predstavljaju stručnjaci za kontrolu radiofrekvencijskog spektra mr. sc. Dubravko Žagar, dipl. ing. el., i mr. sc. Anđelko Kopecki, dipl. ing. el.

                                                                                             # # #

Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:
 
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)
Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
10110 Zagreb
Tel. + 385 (0)1 700 70 07
Fax. + 385 (0)1 700 70 70
 
Novinarski upiti postavljaju se na službenoj web stranici HAKOM-a na adresi: http://www.hakom.hr
 
 
O HAKOM-u:
 
HAKOM (www.hakom.hr) - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – osigurava pretpostavke za ravnopravno tržišno natjecanje, stabilan rast i prostor za inovacije na tržištima elektroničkih komunikacija te poštanskih i željezničkih usluga. HAKOM štiti interese korisnika i osigurava mogućnost izbora usluga po prihvatljivim cijenama, određuje održive konkurentne uvjete operatorima, davateljima poštanskih usluga i željezničkim prijevoznicima uz pravedne uvjete za povrat ulaganja te pruža podršku ekonomskom rastu, javnim uslugama i kakvoći života u RH primjenom suvremenih tehnologija. Strateški ciljevi HAKOM-a su unaprjeđenje regulacije tržišta elektroničkih komunikacija te željezničkih i poštanskih usluga, podržavanje rasta ulaganja i inovacija u tržišta, učinkovita uporaba ograničenih resursa, ubrzani rast širokopojasnih usluga, velika ponude komunikacijskih, željezničkih i poštanskih usluga, zaštita i informiranje korisnika, izgradnja učinkovitog i sveobuhvatnog informacijskog sustava, određivanje i ugradnja učinkovitih procesa te stjecanje multidisciplinarnih stručnosti i znanja u području reguliranja tržišta.
 ispiši stranicu