e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Listopad '17

Odluke, rješenja i presude
Odluke i rješenja
Djelomično rješenje GRAD GAREŠNICA (pdf)
Djelomično rješenje GRAD POREČ (pdf)
Djelomično rješenje GRAD UMAG (pdf)
Rješenje o isplati naknade za kašnjenje realizacije usluge H1 TELEKOM d.d.- OT-Optima Telekom d.d. (pdf)
Rješenje o isplati naknade za kašnjenje realizacije usluge Vipnet d.o.o. (pdf)
Rješenje o isplati naknade za kašnjenje u raskidu ugovora prilikom promjene operatora Hrvatski Telekom d.d.-Iskon Internet d.d. (pdf)
Rješenje o odbijanju isplate naknade za nepravovremeni prijenos broja H1 TELEKOM d.d.-Optima Telekom d.d. (pdf)
Odluka o utvrđivanju iznosa neto troška koji predstavlja nepravedno financijsko opterećenje davatelja univerzalne usluge HP-Hrvatske pošte d.d. (pdf)
Rješenje o obustavi postupka ozakonjenja elektroničke komunikacijske infrastrukture na području grada Zaprešića, za trase: ulica Maršala Tita 2 do 74; Trg žrtava fašizma 1 do 11; Ulica bana Josipa Jelačića 1 do 169; križanje ulice Drage Švajcara i Pavla Lončara do križanja ulice Drage Švajcara i ulice bana Josipa Jelačića, u odnosu na trgovačko društvo OT-Optima Telekom d.d. (pdf)
Rješenje o obustavi postupka ozakonjenja elektroničke komunikacijske infrastrukture na području grada Zaprešića, za trase: ulica Maršala Tita 2 do 74; Trg žrtava fašizma 1 do 11; Ulica bana Josipa Jelačića 1 do 169; križanje ulice Drage Švajcara i Pavla Lončara do križanja ulice Drage Švajcara i ulice bana Josipa Jelačića, u odnosu na trgovačka društva 3t. Cable d.o.o., Akton d.o.o., BTnet d.o.o., Elektro imber d.o.o., Fortis projekt d.o.o., Infrastruktura d.o.o., Iskon Internet d.d., itSoft d.o.o., KTV Telekom d.o.o., Odašiljači i veze d.o.o., Omonia d.o.o., Softnet d.o.o., Sokol d.o.o., Supra Net d.o.o., Telur d.o.o., Terrakom d.o.o., Totalna televizija d.o.o., Univerzalne telekomunikacije d.d. (pdf)
Odluke notificirane Europskoj komisiji
Prijedlog odluke o izmjeni Analize tržišta veleprodajnog završavanja glasovnih poziva u vlastitoj mobilnoj mreži, u svrhu notifikacije Europskoj komisiji (pdf)
Presude Upravnih sudova
Presuda Upravnog suda u Osijeku, Poslovni broj: 3 UsI-963/17-8 radi rješavanja spora između korisnika i operatora (pdf)
Presuda Upravnog suda u Rijeci, Poslovni broj: 6UsI-985/16-16 radi rješavanja spora između korisnika poštanskih usluga i davatelja poštanskih usluga (pdf)
Presuda Upravnog suda u Rijeci, Poslovni broj: 6UsI-953/16-16 radi rješavanja spora između korisnika i operatora (pdf)
Presuda Upravnog suda u Splitu, Poslovni broj: UsIsav-535/16-9 radi rješavanja spora između korisnika i operatora (pdf)
Presuda Upravnog suda u Osijeku, Poslovni broj: 6 UsI-654/16-18 radi spora između korisnika i operatora (pdf)
Presude i rješenja Visokog upravnog suda
Presuda Visokog upravnog suda, Poslovni broj: UsII-205/16-8 radi naknade za pravo puta (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda, Poslovni broj: UsII-14/17-7 radi naknade za pravo puta (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda, Poslovni broj: UsII-91/17-7 radi naknade za pravo puta (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda, Poslovni broj: UsII-154/17-5 radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i izdavanja potvrde o pravu puta (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda, Poslovni broj:UsII-9/17-5 radi oduzimanja dozvole za radijsku postaju na plovilu (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda, Poslovni broj: UsII-215/16-10 radi naknade za pravo puta (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda, Poslovni broj: UsII-17/17-8 radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i izdavanja potvrde o pravu puta (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda, Poslovni broj: UsII-46/17-7 radi naknade za pravo puta (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda, Poslovni broj: UsII-39/17-7 radi naknade za pravo puta (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda, Poslovni broj: UsII-40/17-8 radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i izdavanja potvrde o pravu puta (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda, Poslovni broj: UsII-62/17-7 radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i izdavanja potvrde o pravu puta (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda, Poslovni broj: UsII-109/17-6 radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i izdavanja potvrde o pravu puta (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda, Poslovni broj: UsII-114/17-7 radi naknade za pravo puta (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda, Poslovni broj: UsII-70/17-10 radi naknade za pravo puta (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda, Poslovni broj: UsII-65/17-11 radi naknade za pravo puta (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda, Poslovni broj: UsII-77/17-9 radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i izdavanja potvrde o pravu puta (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda u Zagrebu, Poslovni broj: Usž-758/17-3 radi rješavanja spora između korisnika i davatelja poštanskih usluga (pdf)
Rješenje Visokog upravnog suda u Zagrebu, Poslovni broj: Usž-1152/17-3 radi rješavanja spora između korisnika i operatora (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda u Zagrebu, Poslovni broj: UsII-51/17-7 radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i utvrđivanja visine naknade za pravo puta (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda u Zagrebu, Poslovni broj: UsII-82/17-7 radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i utvrđivanja visine naknade za pravo puta (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda u Zagrebu, Poslovni broj: UsII-194/16-7 radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i utvrđivanje visine naknade za pravo puta (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda u Zagrebu, Poslovni broj: UsII-80/17-5 radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i utvrđivanje visine naknade za pravo puta (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda u Zagrebu, Poslovni broj: UsII-11/17-7 radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i utvrđivanje visine naknade za pravo puta (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda u Zagrebu, Poslovni broj: UsII-115/17-4 radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i izdavanja potvrde o pravu puta (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda u Zagrebu, Poslovni broj: UsII-63/17-6 radi naknade za pravo puta (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda u Zagrebu, Poslovni broj: UsII-125/17-5 radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i utvrđivanja visine naknade za pravo puta (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda u Zagrebu, Poslovni broj: UsII-156/17-9 radi naknade za pravo puta (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda u Zagrebu, Poslovni broj: UsII-95/17-11 radi naknade za pravo puta (pdf)
                                                                                                          
 ispiši stranicu